• Посилання скопійовано

Чим підтвердити, що ви можете представляти інтереси ЮО? Наприклад, витягом з ЄДР!

ВС вважає, що для підтвердження повноважень представника ЮО цілком достатньо надати Витяг з ЄДР (тобто документ у вигляді довіреності або наказу не є обов’язковим)

Чим підтвердити, що ви можете представляти інтереси ЮО? Наприклад, витягом з ЄДР!

Коментар до Постанови ВС від 28 грудня 2022 року, справа №826/23910/15 

Ситуації, коли фізособа отримує повноваження діяти і говорити від імені та в інтересах юрособи, трапляються на практиці дуже часто. Це може бути і директор підприємства, і один з його власників, або ж й інша особа, яка має відповідне доручення. Все це ми коротко називаємо «уповноважена особа». Але як ці повноваження довести? Чи є короткий шлях? ВС вважає, що так.

Нагадаємо, що у разі звернення до суду керівник юрособи має право не лише на безпосередню участь у суді поряд із представником (адвокатом тощо), але й брати участь особисто (це має назву «самопредставництво»). За себе керівник як фізособа може говорити без доручення, йому достатньо підтвердити свою особу. А от за підприємство - лише якщо доведе, що має такі повноваження.

Коментована нами справа вказує на загальні вимоги підтвердження повноважень керівника юрособи (як приватних юросіб, так і органів державної влади, самоврядування, виконавчої влади тощо).

 

Що каже закон

Так, відповідно до ст. 55 КАСУ сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. Особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати представника.

Юридична особа незалежно від порядку її створення, суб’єкт владних повноважень, який не є юрособою, беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юрособи, суб’єкта владних повноважень), або через представника.

 

А що на практиці? 

У коментованій справі апеляційну скаргу було підписано службовою особою із зазначенням, що вона діє в порядку самопредставництва. На підтвердження повноважень особи, яка підписала апеляційну скаргу, було додано копію Витягу з ЄДР щодо ДПС.

Суд закрив провадження у справі та не став розглядати скаргу, позаяк до апеляційної скарги не було додано документів, які б засвідчували право службової особи на здійснення представництва юрособи у порядку самопредставництва.

Суд наголосив, що для визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, статуті, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначено її право діяти від імені такої юридичної особи (суб'єкта владних повноважень без права юридичної особи) без додаткового уповноваження (довіреності). На підтвердження своїх повноважень представником надано лише Витяг з ЄДР щодо ДПС. Водночас до апеляційної скарги не було додано документів, які б підтверджували, що службова особа є особою, уповноваженою діяти від імені ГУ ДПС на підставі закону, статуту, положення або трудового договору (контракту). Не було додано й наказу про призначення підписанта апеляційної скарги на посаду відповідного відділу та/або управління, працівники яких мають право діяти в порядку самопредставництва

 

Що вирішив ВС

ВС зі своєї сторони наголосив, що дія ст. 59 КАС України, яка встановлює перелік документів, що підтверджують повноваження представників, не поширюється на випадки самопредставництва юридичної особи. Інші норми зазначеного КАСУ також не вимагають додавання документів, що підтверджують повноваження відповідного керівника чи іншої особи у випадку самопредставництва юридичної особи. Мало того, правом підпису апеляційної скарги, поданої юрособою, суб’єктом владних повноважень, який не є юрособою, наділено керівника, уповноваженого члена виконавчого органу або представника, повноваження якого мають бути визначені у відповідному документі, що посвідчує такі повноваження.

Разом з тим у ЄДР містяться відомості про керівника юрособи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юрособи, у т. ч. підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: П.І.Б., дата народження, ІПН (РНОКПП) або серія та номер паспорта (для фізосіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юрособи.

ВС звернувся за інформацією до ЄДР щодо представника-підписанта. Так, згідно з відомостями в ЄДР, особа, яка підписала апеляційну скаргу, має повноваження вчиняти дії від імені суб’єкта владних повноважень в порядку самопредставництва. Зокрема, вчиняти дії від імені юрособи, у т. ч. підписувати договори тощо (діє виключно в судах України без окремого доручення керівника (самопредставництво ДПС) із правом посвідчення копій документів щодо повноважень.

Увага! ВС також наголосив, що зазначена в ЄДР інформація є доступною, й у разі сумніву щодо дієздатності особи, яка підписала апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції мав можливість скористатися безкоштовним запитом про отримання відомостей з ЄДР на офіційному сайті Мінюсту. На нашу думку, це правило має застосовуватися щодо всіх документів, які подаються до суду чи інших держорганів, які підписані керівниками або представниками (без окремо оформленої довіреності).

Причому сайт Мінюсту щодо доступу до ЄДР на сьогодні вже відкритий та надає можливість безкоштовного доступу до інформації про ФОПів та ЮО в реєстрі.

 

І що ж ми можемо побачити в ЄДР про представників?

В ЄДР може бути зазначено відомості щодо представника ЮО (ФОПа) та перелік його повноважень чи обмежень у представництві від імені ЮО (ФОПа).

Так, у розділі «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» можна побачити дуже різні формулювання надання повноважень чи їх обмежень.

 

Приклад 1. Формулювання повноважень посадової особи органу ДПС

Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє виключно в судах України та виконавчому провадженні без окремого доручення керівника (самопредставництво ДПС та її територіальних органів, утворених на правах відокремлених підрозділів ДПС) із правом посвідчення копій документів щодо повноважень, з правом відмови, відкликання позову, апеляційних, касаційних скарг) – представник. 

Або Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (діє виключно в судах України без окремого доручення керівника (самопредставництво ДПС) із правом посвідчення копій документів щодо повноважень, без права відмови, відкликання, визнання позову, апеляційних, касаційних скарг) – представник. 

Або Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (подання документів для державної реєстрації прав власності та інших речових прав на державне нерухоме майно) – представник.

До речі, саме з оформлення повноважень представника, як у Прикладі 1, ВС й пристав на бік податкового органу, зазначивши, що достатньо лише Витягу з ЄДР, адже наведений перелік повноважень прописано й у Витягу. За потреби можна перевірити з доступом до ЄДР на сайті Мінюсту.  

 

Приклад 2. Представництво від імені державних підприємств

П.І.Б. Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо – представник.

На нашу думку, таке формулювання також вказує на всі дії представника від імені ЮО без обмежень. Єдиний виняток – подання документів державному реєстратору, де вимагатиметься нотаріальна довіреність.

 

Приклад 3. Інше державне підприємство містить такі відомості 

П.І.Б. Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи – представник.

У цьому прикладі представника наділено повним обсягом повноважень, у т. ч. подавати документи на держреєстрацію без довіреності.

 

Приклад 4. Одне з державних підприємств містить таке формулювання повноважень керівника

П.І.Б., 21.03.2022 (відповідно до контракту від 21.03.2019 №3 на строк з 21.03.2022 20.03.2023) – керівник.

На нашу думку, і в цьому випадку витяг з умов контракту щодо представництва не вимагається. Керівника наділено всіма повноваженнями без обмежень. Проте ми не виключаємо, що суди можуть вимагати і сам контракт, і статут (установчий документ тощо) для того, аби переконатися, чи не прописано там окремих обмежень. Хоча наявні обмеження обов’язково має бути внесено до ЄДР. 

 

Приклад 5. Ну і для прикладу надаємо формулювання повноважень представника Держпраці (ЄДРПОУ 39472148)

Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (без права: подання, відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, укладання мирової угоди) – представник. 

 

Замість висновків

В окремих випадках, коли йдеться про підтвердження повноважень представника, суди наголошують, що у разі якщо у договорі (контракті) зафіксовано неповний перелік трудових (посадових) обов’язків працівника (наприклад, є посилання на посадову інструкцію), то поряд із підтвердженням наявності трудових відносин такий працівник подає відповідний документ юрособи (зокрема, посадову інструкцію), в якому визначено його обов’язок представляти інтереси цієї особи в суді. 

Наявність або відсутність у ЄДР даних про такого працівника, який поряд із керівником має право вчиняти дії від імені юрособи, не звільняє від підтвердження повноважень цього працівника діяти у судовому процесі на підставі статуту, положення, трудового договору (контракту), зокрема обсягу цих повноважень.

Загалом ми підтримуємо позицію ВС, але лише у випадку, коли повноваження справді зазначено в ЄДР. Якщо повноваження встановлено документально, але інформацію про це до ЄДР не внесено, то суди можуть й будуть вимагатине витяг з ЄДР, а інші документи, в яких можна побачити перелік повноважень чи обмежень прав представника.

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Судова практика

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Судова практика»