Главная Все новости Труд и социальная защита Трудовые отношения

Как уволить работника по соглашению сторон? Напоминание от Гоструда

По соглашению сторон работодатель и работник приходят к согласию относительно увольнения. Инициатором прекращения трудового договора по этому основанию может быть как работник, так и работодатель

Держпраці у Миколаївській області нагадує, що трудовий договір може бути припинено лише з підстав і в порядку, визначених законодавством про працю України.

Однією з підстав звільнення працівника з роботи є угода сторін (п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП), коли сторони трудових відносин, а саме роботодавець і працівник дійшли згоди щодо звільнення. Ініціатором припинення трудового договору за цією підставою може бути як працівник, так і роботодавець.

Так, ініціювати звільнення за угодою сторін може працівник шляхом подання роботодавцеві відповідної заяви, або ж роботодавець через направлення працівникові повідомлення про запропоноване звільнення за угодою сторін.

Головною умовою звільнення з роботи за угодою сторін є домовленість між працівником і роботодавцем, яка зафіксована відповідною заявою, і є доказом того, що сторони узгодили це питання між собою, і не мають щодо цього ніяких заперечень.

Відповідно до роз’яснень Міністерства соціальної політики від 04.04.2014 №60/06/186-14 звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

Законодавством не встановлено відповідного порядку або термінів припинення трудового договору за угодою сторін. У кожному конкретному випадку вони визначаються окремо.

Згідно з п. 8 постанови Пленуму ВСУ №9  у разі домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП (за угодою сторін) договір припиняється у строк, визначений сторонами.

Відповідно, трудовий договір може бути припинено в будь-який час після досягнення згоди щодо цього між працівником та роботодавцем. Дату припинення трудового договору на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП визначають сторони трудового договору за взаємною домовленістю.

У разі недосягнення згоди сторонами  щодо припинення трудового договору на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП, трудовий договір може бути припинено з інших підстав, передбачених ст. 36 КЗпП України.

Звільнення за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП визначено як розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника. Таке звільнення може відбутися: на загальних підставах (без поважних причин); з поважних причин; якщо роботодавець не виконує законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.

Частиною 1 ст. 38 КЗпП передбачено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Отже, звільнення працівника за ч. 1 ст. 38 КЗпП може відбуватися в такі строки: у двотижневий термін; у строк, про який просить працівник, за наявності поважних причин.

***

Джерело
Гоструда в Николаевской области
Рубрика:
Труд и социальная защита / Трудовые отношения
Теги:
Трудовые отношения

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме

Встигніть придбати
Податковий кодекс-2020!
закрити +