• Посилання скопійовано

Листок непрацездатності оформлений працівником лікаря-ФОПа: судова практика

ВС вважає, що непрацездатність може засвідчити як лікар-ФОП, так і його працівники. В яких випадках це працює, дізнайтесь із цієї статті

Листок непрацездатності оформлений працівником лікаря-ФОПа: судова практика

Коментар до Постанови Верховного Суду від 05.12.2022 у справі № 440/2621/21 

Звісно, тепер законодавство із соцстрахування тимчасової непрацездатності дещо інше. І замість ФСС тепер ПФУ (саме він нині приймає заявки на фінансування лікарняних та декретних, а також приходить на перевірки!), а паперові лікарняні все більше виходять з обігу (хоча до кінця війни вони ще застосовуватимуться). 

Але питання засвідчення тимчасової непрацездатності будуть актуальними завжди. І саме вони тепер розглядаються у судах. Тож згадати, як це було і на які питання розраховувати під час перевірки, варто кожному роботодавцю.  

 

Це було, коли роботодавців ще перевіряв ФСС

Згідно з наказом Управління виконавчої дирекції ФСС було проведено з 15.02.2021 до 19.02.2021 планову перевірку ТОВ за період з 12.06.2018 до 31.12.2020 з питань дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду. 

За результатами перевірки складено Акт документальної перевірки, де зафіксовано порушення щодо нарахування та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за листком непрацездатності, виданим не у встановленому порядку.

А порушенням, на думку фахівців Фонду, було таке: листок непрацездатності видав не лікар закладу охорони здоров’я і не лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як ФОП. А найманий працівник лікаря-ФОПа!

ФСС прийнято рішення про повернення неправомірно витраченої суми страхових коштів у розмірі 19 916,02 грн та сплату штрафу на суму 9 958,01 грн. А ТОВ звернулося до суду.

 

Хто має право оформлювати ЛН – ФОП-лікар чи його працівники? І які саме працівники?

Отже, практична ситуація. Маємо фізособу-лікаря, який:

  1. зареєстрований як ФОП, 
  2. одержав в установленому порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: загальна практика - сімейна медицина (лікарські спеціальності), сестринська справа (спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою), 
  3. уклав із Національною службою здоров’я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, 
  4. уклав трудові договори з лікарями-працівниками медичної практики.

Звісно, що працювати на такого ФОПа можуть не лише лікарі, а й працівники з іншим фахом: прибиральниці, водії, секретар, бухгалтер тощо. Проте зрозуміло, що листок непрацездатності оформив працівник-лікар, який проводив огляд людини, що звернулася по допомогу. 

Але, на думку ФСС, паперові листки непрацездатності, оформлені не безпосередньо лікарем-ФОПом з медичною ліцензією, а його працівниками, не є дійсними, адже працівники ФОПа не належать до кола тих, що наділені правом видачі листків непрацездатності згідно з Інструкцією № 455.

Пунктом 1.4 Інструкції № 455 встановлено, що право видачі листків непрацездатності надається: 

  • 1.4.1. лікуючим лікарям державних і комунальних закладів охорони здоров’я; 
  • 1.4.2. лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Міністерства праці та соціальної політики України; 
  • 1.4.3. лікуючим лікарям туберкульозних санаторно-курортних закладів; 
  • 1.4.4. фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах. Список цих фельдшерів затверджується щороку органами охорони здоров’я; 
  • 1.4.5. лікуючим лікарям закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарям, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці. 

Натомість ТОВ вважає, що жодних порушень ані з боку комісії із соцстраху на підприємстві, ані з боку лікарів не було. ФОП має всі дозвільні документи для провадження господарської діяльності з медичної практики та отримав у встановленому порядку бланки листків непрацездатності від Департаменту охорони здоров’я. 

Можливо, не менш важливу роль відіграв у цій ситуації сам лікар-ФОП, який вступив у справу як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору  на стороні ТОВ. Він заявив, що у його діях порушень чинного законодавства не було. Принаймні МОЗ жодних заборон складання листків непрацездатності його працівниками не висував. Складалися вони завжди від імені самого ФОПа і були засвідчені його печаткою та підписом. Отже, незалежно від того, хто ці листки складав, видав їх сам ФОП. 

 

Що кажуть ліцензійні умови для медичної практики? 

Відповідно до пунктів 4, 3234 та 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 №285, господарська діяльність з медичної практики (далі - медична практика) - вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями з метою надання медичної допомоги та медичного обслуговування на підставі ліцензії.

Суб’єкт господарювання забезпечує наявність щонайменше одного медичного працівника, зокрема з числа працюючих за сумісництвом, за кожною заявленою лікарською спеціальністю, спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою та немедичних працівників, які працюють у системі охорони здоров’я. Кількість посад медичних і немедичних працівників визначає керівник закладу охорони здоров’я та ФОП залежно від обсягу, нормативів надання медичної допомоги відповідного рівня та заявлених спеціальностей.

ФОП має право приймати на роботу лікарів відповідно до заявленої спеціальності, а молодших спеціалістів з медичною освітою - залежно від профілю (спеціальності) за умови, що їхній кваліфікаційний рівень відповідає єдиним кадровим вимогам, затвердженим МОЗ. ФОПи з числа молодших спеціалістів з медичною освітою провадять медичну практику самостійно або під керівництвом лікаря.

ФОП, який не має спеціальної освіти та не відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, теж має право отримати ліцензію! Але у такому випадку він зобов’язаний укомплектувати штат медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей.

Зрозуміло, що немає сенсу наймати штат лікарів і робити замість них їхню роботу – оглядати пацієнтів та складати листки непрацездатності.

Тому суд першої інстанції став на бік ТОВ. Проте апеляційна інстанція зауважила, що, дійсно, певні дії у цих листках були відображені лікарями - найманими працівниками ФОПа-лікаря. Проте це лише вказує на певні порушення особою, що видала такі листки непрацездатності, однак жодним чином не свідчить про те, що вказані листки непрацездатності були видані не у встановленому порядку, на що посилається ФСС в Акті документальної перевірки. 

Крім того, ці листки непрацездатності  були видані від імені ФОПа-лікаря та на них містяться відбитки печатки та підписи саме ФОПа (тобто особи, яка має ліцензію).

 

Що вирішив ВС?

ВС цілком погодився з висновками судів попередніх інстанцій. 

Проте все ж таки звернув увагу на те, що на момент подій, які розглядалися під час перевірки, відповідно до пп. 3.1.1 п. 3.1 розділу ІІІ Положення № 13 до повноважень Комісії із соціального страхування підприємства входила, зокрема, перевірка правильності видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення. 

Увага! У 2023 році у вас на підприємстві такої Комісії вже може і не бути, про що ми розповідали тут

Водночас згідно з пунктом 8.1 розділу 8 Інструкції № 455 контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони здоров’я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції МОЗ України, ФСС з ТВП, ФСС з НВВ, профспілки та їх об’єднання.

Відповідно до пункту 8.3 розділу 8 Інструкції № 455 за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, відповідальність згідно з законодавством України несуть лікарі.

Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку про те, що Комісія із соцстраху підприємства навіть до 2023 року не здійснювала контроль за дотриманням порядку видачі листків непрацездатності та виявлення порушень правил їх видачі. 

Сама Комісія була наділена лише повноваженням перевірки правильності заповнення листка непрацездатності, а у разі необхідності перевірки дотримання порядку видачі листка непрацездатності мала право звернутися до робочого органу ФСС.

На думку ж ВС,  листки непрацездатності були видані від імені ФОПа-лікаря, на них містяться відбитки його печатки та його підпис, їх заповнено відповідно до вимог Інструкції № 532. І враховуючи, що сам факт настання страхового випадку за досліджуваним листком непрацездатності не ставиться під сумнів органом Фонду, немає жодних підстав для повернення Фонду коштів, які були виплачені відповідно до наданих працівниками ТОВ листків непрацездатності.  

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Судова практика

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Судова практика»