• Посилання скопійовано

Як отримати компенсацію за прийняття на роботу переселенця: аналіз Порядку №331

Приблизно 3 млн осіб зараз емігрувало за кордон. Проте в чотири рази більша кількість фізосіб була змушена переїхати до інших регіонів України. І більшість з них шукає роботу. Як їм допомогти з вигодою для роботодавця, розповімо далі

Як отримати компенсацію за прийняття на роботу переселенця: аналіз Порядку №331

КМУ постановою від 20.03.2022 р.№331 затвердив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

З текстом Порядку можна ознайомитися тут.

Він набрав чинності 22 березня 2022 року (з дня опублікування в "Урядовому кур'єрі №65 (7186)).

 

Хто вважаєтся переміщеною особою? За кого можна отримати компенсацію? 

Під терміном «внутрішньо переміщена особа» розуміється  особа, яка після введення Указом Президента №64 воєнного стану перемістилася з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Проте для отримання компенсації потрібне виконання ще однієї вимоги. Така територія має бути визначена у переліку областей, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка». 

Тобто наразі йдеться про такі регіони України: 

 • Волинська область;
 • Дніпропетровська область;
 • Донецька область;
 • Житомирська область;
 • Запорізька область;
 • Київська область;
 • м. Київ;
 • Луганська область;
 • Миколаївська область;
 • Одеська область;
 • Сумська область;
 • Харківська область;
 • Херсонська область;
 • Чернігівська область.

Ми про це повідомляли тут

Ще одна вимога: отримання фізособою довідки внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 р. №509.

Однак, завдяки постанові КМУ №415 від 06.04.2022 р., отримати таку довідку переселенець може і після працевлаштування. Ця зміна допоможе в тому випадку, якщо новоприйнятий працівник не поспішав із реєстрацією свого переміщення. 

 

В якому розмірі надається компенсація? 

Компенсація витрат надається у розмірі 6500 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

При цьому компенсація витрат надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

Увага! Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи. І скористатися такою компенсацією може лише один з роботодавців переміщеної фізособи. 

 

Хто з роботодавців може претендувати на компенсацію? 

Для цього (крім вищеназваних) роботодавцям треба виконати три умови

 1. перебувати на обліку як платник ЄСВ;
 2. нараховувати заробітну плату працівнику-переміщеній особі за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижче за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. А зараз це 6500 грн на місяць або (для тих, кому встановлено погодинну оплату праці) 39,26 грн;
 3. подати в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік. Порядок не визначає, про звітність з якого податку йдеться. На нашу думку, всіх цікавитиме «зарплатна» звітність та звітність щодо доходів такого роботодавця (податок на прибуток, єдиний податок, ПДФО, ЄСВ та ВЗ тощо). 

 Увага! Компенсація не виплачується роботодавцям, які є бюджетними установами або фондами соціального страхування. 

 

Що треба зробити для отримання коштів? 

Алгоритм отримання компенсації такий: 

Крок 1. Роботодавець не раніше, ніж через 5 календарних днів після працевлаштування особи, подає до центру зайнятості (за своїм місцезнаходженням) заяву про компенсацію витрат. Зробити це можна:

 • в електронній формі – через Портал «Дія» або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості;
 • в паперовій формі – особисто під час відвідування центру зайнятості.

Увага! Форми заяв різні. Адже форма заяви, яка подаєтся до ЦЗ, затверджується Державним центром зайнятості, а форма заяви, яка подається засобами Порталу «Дія» – ні. 

Якщо ви подаєте заяву безпосередньо до ЦЗ або надсилаєте заяву електронною поштою, разом слід надати щодо працевлаштованих переміщених осіб:

 • копію наказу про працевлаштування особи;
 • копію трудового контракту або гіг-контракту; 
 • відомості про таких працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Якщо ви обрали подати заяву на Порталі «Дія», потрібно: 

1) створити особистий електронний кабінет користувача та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка містить такі відомості:

 • дані про роботодавця – найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування – наказ про прийняття на роботу, трудовий контракт, гіг-контракт;
 • поточний рахунок роботодавця.

Увага! Цілком можливо, що частину цих даних «Дія» підтягне в заяву сама. За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії. А для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, використовуються відомості, подані ПФУ.

Крок 2. Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, інформація про подані заяви вноситься до Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат.

Зокрема, Мінцифри кожного дня, крім святкових та вихідних днів, шляхом інформаційної взаємодії подає Державному центру зайнятості  Реєстр роботодавців отримувачів компенсації витрат з відомостями за попередню добу, сформований засобами Порталу «Дія». 

Роботодавцю надходить повідомлення про результати обробки інформації для отримання компенсації витрат.

Якщо заява подавалася за допомогою Порталу «Дія», на відповідь можна очікувати того ж дня або на наступний день.

В іншому випадку рішення щодо  надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця. І надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви. 

Крок 3. Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом пʼяти робочих днів після прийняття рішення щодо надання компенсації витрат або отримання відомостей з Реєстру роботодавців отримувачів компенсації витрат через Портал «Дія».

Крок 4. Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, засобами Порталу «Дія» або шляхом подання повідомлення центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти). 

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за другий місяць роботи працівника протягом пʼяти робочих днів після надходження повідомлення про підтвердження продовження зайнятості цих осіб.

 

А що, як працівник звільнився?

Два місяці нібито і не великий строк, але і в цей час працівник може вирішити змінити місце роботи або поїхати в іншу місцевість. Але в разі припинення працевлаштування виплата цієї допомоги теж припиняєтся! 

У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п’яти робочих днів з дня такого припинення зобов’язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат (6500 гривень) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.

 

Перевірки та відповідальність за порушення

Роботодавець та працівники, за яких сплачено компенсацію, несуть відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, та цільове використання отриманих коштів відповідно до законодавства.

У разі подання недостовірних документів та відомостей, нецільового використання роботодавцем отриманих коштів або використання їх з порушенням цього Порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов’язані повернути Фонду  отримані кошти.

Звісно, що Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.

Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. Роботодавець зобов’язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості – подати відповідні документи.

Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю як компенсація витрат, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних днів після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»