Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Розраховуємо середню зарплату для оплати відпустки

Фахівці "ДК" роз'яснили як розраховувати середню зарплату для оплати днів щорічної відпустки та інших видів оплачуваних відпусток

Зверніть увагу!
14 червня 2016 року відбудеться вебінар «Дебету-Кредиту» на тему "Відпустки". На ньому буде розглянуто: як відправити працівників у відпустку правильно; скільки і коли їм потрібно виплатити відпусткових та як вирішити усі проблеми, які можуть трапитися з вашим працівником під час відпустки.

 

Тепер перейдемо до розгляду розрахунку відпусткових у різних ситуаціях. 

Відповідно до п. 7 Порядку №100, нарахування виплат за дні щорічної відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях, провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днів оплачуваної відпустки.

Святкові та неробочі дні, які припадають на період відпустки, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не оплачуються.

Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

 

Приклад 1. Нарахування відпусткових працівнику, якщо у розрахунковому періоді у нього була відпустка без збереження зарплати.

Працівник йде у щорічну відпустку з 20.05.2016 р. на 10 к. д.

Посадовий оклад працівника складає 8 000 грн, ніяких доплат та премій йому не нараховувалося протягом розрахункового періоду. Але він перебував у відпустці без збереження зарплати у січні 2016 року — 10 к. д. (з 18.01.2016 р. до 27.01.2016 р.). Нарахована зарплата за січень 2016 року становить 4 631,58 грн (8 000 грн : 19 р. д. х 11 р. д.).

Розрахунок відпусткових потрібно провести так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду 92 631,58 грн = (8 000 грн х 11 календарних місяців + 4631,58 грн);

2) визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівника: 346 к. д. = 366 к. д. - 10 святкових і неробочих днів - 10 к. д. відпустки без збереження зарплати;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 267,72 грн = 92 631,58 грн : 346 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 2 677,20 грн = 267,72 грн х 10 к. д.

 

Приклад 2. Нарахування відпусткових працівниці, яка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років.

Працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років з 20 лютого 2014 року. Її посадовий оклад станом на 01.05.2016 р. становить 4 000 грн. Працівниця 01.05.2015 р. мала вийти на роботу, але вирішила з 04.05.2016 р. піти у щорічну відпустку на 12 к. д.

Пунктом 4 Порядку №100 визначено, що у випадку відсутності заробітку у розрахунковому періоді не з вини працівника розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Розрахунок відпусткових потрібно провести так:

1) розраховуємо заробіток працівниці за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.05.2015 р. до 30.04.2016 р. включно) виходячи з розміру її окладу 48 000 грн = (4 000 грн х 12 календарних місяців);

2) визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 356 к. д. = 366 к. д. - 10 святкових і неробочих днів;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 134,83 грн = 48 000 грн : 356 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 1617,96 грн = 134,83 грн х 12 к. д.

 

Приклад 3. Нарахування відпусткових працівнику, якщо протягом розрахункового періоду було нараховано винагороду за підсумками 2015 року.

Посадовий оклад працівника становить 5 000 грн. За підсумками 2015 року йому було нараховано винагороду у сумі 7 000 грн. На лікарняному та у відпустці без збереження зарплати він не перебував протягом розрахункового періоду. Працівник йде у щорічну відпустку з 15.05.2016 р. на 10 к. д.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Отже, якщо місяців у розрахунковому періоді 12, то така винагорода включається у розрахунок відпусткових повністю. Якщо ж розрахунковий період з будь-яких причин менший, то до розрахунку включається сума одноразової винагороди в розмірі, пропорційному кількості місяців в розрахунковому періоді.

За прикладом 3 розрахунок відпусткових потрібно провести так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.05.2015 р. до 30.04.2016 р. включно) 67 000 грн = (5 000 грн х 12 календарних місяців + 7 000 грн);

2) визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 356 к. д. = 366 к. д. - 10 святкових і неробочих днів;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 188,20 грн = 67 000 грн : 356 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 1882,00 грн = 188,20 грн х 10 к. д.

 

Приклад 4. Нарахування відпусткових працівниці одразу після закінчення відпустки по вагітності та пологах.

Працівниця перебувала у відпустці по вагітності та пологах з 1 січня 2016 року по 5 травня 2016 року. Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становить 12 000 грн. Працівниця вирішила з 06.05.2016 р. піти у щорічну відпустку на 10 к. д. Її посадовий оклад становить 4 000 грн.

При обчисленні середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, крім зазначених вище виплат, до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (п. 3 Порядку №100).

Розрахунок відпусткових потрібно провести так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівниці за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.05.2015 р. до 30.04.2016 р. включно) 4 000 грн х 8 міс. + 12 000 грн : 126 х 121 к. д. = 32 000 + 11523,81 = 43 523,81 грн;

2) визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 356 к. д. = 366 к. д. - 10 святкових і неробочих днів;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 122,26 грн = 43 523,81 грн : 356 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 1 222,60 грн = 122,26 грн х 10 к. д.

 

Приклад 5. Нарахування відпусткових працівнику, якщо протягом розрахункового періоду було проведено підвищення окладів.

Посадовий оклад працівника з 01.01.2015 р. по 31.08.2015 р. становив 6 000 грн.

З 01.09.2015 р. було проведено підвищення окладів за штатним розкладом на 25%. Відповідно, його оклад став 7 500 грн. Ніяких доплат та премій йому не нараховувалося протягом розрахункового періоду. На лікарняному та у відпустці без збереження зарплати він не перебував протягом розрахункового періоду.

Працівник написав заяву з метою піти у щорічну відпустку з 10.05.2016 р. на 10 к. д.

Слід зазначити, що у випадках підвищення посадових окладів на підприємстві як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (п. 10 Порядку №100).

Виходячи з відкоригованої таким чином заробітної плати у розрахунковому періоді, згідно з пунктами 7 і 8 розділу ІV Порядку №100 визначається середньоденний (годинний) заробіток. При цьому госпрозрахункові підприємства та організації вправі коригувати середній заробіток у межах свої матеріальних можливостей.

Розрахунок відпусткових потрібно провести так:

1) розраховуємо фактичний заробіток працівника за 12 місяців розрахункового періоду (з 01.05.2015 р. до 30.04.2016 р. включно) 90 000 грн = (6 000 грн х 4 календарних місяців х 1,25 + 7 500 грн х 8 календарних місяців);

2) визначаємо кількість календарних днів, на яку потрібно поділити отриманий фактичний заробіток працівниці: 356 к. д. = 366 к. д. - 10 святкових і неробочих днів;

3) розраховуємо середньоденну заробітну плату: 252,81 грн = 90 000 грн : 356 к. д.;

4) сума нарахованої виплати за дні щорічної відпустки становить 2 528,10 грн = 252,81 грн х 10 к. д.

 Для підрахунку святкових та неробочих днів, які виключаються із розрахункового періоду для нарахування відпускних, потрібно використовувати норми тривалості робочого часу.

Що ще прочитати про відпустки?

1) Докладно і на прикладах про нарахування відпусткових у різних ситуаціях читайте в аналітичній статті від редакції "ДК".

2) Про те, для чого створювати забезпечення (резерви) відпусток та як правильно відобразити відпусткові виплати в бухгалтерському та податковому обліках ми пишемо ось тут.

3) Усі новини на тему відпусток читайте тут.

4) Ще більше про відпустки читайте незабаром у спецвипуску від "ДК" №05/2016 (26.05.2016) "Відпустки" на online.dtkt.ua.

5) Нарешті, 14 червня 2016 року відбудеться вебінар редакції на тему «Відпустки». На ньому ми розглянемо, як відправити працівників у відпустку правильно; скільки і коли їм потрібно виплатити відпусткових та як вирішити усі проблеми, які можуть трапитися з вашим працівником під час відпустки. Дізнатись більше та зареєстуватись >>>

Автор:
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відпустки , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 22

Новини по темі

Консультації по темі