Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Бюджетникам оновили форми фінансової звітності

Мінфін вніс зміни до НП(С)БО в державному секторі 101 та 102, а також виклав у новій редакції форми звітності для бюджетників

Мінфін наказом від 27.11.2018 р. №940 (зареєстрований в Мін'юсті 11.12.2018 р. за №1400/32852)  затвердив зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, а саме:

Змінами уточнено, що фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

 1. повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 2. автономності суб'єкта державного сектору, за яким кожний суб'єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб'єкта державного сектору, який його утворив;
 3. послідовності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування суб'єктом державного сектору обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, і має бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;
 4. безперервності, який передбачає, що оцінка активів та зобов'язань суб'єкта державного сектору здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі;
 5. нарахування, за яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
 6. превалювання сутності над формою, за яким операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 7. єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій суб'єкта державного сектору у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Проміжна звітність, яка охоплює певний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб’єктів державного сектору та бюджетів, а також взаємовиключення окремих показників, що не підлягають консолідації.

Крім того, в новій редакції викладені такі форми звітності для бюджетників:

 • Баланс (№1-дс);
 • Звіт про фінансові результати (№2-дс);
 • Звіт про рух грошових коштів (№3-дс);
 • Примітки до річної фінансової звітності (№5-дс).
 • консолідована фінзвітність для суб'єктів держсектору (№1-кдс – 4-кдс).

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке відбулося 14.12.2018 року в "Офіційному віснику України" №96.

Автор:
Волос Наталія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Держпідприємства , П(С)БО , Фінансова звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?