• Посилання скопійовано

Наказ Мінфіну від 09.01.2019 № 4

Про затвердження форми бланка фінансової гарантії

Відповідно до частини третьої статті 311 глави 45 розділу X Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму бланка фінансової гарантії, що додається.

2. Державній фіскальній службі України:

доопрацювати відповідні автоматизовані інформаційні системи ДФС для забезпечення проведення передбачених Митним кодексом України митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з використанням фінансової гарантії, поданої у вигляді електронного документа або у паперовому вигляді разом з її електронною копією;

у місячний термін привести угоди з банками або іншими юридичними особами, укладені згідно з частиною другою статті 307 глави 45 розділу X Митного кодексу України, у відповідність із цим наказом.

3. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 січня 2019 року N 4

 

 

ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ N _________

 

1 - індивідуальна
2 - багаторазова
3 - генеральна

 

Дата складання

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

 

 

Місце складання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума гарантії (цифрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Літерний код валюти відповідно до класифікації валют

 

 

 

 

 

 Відомості про Бенефіціара (в особі митниці ДФС)

 

 Відомості про Гаранта

 

Цю гарантію складено відповідно до положень глави 45 розділу X Митного кодексу України та Угоди про надання фінансової гарантії від ___ ____________20__ року N __________________, укладеної відповідно до частини другої статті 307 глави 45 розділу X Митного кодексу України, для забезпечення виконання зобов'язань особи (далі - Принципал) зі сплати митних платежів.

 

 Відомості про Принципала

 

Ураховуючи це, Гарант бере на себе безвідкличне зобов'язання безумовно сплатити Бенефіціару суму чи суми, що разом не перевищують
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                   (сума цифрами і словами)
протягом трьох банківських днів після дня отримання від Бенефіціара оригіналу належно оформленої письмової вимоги щодо сплати митних платежів (далі - Вимога), що відповідає всім положенням цієї гарантії, містить суму, яку вимагає сплатити Бенефіціар, та твердження, що Принципал не виконав забезпечені цією гарантією зобов'язання.

У разі виставлення письмової Вимоги Бенефіціар зазначає у ній номер та дату цієї гарантії.

Процедура направлення вимоги та перелік обов'язкових документів, що до неї додаються, визначаються в угоді, передбаченій частиною третьою статті 314 глави 45 розділу X Митного кодексу України.

Сума цієї гарантії автоматично зменшується на всі суми, виплачені Гарантом Бенефіціару за цією гарантією.

Ця гарантія може бути подана Бенефіціару для забезпечення виконання зобов'язань до ___ ____________ 20__ року.

Якщо ця гарантія прийнята Бенефіціаром до вказаної дати, вона є дійсною до повного виконання забезпечених нею зобов'язань, а у разі невиконання зобов'язань - до моменту перерахування належної суми митних платежів до державного бюджету.

Після вивільнення (повернення) або припинення дії цієї гарантії Бенефіціар більше не може вимагати від Гаранта сплатити суму чи суми митних платежів, забезпечених цією гарантією, за винятком випадків, коли припинення дії цієї гарантії чи підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених цією гарантією, було здійснено протизаконним та/або обманним шляхом, що підтверджується проведенням органами доходів і зборів експертиз та інших заходів. У такому випадку будь-яка Вимога за цією гарантією повинна бути отримана Гарантом протягом трьох років від дати прийняття цієї гарантії Бенефіціаром. У випадках, що стали протягом зазначеного трирічного строку предметом адміністративного чи судового розгляду, Вимога може бути направлена Гаранту протягом одного року з дня набрання законної сили рішенням суду чи постановою у справі про адміністративне правопорушення.

Бенефіціар може відмовитися від прийняття гарантії, якщо вона не забезпечує виконання Принципалом зобов'язань, що випливають з умов чи вимог митного режиму або з митних процедур, та/або неналежно складена.

Ця гарантія надається виключно Бенефіціару і не може бути передана будь-якій іншій особі, крім правонаступника Бенефіціара.

За Гаранта:
на підставі Довіреності або іншого документа (назва) _______________________________________ N ______________ від ___ ____________ 20__ р. ____________________________________________
                                                                                                                                                            (посада, підпис, П. І. Б.)
______________________________________________________________________________________

 

 
 

 

 
 

відмітка Бенефіціара (в особі митниці ДФС) про прийняття індивідуальної (одноразової) гарантії (відбиток штампа "Під митним контролем")

 

відмітка митниці ДФС про вивільнення індивідуальної (одноразової) гарантії (відбиток штампа особистої номерної печатки)

 

 

Директор Департаменту
митної політики

О. П. Москаленко

 

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини порталу»