Важливі теми
  • Скопійовано

Нова інструкція з ЄСВ: що зміниться з 17 травня?

Інструкцію про порядок нарахування і сплати ЄСВ приведено у відповідність до правил, які використовуються при обчисленні ЄСВ ще з 01.01.2016 року. Пригадаємо ці правила ще раз та з’ясуємо що суттєво змінилося у новій редакції інструкції

Нова інструкція з ЄСВ: що зміниться з 17 травня?

Як ми уже повідомляли, Мінфін наказом від 28.03.2016 р. №393 виклав у новій редакції Інструкцію про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це зумовлено змінами в обчисленні ЄСВ, які набрали чинності з 01.01.2016 року. Відповідні зміни було внесено до Закону про ЄСВ Законом №909. Докладно про це читайте тут і в аналітичній статті тут.

Наказ №393 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке заплановане в "Офіційному віснику" на завтра, 17 травня 2016 р.

 

Правила обчислення ЄСВ у 2016 році

 З 01.01.2016 року ЄСВ тільки нараховується. При цьому застосовується єдина ставка у розмірі 22% (виняток – нарахування ЄСВ на заробітну плату інвалідів, які працюють на підприємствах, при такому нарахуванні ЄСВ потрібно застосовувати ставку 8,41%).

Максимальна величина бази для нарахування ЄСВ з 01.01.2016 року становить 25 розмірів прожиткового мінімуму працездатних осіб. Який розмір вона буде мати протягом 2016 року, - дивіться у довіднику. Також із Закону про ЄСВ було виключено норми, які стосувалися застосування понижуючого коефіцієнту та нарахування ЄСВ залежно від класу профризику. Більш детально про зміни у обчисленні ЄСВ можна подивитися у аналітиці.

Незмінною нормою залишилось правило нарахування ЄСВ не нижче мінімального страхового внеску у відповідних випадках. Ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ установлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база його нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22%).

При цьому при нарахуванні зарплати  працівникам-інвалідам слід пам'ятати, що ЄСВ нараховувати треба, як і раніше, на фактичну суму нарахованої зарплати. Порядок нарахування ЄСВ для такої категорії працівників передбачено ч. 1314 ст. 8 Закону про ЄСВ. На такі випадки не поширюються правила нарахування ЄСВ за ставкою 22%.

В яких випадках потрібно нараховувати ЄСВ на рівні мінімального страхового внеску, а в яких – на фактичний нарахований дохід розглянуто у аналітичній статті від редакції.

 

Зміни у Інструкції

Всі зміни, які було внесено у Закон про ЄСВ, враховано при затвердженні нової редакції Інструкції та знайшли своє відображення у відповідних її розділах. 

Новий вигляд має розділ V Інструкції, який присвячено добровільної сплаті ЄСВ. У зв’язку з цим у додатках до Інструкції з’явились нові форми:

  • заяв особи, яка бере участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • типового договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • типового договору про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Як і раніше,  в Інструкції передбачено окремий розділ VII для застосування фінансових санкцій. Так, за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення в період до 1 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення, починаючи із 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

За донарахування податківцями або платником своєчасно не сплачених сум ЄСВ до 1 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5% зазначеної суми, а після 1 січня 2015 року — 10% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ.

На суму недоїмки платнику ЄСВ нараховується пеня з розрахунку 0,1% на суму фактично сплаченої недоїмки за кожен день прострочення платежу. При цьому у новій редакції Інструкції наведено приклад її розрахунку у 2016 році.

"Приклад нарахування пені

Сума недоїмки платника станом на 18 серпня 2016 року становить 10000 гривень.

Платник 05 вересня 2016 року здійснює сплату платежу у сумі 3000 гривень. На фактично сплачену суму недоїмки (3000 грн) нараховується пеня.

Сума пені розраховується за такою формулою:

Y = S х K х 0,1 %,

де Y - сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки зі сплати єдиного внеску (округлюється до другого десяткового знака);

S - фактично сплачена сума недоїмки зі сплати єдиного внеску;

K - кількість днів прострочення платежу;

0,1 % - ставка для нарахування пені згідно з частиною десятою статті 25 Закону.

Приклад:

Y = 3000 х 18 х 0,1 %, Y = 54,00.

Таким чином, нарахована платнику пеня дорівнює 54,00 гривні».

Новою є також норма Інструкції, якою встановлено порядок сплати ЄСВ у разі зміни класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року. 

Так, відповідно до п. 9 та 12 розд. IV Інструкції, що у разі зміни класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року платник самостійно здійснює перерахунок ЄСВ за минулі періоди, виходячи з розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ.

Самостійно обчислену суму в результаті перерахунку (різниця між нарахованою сумою ЄСВ за розміром, установленим раніше, та нарахованою сумою ЄСВ за встановленим розміром за зазначений період) платник відображає у звіті про нараховані суми ЄСВ, який подається ним за звітний період.

Органи доходів і зборів використовують дані, зазначені в повідомленні про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 1 січня 2016 року, отриманому від Фонду соціального страхування, для здійснення контролю за правильністю відображення донарахованих (зменшених) сум ЄСВ у звітності, що подається до органів доходів і зборів, відповідно до встановлених класів професійного ризику виробництва за періоди, зазначені в повідомленні.

 

Коли доведеться робити перерахунок ЄСВ?

Такий перерахунок потрібно буде здійснити у разі проведення перевірки ФСС від НВВ, у результаті якої буде встановлено невідповідність класу профризику, встановленому до 01.01.2016 р. Але все це буде стосуватися тільки правил нарахування ЄСВ до 01.01.2016 року.

Зверніть увагу: хоча перевірки стосуються тільки періодів нарахування ЄСВ до 01.01.2016 року, проводитися вони можуть в будь-який час. Оскільки згідно з ч. 16 ст. 25 Закону про ЄСВ, строк давності щодо нарахування ЄСВ, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Зазначимо, що у зв’язку з новими правилами обчислення ЄСВ Законом №909 з 01.01.2016 року було вилучено з обов’язків ФСС від НВВ:

- віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності;

- проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності.

Відповідні зміни внесено у ст. 9 Закону №1105. Але досі в порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затверджений постановою правління ФСС від НВВ від 30.11.2010 р. № 30, не внесено відповідних змін.

Тому в чинному зараз п. 4.1 - 4.28 Порядку №30 встановлено порядок проведення перевірок від ФСС від НВВ. Цим же Порядком №30 встановлено, що перевірки можуть бути плановими та позаплановими. Визначення планової перевірки встановлено п. 4.3 Порядку №30. Підстави для проведення позапланових перевірок визначено у п. 4.8 Порядку № 30.  

Як тільки ФСС наважиться внести зміни до Порядку № 30, ми обов’язково про це напишемо. Стежте за нашими новинами! Зараз же, на підставі внесених змін у Закон №1105, Закон про ЄСВ, а також у Інструкцію, виходить, що перевіряти щодо класу профризику ФСС від НВВ може тільки за періоди до 01.01.2016 року. 

 

Строк сплати  ЄСВ

Норми щодо строку сплати ЄСВ залишились незмінними. Правила сплати ЄСВ визначено у розділі IV Інструкції. 

Також незмінною залишилася норма щодо переносу граничної дати сплати ЄСВ, у разі якщо останній день строків сплати припадає на вихідний або святковий день. У такому разі останнім днем сплати ЄСВ вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/ЄСВ, соціальний захист

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЄСВ, соціальний захист»