• Посилання скопійовано

В які строки та коли слід звітувати про контрольовані операції?

Платники податків, які здійснюють контрольовані операції, повинні подати Звіт про контрольовані операції до 1 жовтня року, наступного за звітним. До таких операцій належать операції, які здійснюються з пов’язаними особами - нерезидентами

В які строки та коли слід звітувати про контрольовані операції?

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що платники податків, які здійснюють контрольовані операції (далі – КО), повинні подати Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) до 1 жовтня року, наступного за звітним.

Контрольованими операціями є операції, які можуть впливати на фінансовий результат платників податків та які здійснюються:

  • з пов’язаними особами - нерезидентами;
  • з нерезидентами, які зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях (Перелік №1045);
  • з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до Переліку №480;
  • через комісіонерів-нерезидентів;
  • між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні.

Обсяг таких операцій має перевищувати 10 млн грн із кожним нерезидентом, а обсяг доходу від будь-якої діяльності платника податків має перевищувати 150 млн грн. Ці вартісні критерії мають виконуватися одночасно для визнання вищезазначених операцій контрольованими.

Водночас, якщо платник податків протягом звітного періоду здійснював КО та був учасником міжнародної групи компаній, він повинен подати також до 1 жовтня Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (далі – Повідомлення про МГК).

Відповідно до пп. 39.4.2 ПКУ вказану звітність необхідно подати за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Для коректного заповнення Звіту платник податків може скористатися Порядком про складання Звіту про контрольовані операції. А для складання Повідомлення про МГК потрібно керуватися Порядком складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

Відповідальність платників податків за неподання (несвоєчасне подання) Звіту, Повідомлення про МГК, невключення до наданого Звіту або надання недостовірної інформації у Повідомленні про МГК передбачено ст. 120 ПКУ.

Штраф за неподання Звіту про КО за 2023 звітний рік становить 805 200 грн, а Повідомлення про МГК за аналогічний період – 134 200 гривень.

Слід зауважити, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, діють особливі правила притягнення платників податків до відповідальності за порушення податкового законодавства.

Нормами ПКУ (п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ) визначено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо подання звітності, він звільняється від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених пп. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та перелік документів на підтвердження затверджено наказом Мінфіну від 29.07.2022 №225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.08.2022 за №967/38303.

Платники податків, які до 1 жовтня самостійно виявили помилки у раніше поданих Звіті та Повідомленні про МГК, мають право подати нову звітність з позначкою «звітна нова». При цьому якщо помилки виявлено після граничного строку подання, платник податків може подати уточнюючу звітність.

Нагадуємо, що податковий контроль за дотриманням принципу «витягнутої руки» здійснюється шляхом моніторингу, опитування та проведення перевірок. Тому рекомендуємо платникам податків перевірити, чи у 2023 році були здійснені операції, які підпадають під визначення контрольованих, та своєчасно підготувати відповідну звітність.

У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки» та/або не відповідають розумній економічній причині (діловій меті), платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку на прибуток підприємств, яка підлягає сплаті до бюджету (пп. 39.5.4.1 ПКУ).

При цьому пп. 69.38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено, що тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені.

Тож платники податків мають можливість відкоригувати свої податкові зобов’язання з податку на прибуток за 2023 та попередні звітні періоди без застосування штрафних санкцій та пені.

Джерело: Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»