Важливі теми
  • Посилання скопійовано

ІПК ДФС від 25.06.2019 р. N 2917/І/99-99-13-02-03-14/ІПК

Щодо здійснення діяльності "Денний догляд за дітьми" КВЕД 88.91 фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула запит щодо здійснення діяльності "Денний догляд за дітьми" КВЕД 88.91 фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування та з урахуванням фактичних обставин, викладених у запиті, в межах компетенції повідомляє таке.

Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності регулюється главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до пп. 1 п. 291.4 ст. 291 ПКУ до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Перелік видів послуг, які відносяться до побутових послуг населенню та надаються платниками єдиного податку першої та другої груп, визначено п. 291.7 ст. 291 ПКУ.

При цьому згідно з пп. 5 п. 298.3 ст. 298 ПКУ у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб'єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі - КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 N 457, зі змінами та доповненнями (далі - Наказ N 457).

Абзацом другим п. 1 Наказу N 457 визначено, що основне призначення Класифікації видів економічної діяльності - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 послуга "Денний догляд за дітьми" 88.91 відноситься до "Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання" 88.9.

Разом з цим, Державним комітетом статистики України наказом від 23.12.2011 N 396 затверджено Методичні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності.

Отже, для встановлення, чи відноситься діяльність з надання послуги "Денний догляд за дітьми" до видів діяльності, перелік яких наведено у п. 291.7 ст. 291 ПКУ, необхідно звернутись до Державної служби статистики України.

Слід зазначити, що перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, визначено п. 291.5 ст. 291 ПКУ. Зауважимо, що обмеження щодо діяльності з надання послуги "Денний догляд за дітьми" на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності даним пунктом не встановлено.

Враховуючи зазначене вище, здійснення діяльності з надання послуг "Денний догляд за дітьми" КВЕД 88.91, фізичною - особою підприємцем платником єдиного податку на першій групі можливо за умови, що зазначений вид діяльності відноситься згідно з даними Державної служби статистики України до переліку побутових послуг визначених п. 291.7 ст. 291 ПКУ.

Разом з цим надання послуг "Денний догляд за дітьми" КВЕД 88.91 може здійснюватися фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку на 2 групі, за умови дотримання вимог застосування спрощеної системи оподаткування, передбачених ПКУ.

Зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Автор: «Дебет-Кредит»

Рубрика: «Дебет-Кредит»/Новини порталу

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Новини порталу»