• Посилання скопійовано

Зміни до Порядку подання фінзвітності: що нового?

Постановою № 1327 внесено зміни до Порядку № 419. Подивимося, що змінилося

Зміни до Порядку подання фінзвітності: що нового?

З 2 грудня зміни набули чинності

Згідно з ч. 1 ст. 52 Закону про КМУ постанови КМУ, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

У Постанові № 1327 не зазначено, коли вона набуває чинності. Отже, вона має набути чинності з дня її опублікування.

Опублікування відбулося 02.12.2022 в «Урядовому кур’єрі».№256. 

А ще Постанова № 1327 була оприлюднена на сайті КМУ, тому з ї текстом можна ознайомитися і за посиланням.

 

Єдинники подаватимуть «велику» фінзвітність? Знову, не всі! 

В абз. 16 п. 2 Порядку № 419 зазначалося, що підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

До таких підприємств відносяться юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи (див. п. 44.2 ПКУ).

Постановою № 1327 ця норма виключена. Отже, після внесення змін подавати скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати будуть лише

  1. підприємства, які відповідно до Закону про бухоблік належать до мікропідприємств
  2. непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Але, на нашу думку, якщо підприємство на ЄП групи 3 належатиме до мікропідприємств чи непідприємницьких товариств, воно подаватиме скорочену фінзвітність. Згідно з пп. 2 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 такі особи подають фінзвітність мікропідприємств (форми № 1-мс і № 2-мс).

В ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік зазначено, що для малих підприємств також встановлюється скорочена фінзвітність у складі балансу та звіту про фінансові результати. 

Разом з тим в абз. 15 п. 2 Порядку № 419 зазначено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Тобто, це стосується і малих підприємств. На відміну від мікропідприємств і непідприємницьких товариств, які не складають і не подають проміжну фінзвітність, малі підприємства проміжну фінзвітність подають – скорочену за показниками у складі балансу та звіту про фінрезультати. Але і річну фінзвітність малі підприємства також подають скорочену.

Тож, якщо підприємство на ЄП групи 3 належить до малих підприємств, воно подаватиме скорочену фінзвітність – як проміжну, так і річну. Згідно з пп. 1 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 малі  підприємства подають фінзвітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м).

Якщо підприємство на ЄП групи 3 належатиме до середніх чи великих підприємств, воно подаватиме фінзвітність в порядку, прийнятому для таких підприємств.

Тобто, з метою подання фінзвітності тепер братиметься до уваги розмір підприємства чи його непідприємницький статус, а не факт перебування на ЄП групи 3. 

Окрім того, підприємства на ЄП групи 3 виключені з абзацу першого п. 5 Порядку № 419, який встановлює строк подання фінзвітності за рік – до 28 лютого року, наступного за звітним. Таким чином, вони звітують у строки, передбачені для підприємств відповідного розміру.

 

Хто подаватиме фінзвітність, складену за міжнародними стандартами?

Законом № 2435 були внесені зміни, серед іншого, до ч. 2 ст. 12-1 Закону про бухоблік, які набули чинності з 10.08.2022 р. 

Згідно із змінами складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами повинні також:

  • материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, 
  • материнські підприємства великої групи, які не належать до категорії великих підприємств.

Порядок № 419 приведено у відповідність з цими змінами. В абзаці третьому п. 2 Порядку зазначені підприємства також додали до складу підприємств, які складають звітність за міжнародними стандартами.

 

Таксономія фінансової звітності за міжнародними стандартами 

Така таксономія видається Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (див. зміни в абз. 7 п. 2 Порядку № 419).

В цій частині Порядку № 419 також приведено у відповідність до змін, внесених Законом № 2435 до ст. 1 Закону про бухоблік.

Рада – це міжнародний орган, який займається розробкою міжнародних стандартів. До внесення змін таксономію затверджував Мінфін. 

Таксономія фінансової звітності - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

 

Особливості подання уточненої фінансової звітності

Відповідно до ч. 6 ст. 14 Закону про бухоблік підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Тобто, в Законі наведено три різних причини, за яких подається уточнена фінзвітність:

  • проведена аудиторська перевірка;
  • потрібно виправити самостійно виявлені помилки;
  • інші причини.

А от в абз. 19 п. 2 Порядку № 419 причини подання уточненої фінзвітності формулювалися інакше: «за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин».

За буквального розуміння Порядку № 419, щоб подати уточнену фінзвітність з метою виправлення самостійно виявлених помилок чи з інших причин, потрібно було провести аудиторську перевірку. Хоча таке розуміння суперечило Закону про бухоблік.

Ця недоречність у Порядку № 419 виправлена і приведена у відповідність з ч. 6 ст. 14 Закону про бухоблік.

 

Інші зміни

Мають уточнюючий характер:

  • в абз. 18 п. 2 Порядку № 419 – слова «складення яких» замінили словами «якщо складення та подання таких звітів»;
  • в абз. 1 п. 11 Порядку № 419 - слова «що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність» замінили словами «які контролюють інші підприємства (материнські підприємства), крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність групи».

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»