• Посилання скопійовано

Скільки часу зберігати первинку ФОПу після ліквідації?

При ліквідації ФОПа або самозайнятої особи первинка повинна зберігатися до закінчення перевірки та строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менш як 1825 днів з дня подання звітності

 Скільки часу зберігати первинку ФОПу після ліквідації?

Податківці у підкатегорії 129 ЗІР зауважили, що у разі ліквідації платника податків документи, визначені п. 44.1 ст. 44 ПКУ, за період діяльності платника податків не менш як 1825 днів (2555 днів – для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до ст. 39 та 39 прим. 2 ПКУ), що передували даті ліквідації платника податків, у встановленому законодавством порядку передаються до архіву (пп. 44.3.4 ст. 44 ПКУ).

Якщо документи, визначені у п. 44.1 ст. 44 ПКУ, пов’язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення – рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених п. 44.3 ст. 44 ПКУ (п. 44.4 ст. 44 ПКУ).

Згідно з абзацами першим – другим п. 44.5 ст. 44 ПКУ у разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, зазначених у пп. 44.1 і 44.3 ст. 44 ПКУ, платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, що підтверджують настання події, що призвела до такої втрати, пошкодження або дострокового знищення документів) контролюючий орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності, та контролюючий орган, яким було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації, надано авторизацію відповідно до Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами та доповненнями або дозвіл на застосування спеціальних (у тому числі транзитних) спрощень.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

Слід зазначити, що нотаріус, крім збереження документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, зобов’язаний відповідно до абзацу сьомого ст. 5 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат»  (далі – Закон № 3425) дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення.

При цьому особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов’язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса. У разі якщо цей строк є недостатнім, він може бути продовжений рішенням відповідного територіального органу Міністерства юстиції України, але лише один раз і не більше ніж на місяць (частина п’ята ст. 30 прим. 1 Закону № 3425).

Отже, у випадку процедури припинення діяльності фізичної особи – підприємця або фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менш як 1825 днів з дня подання податкової звітності (2555 днів – для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до ст. 39 та 39 прим. 2 ПКУ)

Від редакції: Підкреслимо, що це пряма норма ПКУ та вона поширюється на всіх платників, немає в ній виключень щодо ФОПів. Тож хоча протягом своєї діяльності ФОП має зберігати первинку протягом 1095 днів, але виходить, що у разі ліквідації ФОП має зберігати первинку протягом 1825 днів. 

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»