Головна Усі новини Облік та звітність Звітність

Єдина «зарплатна» звітність: за 2-й квартал із урахуванням всіх роз’яснень

Зведену звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ за 1-квартал 2021 року більшість роботодавців складала похапцем і припускалася помилок. А все тому, що роз’яснення від ДПС, як складати нову форму звіту з’явилися в останній момент (зразків складання у загальному доступі й досі немає). Тож беремо ситуацію в свої руки і готуємось закривати 2-й квартал

Нагадаємо, що форма об’єднаного звіту та Порядок його заповнення та подання затверджено наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. №4, який оновлено з 01.01.2021 р. наказом Мінфіну від 15.12.2020 р. №773.

Про його складання ми вже писали раніше тут, тут і тут.

 

Хто подає і куди?

Податковий розрахунок зобов’язані подавати всі податкові агенти (пп. 14.1.180 ПКУ) та платники ЄСВ, зазначені у пп. 1 і 16 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ. Зокрема, це роботодавці, тобто і юридичні особи (у тому числі їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), і фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які використовують працю найманих працівників або укладають договори ЦПХ на виконання робіт (надання послуг).

Податковий розрахунок подають лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду (абз. 3 п. 1 розд. ІІ Порядку №4). При цьому неважливо, виплатив роботодавець такі доходи чи ні (п. 2 розд. ІІ Порядку №4).

Розрахунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки зі застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Про особливості заповнення рядків 032 та 033 Розрахунку, які привязані до наявності відокремленого підрозділу, ми писали тут і тут. Втім, як наголошують податківці,  навіть ті ФОП або юридичні особи, які не мають відокремлених підрозділів, у єдиній звітності заповнюють рядок 032 Розрахунку та рядок 032 додатка 4ДФ до Розрахунку.

 

Період складання та терміни подання

Податковий розрахунок є квартальною звітністю. Він подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою за місяцями звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Увага! Існують перенесення строку подачі податкового розрахунку. Так, якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається банківський день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 1 розд. ІІ Порядку №4).

Тобто за 2 квартал 2021 року Податковий розрахунок треба подати не пізніше 9 серпня, за 3 квартал – не пізніше 9 листопада, за 4 квартал – не пізніше 9 лютого 2022 року.

 

Склад Податкового розрахунку

Податковий розрахунок складається з власне Податкового розрахунку (вступна частина + таблиця) та 6 додатків. Роботодавці заповнюють та подають лише такі:

 • Додаток 1 (Д1) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам)»;
 • Додаток 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;
 • Додаток 5 (Д5) «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби»;
 • Додаток 6 (Д6) «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Рзглянемо на прикладах, як заповнити найпоширеніші додатки Податкового розрахунку: Д1, 4ДФ та Д5.

 

Додаток 1

Додаток 1 роботодавці подають щоквартально у розрізі місяців звітного кварталу. В Д1 зазначаються відомості щодо кожної застрахованої особи про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) та нарахованого ЄСВ. Застрахованій особі, крім зарплати, можуть бути нараховані й відпускні, лікарняні. Дохід за місяць може виявитись меншим за розмір мінімальної зарплати, а може бути ситуація, коли нарахувань взагалі не буде… Розглянемо, як заповнювати Д1 у тій чи іншій з перелічених ситуацій.

 

«Перехідні» відпускні

Приклад 1. Працівниці Афанасенко Вікторії Петрівні (основне місце роботи, повна зайнятість) надано щорічну відпустку з 22 червня по 6 липня 2021 року (відпускні нараховано та виплачено в червні). Зарплата за фактично відпрацьовані дні червня становила 12000 грн (нараховано ЄСВ — 2640 грн). Сума відпускних становить 7000 грн, у тому числі за 8 календарних днів, які припадають на червень – 4000 грн (ЄСВ – 880 грн), за 6 календарних дні, які припадають на липень – 3000 грн (ЄСВ – 660 грн).

Суму відпускних в Додатку 1 відображаємо в місяці їх нарахування окремим рядком від заробітної плати. При цьому:

 • у графі 8 зазначаємо такий само код КЗО*, з яким відображаємо зарплату (у загальному випадку за звичайними працівниками — «1», за працівниками з інвалідністю, які працюють у юридичних осіб, — «2»);
 • у графі 9 — КТН** «10»;
 • у графі 10 — місяць, за дні якого нараховані відпускні. Врахуйте: якщо відпустка припадає на кілька місяців, то відпускні «розбивають» на кілька рядків за кожен місяць, на дні якого припадає відпустка;
 • графу 14 (кількість днів перебування в трудових відносинах) заповнюємо у рядку зі заробітною платою. Її можна заповнювати у рядку з відпускними тільки в тому випадку, якщо працівникові у звітному місяці не нараховувалася зарплата.

*Код категорії застрахованої особи

**Код типу нарахувань

Крім того, необхідно перевірити та виконати вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати. Якщо фактична база нарахування ЄСВ, визначена за основним місцем роботи працівника без інвалідності, за місяць, на який припадає щорічна відпустка (зарплата за червень + відпускні за червень), виявилася нижчою мінімальної зарплати, розраховуємо різницю між цими двома величинами і донараховуємо на неї ЄСВ.

У наведеному прикладі загальний нарахований дохід за червень більше мінімальної зарплати (12000 + 4000 = 16000 > 6000 грн), тому ЄСВ нараховуємо на фактично нарахований дохід. Доплати ЄСВ до мінімальної зарплати у даному випадку не буде.

На рисунку 1 наведено заповнений Д1 за умовами цього прикладу.

Рис. 1. Відображення «перехідної» відпустки в Додатку 1 за 2 квартал 2021 року (за червень) (завантажити>>>)

 

Лікарняні за минулий період

Приклад 2. Карпенко Івану Петровичу (звичайний працівник, основне місяце роботи, повна зайнятість) в квітні 2021 року були нараховані лікарняні за березнь 2021 року в сумі 3000 грн (ЄСВ – 660 грн). Крім того, зарплата за квітень 2021 року становила 10000 грн (ЄСВ – 2200 грн).

Лікарняні відображаємо з кодом КЗО «29» (графа 8), а в графі 9 зазначаємо місяць і рік, за який вони нараховані – березень 2021 року (рис. 2).

Рис. 2. Лікарняні за минулий період в Додатку 1 за 2 квартал 2021 року (за квітень) (завантажити>>>)

 

Зарплата менша за мінімальну

Приклад 3. У червні 2021 року Кондратюк Василію Васильовичу (основне місце роботи, встановлено неповний робочий час) нараховано зарплату 5000 грн (ЄСВ – 1100 грн). Зарплата Баско Романа Григоровича (основне місце роботи, особа з інвалідністю, встановлено неповний робочий час) за червень – 4500 грн (ЄСВ – 378,45 грн).

Нарахована зарплата Кондратюка В.В. менша за розмір МЗП, що діє в червні 2021 року. Тому ЄСВ треба нарахувати в розмірі мінімального внеску, тобто виходячи з МЗП. Для відображення різниці між розміром МЗП та фактично нарахованою працівнику заробітною платою у Додатку 1 передбачено графу 18.

Отже, в Д1 за червень на такого працівника потрібно заповнити 2 рядки:

 • один – з фактичними показниками нарахованих зарплати і ЄСВ на неї (5000 грн – зарплата та 1100 – ЄСВ, нарахований на зарплату (5000 грн х 22 %));
 • другий – з різницею між МЗП та базою нарахування ЄСВ (6000-5000 = 1000 грн – різниця та 220 грн – ЄСВ, нарахований на різницю (1000 грн х 22%)). Ця різниця зазначається у графі 18, а в графі 8 цього рядка вкаується КТН «13».

У другого працівника (Баско Р. Г.) нарахована зарплата за місяць також менше розміра МЗП. Але ЄСВ нараховуємо на фактично нараховану суму, оскільки такий працівник є особою з інвалідністю. Для такої категорії працівників вимога щодо нараховування ЄСВ в розмірі мінімального внеску не діє, тобто доплати ЄСВ до мінімального внеску не буде.

Увага! У графі 8 зазначаємо код категорії застрахованої особи «2».

Оскільки обидва працівники працювали в режимі неповного робочого часу, то в графі 22 зазначається «1».

На рисунку 3 наведено заповнений Додаток 1 за умовами цього прикладу.

Рис. 3. Зарплата менше мінімальної зарплати в Д1 за 2 квартал 2021 року (за червень) (завантажити>>>)

 

Відпустка без збереження зарплати повний місяць

Приклад 4. Працівниця Галкіна Ольга Олексіївна (звичайний працівник, основне місце роботи, повна зайнятість) весь червень перебувала у відпустці без збереження заробітної плати. Нарахованого доходу немає.

Якщо найманий працівник перебував у відпустці без збереження зарплати протягом повного календарного місяця, роботодавцю на нього необхідно сформувати та подати до податкових органів Додаток 1 до Податкового розрахунку без сумових показників. Треба зазначити кількість днів перебування у трудових відносинах (графа 14) та кількість днів відпустки без збереження зарплати (графа 13) (рис. 4).

Рис. 4. Відпустка за свій рахунок цілий місяць у Додатку 1 за 2 квартал 2021 року (за червень) (завантажити>>>)


Додаток 4 (4ДФ)

У 4ДФ відображаємо інформацію про всі нараховані та/або виплачені фізичним особам у звітному кварталі доходи з розбивкою по місяцях.

4ДФ є аналогом форми №1ДФ та складається з двох розділів. У ньому наводять інформацію про суми нарахованих (виплачених) доходів (як оподатковуваних, так і неоподатковуваних), а також суми утриманого та перерахованого ПДФО та ВЗ.

 Зверніть увагу! Інформацію щодо військового збору (утриманого та перерахованого) тепер відображають в розділі 1 4ДФ, при чому не загальною сумою по підприємству, як це було раніше, а персоніфіковано по кожній фізичній особі. Крім того, в розділі 2 також залишився рядок із військовим збором, але він призначений для виправлення помилок минулих періодів, тобто уточнення інформації щодо ВЗ, який відображався в формі 1ДФ загальною сумою.

Доходи в розділі 1 Додатку 4 відображаємо з відповідними ознаками (графа 6), зазначеними в додатку 2 до Порядку №4.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. У загальному випадку про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2», крім граф 7, 8 та 9, які заповнюються одноразово.

У Додатку 4 також потрібно відобразити інформацію щодо прийняття/звільнення працівника (графи 7 та 8 відповідно). Так, графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді.

У графі 7 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу. Наприклад, якщо дата прийняття – 14 червня 2021 року, то у графі 7 потрібно вказати «14.06.2021». У такому ж форматі відображається дата звільнення працівника в графі 8 «Дата звільнення з роботи». Графа 8 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.

У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці.

Розглянемо на прикладах, як заповнити 4ДФ в тих чи інших ситуціях.

 

Прийом/звільнення

Приклад 5. Працівника було прийнято на роботу 7 червня 2021 року. За червень йому було нараховано зарплату у розмірі 10000 грн (ПДФО – 1800,00 грн, ВЗ – 150,00 грн). Іншого працівника звільнено 25 червня. При цьому в червні йому було нараховано дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 26000 грн (ПДФО – 4680 грн, ВЗ – 390 грн).

Це класична ситуація. Дату прийому (07.06.2021 р.) першого працівника зазначаємо у графі 7 4ДФ, дату звільнення другого працівника (25.06.2021 р.) – у графі 8 (рис. 5).

Рис. 5. Прийом та звільнення протягом місяця в 2 кварталі 2021 року (4ДФ за червень)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

1234567890

10000,00

10000,00

1800,00

1800,00

150,00

150,00

101

07.06.2021

 

 

 

2

2223334445

26000,00

26000,00

4680,00

4680,00

390,00

390,00

101

 

25.06.2021

 

 

<…>

 

Приклад 6. Працівник прийнятий на роботу 31.03.2021 р. Проте зарплата йому нарахована та виплачена в квітні 2021 року (у березні 2021 року дохід не нараховувався і не виплачувався).

У такій ситуації дата прийняття не потрапить ні до 4ДФ за 1 квартал 2021 року, ні до форми №1ДФ за 2 квартал 2021 року (роз’яснення податківців у категорії 103.25 «ЗІР»).

 

Приклад 704.06.2021 р. працівник був звільнений за власним бажанням, а з 29.06.2021 р. прийнятий на роботу до того самого роботодавця. За червень 2021 року нарахований дохід по дату звільнення становить 25000 грн (ПДФО — 4500 грн, ВЗ – 375 грн), після повторного прийняття — 1500 грн (ПДФО — 270 грн, ВЗ – 22,50 грн).

На такого працівника заповнюємо 2 рядки. У першому рядку зазначаємо нарахований дохід до дати звільнення. При цьому у графі 8 зазначаємо дату звільнення. У другому рядку – дохід нарахований після повторного прийняття на роботу, а у графі 7 – дату прийняття (рис. 6).

Рис. 6. Звільнення + повторний прийом на роботу (4ДФ за 2 квартал 2021 рок, за червень)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

1234567890

25000,00

25000,00

4500,00

4500,00

375,00

375,00

101

 

04.06.2021

 

 

2

1234567890

1500,00

1500,00

270,00

270,00

22,50

22,50

101

29.06.2021

 

 

 

<…>

 

Приклад 807.06.2021 р. було прийнято працівника на роботу, а 25.06.2021 р. він звільнився.  За червень 2021 року нарахований дохід становив 7000 грн (ПДФО — 1260 грн, ВЗ – 105 грн).

На такого працівника заповнюємо 1 рядок, зазначаючи в графі 7 дату прийняття, а в графі 8 – дату звільнення (рис. 7).

Рис. 7. Прийняття та звільнення в одному місяці (4ДФ за 2 квартал 2021 рок, за червень)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

1234567890

7000,00

7000,00

1260,00

1260,00

105,00

105,00

101

07.06.2021

25.06.2021

 

 

<…>

 

Зарплата + нецільова благодійна допомога

Приклад 9. У червні 2021 року працівнику була нарахована заробітна плата у сумі 15000 грн (ПДФО – 2700 грн, ВЗ – 225 грн) та нецільова благодійна допомога у сумі 3000 грн.

На такого працівника заповнюємо 2 рядки.

У першому зазначаємо заробітну плату (15000 грн), а також утриманий з неї ПДФО (2700 грн) та ВЗ (225 грн). У графі 6 відображаємо ознаку доходу «101».

Нецільову благодійну допомогу відображаємо в окремому рядку. При цьому в графі 6 вказуємо ознаку доходу «169» (консультація у категорії 103.25 «ЗІР»). Зауважте: нецільову благодійну допомогу не оподатковують ПДФО, якщо вона надана податковим агентом — резидентом України і її сума сукупно протягом 2021 року не перевищує 3180 грн. Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить зазначену межу, суму перевищення включають в оподатковуваний дохід.

На рисунку 8 наведено заповнений І розд. Додатку 4 Податкового розрахунку за 2 квартал 2021 року (за червень).

Рис. 8. Зарплата та нецільова благодійна допомога у розд.І 4ДФ за 2 квартал 2021 року (за червень)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

1234567890

15000,00

15000,00

2700,00

2700,00

225,00

225,00

101

 

 

 

 

2

1234567890

3000,00

3000,00

 

 

 

 

169

 

 

 

 

<…>

 

Винагорода за договором ЦПХ

Приклад 10. Підприємство у травні 2021 року уклало з фізичною особою ЦПХ-договір (виконання робіт). Згідно з договором сума винагороди становить 15000 грн та виплачується фізичній особі після підписання акта виконаних робіт у травні 2021 року.

Суми винагороди за ЦПХ-договором, а також утримані ПДФО і ВЗ, відображаються у додатку 4 (4ДФ) Податкового розрахунку. Кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, за якими здійснюється нараховування доходу за ознакою 102, проставляють в рядку 5 додатку 4ДФ навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами».

У графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний період) нарахована фізособі винагорода (її частина) за ЦПХ-договором відповідно до акта виконаних робіт / наданих послуг. У разі нарахування такої винагороди її відображення у графі 3а є обов’язковим, незалежно від того, виплачена вона чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченої винагороди (її частини, авансу) за ЦПХ-договором. У разі виплати авансу за таким договором його відображення у графі 3 є обов’язковим, незалежно від того, нараховано винагороду у звітному періоді чи ні.

У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума ПДФО з нарахованої винагороди за ЦПХ-договором у звітному періоді, зазначеної у графі 3а.

У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого до бюджету ПДФО з винагороди, зазначеної у графі 3.

У графі 5а «Сума нарахованого військового збору» відображається сума ВЗ з нарахованої винагороди за ЦПХ-договором у звітному періоді, зазначеної у графі 3а.

У графі 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається фактична сума перерахованого до бюджету ВЗ з винагороди, зазначеної у графі 3.

Сума винагороди за ЦПХ-договором відображається в 4ДФ з ознакою доходу «102».

Дата прийняття/звільнення у графах 7 та 8 4ДФ на фізосіб, які працюють за ЦПХ-договорами, не заповнюється.

На рисунку 9 наведено заповнений розд І додатку 4ДФ за умовами цього прикладу.

Рис. 9. Винагорода за договором ЦПХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

2828282828

15000,00

15000,00

2700,00

2700,00

225,00

225,00

102

 

 

 

 

<…>

 

ПСП

Приклад 11. Працівниця має 2 дітей віком до 18 років і користується правом на ПСП. Зарплата працівниці у червні 2021 року становила 6200 грн.

Граничний розмір зарплати для матері, яка утримує двох дітей віком до 18 років, для цілей застосування ПСП у 2021 році становить 6360 грн (3180 грн × 2). Зарплата працівниці за червень дорівнює 6200 грн. Відповідно вона має право на отримання ПСП згідно з пп. 169.1.2 ПКУ у розмірі 2270 грн (1135,00 грн × 2) за місяць.

Отже, після застосування ПСП сума ПДФО становитиме 707,40 грн ((6200 грн - 2270,00 грн) × 18%).

Для визначення суми утриманого війського збору ПСП не застосовують. Відповідно сума війського збору, утриманого зі зарплати за червень, становитиме 93,00 грн (6200 грн х 1,5%).

На рисунку 10 наведено заповнений розд. І 4ДФ.

Рис. 10. ПСП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

2222222222

6200,00

6200,00

707,40

707,40

93,00

93,00

101

 

 

04

 

<…>

 

Виправлення помилок в 4ДФ

Алгоритм виправлення помилки в Податковому розрахунку визначено в розд. V Порядку №4. Помилки виправляють через такі форми податкового розрахунку: «Звітний новий» та «Уточнюючий». Так, у розділі I Додатку 4 для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» – на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» – на введення рядка.

 

Приклад 12. У розділі I форми 4ДФ за червень 2021 року в графах 3 та 3а замість суми зарплати 15000,00 грн працівника помилково була проставлена сума 5000 грн. Помилку виявлено наприкінці липня 2021 року.

Граничний строк подання Податкового розрхунку за 2 квартал 2021 – 9 серпня 2021 року. Податковий розрахунок з тимом «Звітний» був поданий, тому коригування проводимо через «Новий звітний» (див. рис. 11).

Рис. 11. Виправлення помилки у розд. І 4ДФ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<…>

1

1234567890

5000,00

5000,00

2700,00

2700,00

225,00

225,00

101

 

 

 

1

2

1234567890

15000,00

15000,00

2700,00

2700,00

225,00

225,00

101

 

 

 

0

<…>

 

Додаток 5

Додаток 5 призначений для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Його заповнюють роботодавці, якщо протягом звітного періоду відбулася одна з таких подій:

 • прийнято на роботу працівника або звільнено працівника;
 • з фізособою укладений договір ЦПХ на виконання робіт / надання послуг;
 • працівника переведено на іншу посаду (роботу) або переміщено в інший структурний підрозділ;
 • працівнику надано або закінчилась відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустка для догляду за дитиною до 3 чи 6 років.

Розглянемо на прикладах, як заповнити Додаток 5 у різних випадках.

 

Прийняття на роботу/звільнення з роботи

Приклад 13. Сергієнко Іван Сергійович прийнятий на роботу (основне місце роботи) з 1 червня 2021 року сторожем (код КП 9152), наказ від 28.05.2021 р. № 37-к/тр.

Петренко Іван Михайлович принятий на роботу з 7 червня 2021 року за сумісництвом (основне місце роботи в іншого роботодавця) на роботу сторожем (код КП 9152), наказ від 01.06.2021 р. № 43-к/тр.

Куценко Ростислав Вікторович був звільнений з основного місця роботи з посади бухгалтер (код КП 3433) 25 червня 2021 року (наказ від 25.06.2021 р. № 49-к/тр).

Перший працівник прийнятий на основне місце роботи, тому в графі 07 проставляємо категорію «1» – наймані працівники (з трудовою книжкою). Другий працівник прийнятий на роботу за сумісництвом, тому в графі 07 проставляємо категорію «2» – наймані працівники (без трудової книжки).

Щодо звільненого працівника – обов’язково зазначте в графі 17 підставу звільнення – відповідну статтю КЗпП, на підставі якої було розірвані трудові відносини.

Крім того, на всіх працівників треба заповнити графу 16 – вказати номер та дату наказу щодо прийняття на роботу / звільнення з роботи. Також в графі 11 потрібно проставити позначку 0, оскільки наведена інформація не стосується внутрішнього сумісника (рис. 12).

Рис. 12. Прийняття на роботу / звільнення з роботи в Додатку 5 (завантажити>>>)


Переведення на іншу посаду

Відомості щодо переведення на іншу посаду, переміщення в інший структурний підрозділ вказуємо в додатку 5 Податкового розрахунку. Для цього передбачено графу 12 «Переведено, призначено на іншу посаду або роботу, переміщено до іншого підрозділу». В ній зазначається «1» у разі постійного(!) переведення, призначення застрахованої особи на іншу посаду або роботу, переміщення до іншого підрозділу. При заповненні Д5 в інших випадках (у разі прийняття та звільнення працівника; початку чи припинення договору ЦПХ; початку та закінчення соціальних відпусток тощо) проставляємо «0».

Зверніть увагу! У Порядку №4 немає спеціальних вказівок щодо відображення переведення в Д5. Тому вважаємо, що таку інформацію слід відображати не як звільнення і прийняття на іншу посаду, а саме як зміну посад. Нагадаємо, що раніше в таблиці 5 переведення працівника на іншу посаду (роботу) показували двома рядками. Про те, що це саме переведення, раніше можна було зрозуміти тільки завдяки тому, що не був заповнений реквізит 17 «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» у таблиці 5 форми №Д4. Введення ж графи 12 у новому звіті має зняти цю проблему з відображенням переведення в Реєстрі.

Таким чином, на нашу думку, переведення в Додатку 5 тепер треба оформляти одним рядком: тільки зі зазначенням дати початку роботи (графа 10) за новою посадою. Другий рядок з датою закінчення роботи за старою посадою (як ми це робили при заповненні таблиці 5 форми №Д4) не додаємо.

 

Приклад 14. 15 червня працівниця (основне місце роботи) переведена з посади касира (код КП 4211) на посаду бухгалтера (код КП 3433).

На таку працівницю заповнюють один рядок, в якому відображають дані про переведення на посаду бухгалтера (у графі 10 заповнюють дату початку роботи за такою посадою). В графі 12 проставляємо «1»  (рис. 13).

Рис. 13. Переведення на іншу посаду в Додатку 5 (завантажити >>>)

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту цієї новини можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Звітність
Теги:
Звітність , єдина звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 3

Новини по темі

Консультації по темі