• Посилання скопійовано

Відновлення перевірок митними органами з 01.05.2024 р.

26.03.2024 р. Закон № 3613 був спрямований Президенту України на підпис. Цим Законом скасовується мораторій на планові та позапланові перевірки, зустрічні звірки, що проводяться митними органами

Відновлення перевірок митними органами з 01.05.2024 р.

Нагадаємо, що інші зміни, які вносяться Законом № 3613 та стосуються операцій із митницею, ми розглядали в окремій статті за посиланням. А зараз поговоримо про зміни, які стосуються митних перевірок. 

Слід врахувати, що ще у березні 2022 року було ухвалено Закон № 2142. Згідно з п. 9-12 Прикінцевих та перехідних положень МКУ тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану в Україні запроваджується мораторій на документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються).

І ось після повернення (з частковими обмеженнями) податкових планових документальних перевірок законодавці вирішили частково відновити і планові митні перевірки. При цьому документальні позапланові (виїзні та невиїзні) перевірки, зустрічні звірки відновлюються у повному обсязі (ч. 3 ст. 345, 348, 351 МКУ).

 

Які перевірки пропонується відновити?

З 1 травня 2024 року поновлюються на невикористаний строк документальні перевірки, зустрічні звірки, розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року. Відновлення мораторію не поширюється на документальні перевірки, зустрічні звірки, на які п. 9-34 Прикінцевих та перехідних положень МКУ мораторій було продовжено (йдеться про підприємства, розташовані на тимчасово окупованих територіях або територіях активних/можливих бойових дій).

Увага! Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок, податкові повідомлення-рішення, процедуру вручення яких не завершено до 24 лютого 2022 року, надсилаються (вручаються) до 1 липня 2024 року. У цьому випадку йдеться про акти/довідки, які мали бути складені за перевірками, завершеними до 24.02.2022. Проте станом на 24.02.2022 не минув строк складення актів/довідок (ч. 6 ст. 348 МКУ – для зустрічних звірок, ст. 354 МКУ – для документальних перевірок).

Також нагадаємо, що відповідно до ч. 12 ст. 346 МКУ документальні виїзні (планові чи позапланові) перевірки можуть бути зупинені. Однак для таких перевірок Закон № 3613 не встановлює жодних особливостей. Чи будуть поновлені такі перевірки (якщо такі були станом на 24.02.2022) – наразі невідомо.

Коли йдеться про відновлення документальних перевірок, маються на увазі всі види перевірок, які передбачені ст. 345 МКУ, а саме – документальні виїзні (планові або позапланові) та документальні невиїзні перевірки. Проте документальні планові виїзні перевірки матимуть окремі особливості, про що й поговоримо далі.

 

Які питання перевіряють митні органи під час документальних перевірок?

Відповідно до ч. 3 ст. 35 МКУ митні органи мають право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи щодо:

 1. правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
 2. обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування, застосування знижених ставок ввізного мита;
 3. правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо яких проведено митне оформлення;
 4. відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або умовам процедури кінцевого використання, та/або відповідності фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;
 5. законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території.

Питання, які мають перевіряти митні органи, наразі коментованим нами Законом № 3613 не змінюються.

 

Які безпечні умови щодо документальних перевірок?

З 1 травня 2024 року документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи проводяться за наявності безпечних умов для їх проведення, а саме безпечного: 

 • доступу, допуску до фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), декларацій, калькуляцій, інших документів, які можуть бути пов’язані з операціями із ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або територію вільної митної зони чи вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або території вільної митної зони; 
 • доступу, допуску до виробничих, складських, торговельних та інших приміщень підприємства, що перевіряється, – у разі проведення документальних виїзних перевірок; 
 • відбору проб та/або зразків товарів – у разі проведення документальних виїзних перевірок; 
 • проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися підприємством, що перевіряється, разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим, – у разі проведення документальних виїзних перевірок.

Документальні перевірки, які були розпочаті (поновлені), але не можуть бути завершені у зв’язку з відсутністю визначених п. 9-34 Прикінцевих та перехідних положень МКУ безпечних умов для їх проведення, зупиняються за рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, до відновлення безпечних умов та/або усунення перешкод для їх проведення. Таке рішення може бути прийнято у т. ч. за вмотивованою заявою платника податків

На період до відновлення безпечних умов для проведення таких документальних перевірок та/або усунення перешкод для їх проведення зупиняється перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк

 

Який порядок та підстави для планових перевірок?

За приписами ч. 3, 4 ст. 346 МКУ проведення документальних планових виїзних перевірок здійснюється митними органами на підставі квартальних планів, які формуються ними самостійно. Документальна планова виїзна перевірка одного й того самого підприємства може проводитися не частіше одного разу на 12 місяців.

Проте Законом № 3613 уточнено критерії, за якими митні органи мають включати ті чи інші підприємства до квартального плану-графіка.

Так, до квартальних планів-графіків документальних планових виїзних перевірок митного органу в 2024 році можуть бути включені підприємства за такими критеріями: 

 • які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів, товарів, подібних до тих, щодо яких застосовуються особливі види мита; 
 • які здійснюють вивезення з митної території України товарів, на які законом встановлено вивізне мито; 
 • які оформили митні декларації зі звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів; 
 • щодо яких у митного органу наявна інформація про декларування складових митної вартості, визначених цим Кодексом, не в повному обсязі; 
 • щодо яких у митного органу наявна інформація про порушення правил класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД; 
 • щодо яких у митного органу наявна інформація щодо недостовірного декларування країни походження, що впливає на надходження митних платежів до бюджету. 

Квартальні плани-графіки документальних планових виїзних перевірок митного органу оприлюднюються на офіційному вебсайті ДМСУ до 15 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, в якому проводитимуться такі документальні планові виїзні перевірки.

 

Для кого мораторій тимчасово продовжено?

Відповідно до нового п. 9-34 Прикінцевих та перехідних положень МКУ тимчасово, з 1 травня 2024 року, діє мораторій на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи щодо платників податків: 

 1. з питань ввезення ними на митну територію України товарів, визнаних гуманітарною допомогою у період дії воєнного стану; 
 2. місцезнаходженням яких станом на дату початку: 
  • тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, – до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження; 
  • бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, – до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження; 
  • можливих бойових дій є територія можливих бойових дій, – до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України – до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження. 

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, – йдеться про Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затверджений Наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309. 

 

На що треба звернути увагу!

Частково збережений мораторій планових митних перевірок, встановлений коментованим нами Законом № 3613, має доволі гнучкий характер. 

Адже, як сказано вище, мораторій диференційований за місцезнаходженням підприємств залежно від місця реєстрації: тимчасово окуповані території після 24.02.2022, території, на яких ведуться активні бойові дії, та території можливих бойових дій. Тобто у цьому Законі № 3613 вже прямо використано градацію за структурою Переліку № 309

Відповідно варто врахувати, що перелік тих чи інших територій може змінитись у будь-який час (місяць, квартал тощо), що вже може надати право на проведення перевірок через «виведення» з-під дії мораторію.

Є ще один цікавий момент: з 1 травня 2024 року діє мораторій на митні перевірки щодо платників податків, місцезнаходженням яких станом на дату початку є територія АБО тимчасово окупації, АБО територія активних бойових дій, АБО територія можливих бойових дій. Тобто під мораторій підпадають всі підприємства, які на дату окупації чи початку (дату виникнення – за Переліком № 309) активних/можливих бойових дій розташовані на території, яка є у цьому переліку (визначаються за відповідною територіальною громадою). 

Але є і неприємні новини: час від часу з Переліку № 309 ті чи інші територіальні громади виключаються. І ось тут є проблема: у разі якщо станом на 01.05.2024 територіальна громада є в Переліку № 309, проте у червні чи липні 2024 року її буде виключено, то мораторій на планові митні перевірки для підприємств, місцезнаходженням яких є ця територіальна громада, – під великим питанням. Втім, як швидко митники реагуватимуть на зміни до Переліку № 309 і вноситимуть зміни до плану-графіка перевірок, покаже наступна практика. 

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Контролюючі органи і перевірки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Контролюючі органи і перевірки»