Головна Усі новини Праця та соціальний захист ЄСВ, соціальний захист

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами почалась у 2018 році: що треба знати роботодавцю?

Бувають випадки, коли відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами починається в одному році, а закінчується вже у наступному. Якщо розрахунок такої допомоги здійснювався виходячи з мінімальної зарплати, то чи треба її перерахувати? Чи робити доплату ЄСВ до мінімального розміру із розрахунку нового розміру мінімальної зарплати?

Загальні правила

Нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. (ст. 25 Закону №1105).

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

При цьому законодавчо закріплено мінімальний та максимальний розмір такої допомоги. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (ст. 26 Закону №1105).

А якщо жінка, протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування має страховий стаж менше шести місяців, допомога по вагітності та пологах їй належить в розмір виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (ч. 4 ст. 19 Закону №1105).

Докладно про розрахунок лікарняних та декретних  ми розповідали тут. А зараз наводимо дві таблиці з довідниковими даними, які будемо використовувати далі у цій статті.

Таблиця 1. Максимальний та мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на один день 2018 року.

 

Страховий стаж жінки більше 6 місяців протягом попередніх 12 місяців Страховий стаж жінки менше 6 місяців протягом попередніх 12 місяців
Мінімальний розмір допомоги / день Максимальна розмір допомоги/день Мінімальний розмір допомоги /день Максимальний розмір допомоги /день
122,31 грн 1834,59 грн 122,31 грн 244,61 грн

 

Таблиця 2. Максимальний та мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на один день 2019 року.

 

Страховий стаж жінки більше 6 місяців протягом попередніх 12 місяців Страховий стаж жінки менше 6 місяців протягом попередніх 12 місяців
Мінімальний розмір допомоги / день Максимальна розмір допомоги/день Мінімальний розмір допомоги /день Максимальний розмір допомоги /день
137,09 грн 2056,34 грн 137,09 грн 274,18 грн

 

Як бачимо, з 01.01.2019 р. мінімальний та максимальний розміри допомоги на день змінились. А далі розглянемо, які наслідки це за собою тягне.

 

Зміна максимального розміру допомоги

Докладно про розрахунок максимальної величини допомоги по вагітності та пологах у «перехідний» період тут.

Так, і на початку 2018 року це питання вже у роботодавців виникало, а Мінсоцполітики на нього відповідало.

Ще раз зверніть увагу на норми Закону №1105, якими цей максимальний розмір встановлено. Обидві вони говорять про розмір, який рахується із певного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Отже, подальше зростання мінімальної зарплати, зокрема, і під час відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами, максимальний розмір допомоги не змінить. І перераховувати вже призначену допомогу не потрібно.

 

Зміна мінімального розміру допомоги

Тут спостерігаємо аналогічну ситуацію – мінімальний розмір допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами прив’язаний до розміру мінімальної зарплати на час настання страхового випадку.

Отже, якщо працівниця надала листок непрацездатності, у якому початок вагітності та пологів припадає на 2018 рік, у 2019 році, або ж їй вже у 2018 році призначили допомогу і частина її відпустки по вагітності та пологах припадає на 2019 рік, мінімальний розмір допомоги, на який має право така працівниця, не зміниться. Він зафіксований розміром мінімальної зарплати, яка діяла у 2018 році – 3723 грн.

 

Що з мінімальним ЄСВ у перехідному періоді 2018 р. – 2019 р.

А от з ЄСВ ситуація кардинально інша ніж із самим розміром допомоги, хоча лише у випадку, коли йдеться про основне місце роботи вагітної працівниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону №2464 у разі, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

А тепер нагадаємо мінімальний та максимальний розмір ЄСВ, який треба було сплачувати у 2018 році, і як він зріс у 2019 році.

Таблиця 3. Мінімальний та максимальний розмір ЄСВ у 2018-2019 рр.

 

  2018 рік 2019 рік
Мінімальний розмір ЄСВ/місяць 819,06 грн. 918,06 грн.
Максимальний розмір ЄСВ/місяць 12285,90 грн. 13770,90 грн. 

 

Обов’язок нарахування ЄСВ з мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи передбачено і у разі, коли працівник перебував у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Пп. 1 п. 3 розд. IV Інструкції №449, визначено, що нарахування ЄСВ за  таких осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється таким чином:

1. визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

2. визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

3. визначається сума ЄСВ для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір ЄСВ, встановлений Законом №2464 для зазначеної категорії платників.

Якщо після розподілу суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами така сума за повний місяць становить менше мінімального розміру заробітної плати, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначена сума, та ставки ЄСВ у розмірі 22%.

У разі, якщо листок непрацездатності починається протягом місяця, де загальна сума нарахованого доходу (сума заробітної плати за відпрацьований час та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності) становить менше мінімального розміру, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зазначений дохід, та ставки ЄСВ у розмірі 22%.

У разі якщо листок непрацездатності закінчується протягом місяця, де сума допомоги по тимчасовій непрацездатності не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, та ставки ЄСВ у розмірі 22%.

Отже, тут головним чинником є те, що розмір ЄСВ, який треба сплатити з допомоги у зв’язку із вагітністю та пологами, не прив’язаний до місяця настання страхового випадку. Його слід рахувати окремо за кожен місяць, за який нараховується дохід.

При цьому нарахування ЄСВ здійснюється у томі місяці, в якому нараховується дохід. Тобто, згідно з ст. 9 Закону №2464 обчислення ЄСВ здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону №2464 нараховується ЄСВ.

І що відбувається на практиці? Працівниця надає листок непрацездатності, і в цьому ж місяці їй нараховується допомога у зв’язку із вагітністю та пологами, по суті, наперед. І тоді ж на цю суму допомоги нараховується ЄСВ, по суті, теж наперед.

Якщо відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами починається і закінчується в межах одного року, то як розмір мінімальної зарплати, так і мінімальний/максимальний розмір ЄСВ не змінюються. Тож, перераховувати суму ЄСВ з такої допомоги не потрібно.

А ось якщо така відпустка є «перехідною», то ЄСВ доведеться донарахувати. Питання лише, коли це треба зробити?

Відповідь на нього знаходимо тут. Якщо листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами відкрито у минулому році, а дата його закриття припадає на поточний календарний рік, і періоди перебування на лікарняному по вагітності та пологах припадають на зміну розміру мінімальної зарплати, а базу нарахування ЄСВ суми допомоги по вагітності та пологах розраховано, виходячи з розміру мінімальної зарплати, що діяв на дату нарахування таких сум, необхідно у місяці, у якому змінено розмір мінімальної зарплати, здійснити донарахування ЄСВ виходячи із зміненого розміру мінімальної зарплати за місяці, за які нараховано суми допомоги по вагітності та пологах.

Тобто, оскільки розмір мінімальної зарплати змінився у січні 2019 року, в цьому ж місяці слід здійснити донарахування ЄСВ за місяці «перехідної» відпустки, які припадають на 2019 рік. При цьому у разі здійснення роботодавцями донарахування сум ЄСВ, пов’язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати, штрафні санкції податківцями не повинні застосовуватися. Оскільки йдеться не про виправлення помилки, а про нарахування ЄСВ відповідно до норм чинного законодавства.

 

Як відобразити донарахування ЄСВ в таблиці 6 Звіту з ЄСВ (додаток 4 до Порядку №435)?

Оскільки ми говоримо про донарахування ЄСВ до мінімального розміру, то на практиці ситуація була такою. Сума допомоги, розрахована у 2018 році, в розрахунку на певні місяці 2019 року, була меншою за мінімальну зарплату, встановлену у 2019 році. В такому випадку на різницю 4173 грн. – розмір допомоги у розрахунку на місяць слід донарахувати ЄСВ.

Нагадаємо, що графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1-14, де код типу нарахувань 13 – це різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою/доходом за звітний місяць.

Розмір заробітної плати, який відповідає коду типу нарахувань 13, вказується у графі 19 «Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати/доходу/грошового забезпечення) доплата до мінімального страхового внеску».

Таким чином, якщо у попередніх звітних періодах на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами нараховано ЄСВ виходячи із розміру доходу або мінімальної зарплати,  який є менше мінімальної заробітної плати у 2019 році, необхідно здійснити донарахування до розміру мінімальної заробітної плати та відобразити в Звіті за звітний період, на який припадає місяць такого лікарняного, за кодом типу нарахувань 13 (за умови, що інші доходи не нараховувались).

 

Строки сплати донарахованого ЄСВ

Нараховані за відповідний календарний місяць суми ЄСВ сплачуються платниками не пізніше 20 числа наступного місяця, незалежно від виплати заробітної плати та інших видів виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок (пп. 6 п. 3 розд. IV Інструкції №449).

Але у  випадку, який ми розглядаємо, відбувається донарахування ЄСВ за певні місяці 2019 року, на які припадає «перехідна» відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами, і здійснюється воно у січні 2019 року. Отже, якщо склалася така ситуація, сплатити такий ЄСВ треба не пізніше 20 лютого 2019 р.

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / ЄСВ, соціальний захист
Теги:
Єдиний соціальний внесок , Лікарняні , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 7

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?