Головна Усі новини Облік та звітність Облік окремих операцій

Визнання доходів і витрат будівельної організації

Доходи і витрати будівельної організації від виконання підрядних будівельних робіт визнаються згідно з нормами НП(С)БО 18. Розгляньмо особливості такого визнання

Визнання доходів і витрат, якщо прибуток можна оцінити достовірно

Якщо кінцевий фінрезультат (прибуток) виконання контракту можна оцінити достовірно, то доходи і витрати протягом виконання контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу (п. 3 НП(С)БО 18, п. 2.17 Методрекомендацій №635).

Для будівельного контракту з фіксованою ціною достовірне визначення кінцевого фінрезультату (прибутку) можливе, якщо достовірно можна визначити як дохід, так і витрати на виконання контракту (п. 5 НП(С)БО 18).

Це стосується контрактів із погодженим кошторисом витрат і встановленим прибутком та, відповідно, кінцевою ціною контракту.

Для контракту «витрати плюс» достовірне визначення прибутку можливе у разі достовірного визначення витрат (п. 6 НП(С)БО 18).

Приклад договору «витрати плюс»: договором встановлено розмір прибутку 20% від понесених витрат, визначено орієнтовну суму витрат, ціну контракту; якщо витрати будуть іншими, змінюватиметься і ціна договору.

Отже, в наведених випадках доходи і витрати визначають з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу.

Визначення ступеня завершеності.

Ступінь завершеності може визначатися за одним із трьох методів (див. п. 4 НП(С)БО 18):

1) вимірювання та оцінка виконаної роботи;

2) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;

3) співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.

Порядок визначення ступеня завершеності робіт визначається обліковою політикою підприємства (п. 2.1 Методрекомендацій №635). Повторимося, такий порядок визначається обліковою політикою тільки тоді, якщо прибуток можна оцінити достовірно (п. 2.17 Методрекомендацій №635).

За першим методом (вимірювання та оцінка виконаної роботи) визначають чіткий перелік виконаних робіт і їхню вартість. Результати вимірювання та підрахунку відображають в акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт. По суті, цей метод застосовують, як правило, у разі складання і підписання акта сторонами на кожну дату балансу. I сума доходу, і сума витрат на дату балансу вже наведені в акті. Додатково розраховувати дохід не потрібно.

Другий метод (співвідношення завершеного й очікуваного обсягу робіт) застосовують при виконанні однорідних робіт.

Наприклад, укладено контракт на виконання 100 м куб. цегляного мурування на суму без ПДВ 100000 грн. На дату балансу виконано 15 м куб. Таким чином, ступінь завершеності робіт – 15% (15 : 100 х 100%). Дохід на дату балансу становитиме 15000 грн (100000 х 15%), без урахування ПДВ.

Витрати визнають у розмірі, який понесено фактично.

Третій метод можуть обрати, якщо встановлено очікувану загальну суму витрат на виконання контракту.

Наприклад, кошторис загальних витрат за договором становить 1 млн грн. Ціну визначено в розмірі 30% від суми витрат. Отже, ціна договору без урахування ПДВ – 1,3 млн грн.

На дату балансу фактичні витрати становили 400000 грн.

Таким чином, ступінь завершеності – 40% (400000 : 1000000). Дохід на дату балансу (без ПДВ) – 520000 грн (1300000 х 40%).

Витрати визнають у розмірі, який понесено фактично.

 

Визнання доходів і витрат, якщо прибуток не можна оцінити достовірно

Дохід визнається в сумі фактично понесених витрат (п. 7 НП(С)БО 18).

Витрати визнають в розмірі, який понесено фактично.

Здебільшого прибуток не можна оцінити достовірно, якщо роботи виконуються без укладення договору.

 

Загальні особливості бухобліку доходів і витрат за будконтрактом

Ці особливості наведено в п. 18 НП(С)БО 18 і додатку до нього.

Визнаний дохід відображають проведенням: Д-т 361 К-т 703.

Витрати: Д-т 903 К-т 23.

Далі доходи і витрати включають до складу фінрезультатів: Д-т 703 К-т 791; Д-т 791 К-т 903.

Поряд із цим визнаний дохід (без ПДВ) відображають проведенням: Д-т 238 «Завершені етапи за незакінченими будівельними контрактами» К-т 239 «Проміжні рахунки».

Але якщо на дату балансу сума за виставленим замовнику рахунком (фактично за підписаним між сторонами актом приймання-передачі робіт), без урахування ПДВ, перевищує розмір визнаного доходу, різницю відображають проведенням: Д-т 361 К-т 239.

Якщо сума виставлених рахунків менша від суми визнаного доходу, зазначене проведення роблять способом «сторно».

Після завершення будівельного контракту сальдо на субрахунках 239 і 238 закривають зворотним проведенням: Д-т 239 К-т 238.

 

Приклад Будівельне підприємство визнає доходи від договорів будівельного підряду з урахуванням ступеня завершеності робіт. Ступінь завершеності згідно з обліковою політикою визначає за методом співвідношення фактичних витрат та загальних очікуваних витрат.

Ціна підрядного договору – 800000 грн, окрім того, ПДВ – 160000 грн, разом з ПДВ – 960000 грн. Кошторисні витрати за договором (зарплата з нарахуваннями працівникам, амортизація будівельної техніки, витрачені будівельні матеріали, послуги інших організацій, ЗГВ) – 700000 грн.

Тривалість будівництва – три квартали. Підприємство складає фінзвітність поквартально. ПЗ з ПДВ визначає за правилом першої події.

Оплата за виконані роботи надходить підприємству-підряднику після виконання всіх робіт за договором.

Перший квартал

Фактично понесені витрати становлять 140000 грн.

За актом замовникові передано роботи на суму 150000 грн, окрім того, ПДВ – 30000 грн, разом з ПДВ – 180000 грн.

Бухгалтерський облік показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік підрядних будівельних робіт за перший квартал (за умовами прикладу)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Понесено витрати 23 651, 661, 13, 20, 631, 91 140000
2. Визнано доходи, з урахуванням ПДВ, 140000 : 700000 х 960000 = 192000 361 703 192000
3. Визнано доходи, без урахування ПДВ, 192000 : 1,2 = 160000 238 239 160000
4. Відображено потенційну суму ПЗ з ПДВ у визнаних доходах,
160000 х 20% = 32000
703 643 32000
5. Дохід від виконаних робіт включено до складу фінрезультатів 703 791 160000
6. Понесені витрати списано на собівартість реалізації 903 23 140000
7. Собівартість реалізації віднесено на фінрезультати 791 903 140000
8. Передано виконані роботи замовнику за актом (без урахування ПДВ) 150000
9. Відображено ПЗ з ПДВ, 150000 х 20% = 30000 643 641 30000
10. Різниця (без урахування ПДВ) між сумою робіт, переданих замовнику за актом, і сумою визнаного доходу (способом «сторно»), 150000 - 160000 = -10000 361 239 -10000

 

Другий квартал

Фактично понесені витрати становлять 450000 грн.

За актом замовнику передано роботи на суму 600000 грн, окрім того, ПДВ – 120000 грн, усього з ПДВ – 720000 грн.

Бухгалтерський облік показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік підрядних будівельних робіт за другий квартал (за умовами прикладу)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Понесено витрати 23 651, 661, 13, 20, 631, 91 450000
2. Визнано доходи, з урахуванням ПДВ,
450000 : 700000 х 960000 = 617143
361 703 617143
3. Визнано доходи, без урахування ПДВ, 617143 : 1,2 = 514286 238 239 514286
4. Відображено потенційну суму ПЗ з ПДВ у визнаних доходах,
514286 х 20% = 102857
703 643 102857
5. Дохід від виконаних робіт включено до складу фінрезультатів 703 791 514286
6. Понесені витрати списано на собівартість реалізації 903 23 450000
7. Собівартість реалізації віднесено на фінрезультати 791 903 450000
8. Передано виконані роботи замовнику за актом (без урахування ПДВ) 600000
9. Відображено ПЗ з ПДВ, 600000 х 20% = 120000 643 641 120000
10. Різниця (без урахування ПДВ) між сумою робіт, переданих замовнику за актом, і сумою визнаного доходу 361 239 85714*
* З початку виконання договору передано замовнику робіт на суму без ПДВ 750000 грн (150000 + 600000), а визнано доходу на суму без урахування ПДВ 674286 грн (160000 + 514 286). Різниця становить 75714 грн (750000 - 674286). З урахуванням різниці, відображеної у минулому кварталі, в поточному кварталі слід відкоригувати на 85714 грн (75714 + 10000).

 

Третій квартал

Фактично понесені витрати становлять 110000 грн.

За актом замовнику передано роботи на суму 50000 грн, окрім того, ПДВ – 10000 грн, усього з ПДВ – 60000 грн.

Бухгалтерський облік показано в таблиці 3.

Таблиця 3

Бухгалтерський облік підрядних будівельних робіт за третій, останній квартал (за умовами прикладу)


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Понесено витрати 23 651, 661, 13, 20, 631, 91 110000
2. Визнано доходи, з урахуванням ПДВ, 110000 : 700000 х 960000 = 150857 361 703 150857
3. Визнано доходи без урахування ПДВ, 150 857 : 1,2 = 125714 238 239 125714
4. Відображено потенційну суму ПЗ з ПДВ у визнаних доходах,
125714 х 20% = 25143**
703 643 25143
5. Дохід від виконаних робіт включено до складу фінрезультатів 703 791 125714
6. Понесені витрати списано на собівартість реалізації 903 23 110000
7. Собівартість реалізації віднесено на фінрезультати 791 903 110000
8. Передано виконані роботи замовнику за актом (без урахування ПДВ) 50000
9. Відображено ПЗ з ПДВ, 50000 х 20% = 10000 643 641 10000
10. Різниця (без урахування ПДВ) між сумою робіт, переданих замовнику за актом, і сумою визнаного доходу (способом «сторно») 361 239 -75714*
11. Надійшла оплата виконаних робіт від замовника 311 361 960000
12. Закрито підрядний договір 239 238 800000
* З початку виконання договору передано замовнику робіт на суму без ПДВ 800000 грн (150000 + 600000 + 50000), а визнано доходу на суму без урахування ПДВ 800000 грн (160000 + 514286 + 125714). Тобто різниці між цими сумами немає. Але в минулому кварталі різниця збільшила залишок на субрахунках 361 і 239 на 75714 грн. Тому в поточному кварталі слід відкоригувати способом «сторно» цю різницю.
** Результат округлено до цілого числа з метою легшого сприйняття матеріалу.

 

На яку дату балансу визнавати доходи і витрати?

Відповідно до п. 3 НП(С)БО 6 дата балансу – дата, на яку складено баланс підприємства.

Зазвичай датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Згідно з ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди. Поряд з цим подають тільки річну фінзвітність (у тому числі баланс) (див. п. 2 Порядку №419):

  • підприємства, які належать до мікропідприємств;
  • непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності);
  • підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (платники ЄП групи 3, неплатники ПДВ).

Таким чином, якщо підприємство складає і подає фінзвіт, включаючи баланс, раз на рік, то й доходи з витратами слід визнавати згідно з процедурою, наведеною вище, на дату балансу – кінець відповідного звітного року. Якщо складає і подає за результатами кожного кварталу, то і доходи і витрати слід визнавати на кінець кожного кварталу. Якщо власною обліковою політикою підприємство встановить складання звітності частіше, аніж це передбачено законодавством, приміром щомісяця, то й доходи і витрати слід буде визнавати на кінець кожного місяця.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Будівництво , Витрати

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі