Главная Все новости Право и ответственность Судебная практика

Проверка заведения питания: как защититься от закрытия?

Госпродупотребслужба чуть ли не единственный госорган, который не прекращал проверки в сфере рыночного надзора во время карантина. И работа заведения питания находится под риском остановки в случае, когда во время проверок безопасности и качества показателей пищевых продуктов будут выявлены нарушения. Как проводятся проверки и что при этом надо помнить, читайте дальше

Постанова Верховного Суду від 17.02.2021 р. у справі №640/19248/19

Поговоримо про дотримання вимог Державних санітарних правил та норм контролю харчової продукції за мікробіологічними показниками. Перевіряє їх, навіть під час карантину, Держпродспоживслужба.

А перевіряє ця служба так званих «операторів ринку харчових продуктів». Зокрема, йдеться про  суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами).

До операторів ринку належать і фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів. Оператором ринку також вважається агропродовольчий ринок.

Втім, дії як перевіряючих, так і тих, кого перевіряють, мають чітко відповідати нормам закону, щоби не потрапити під приписи щодо зупинення виробництва (фактично закриття закладу та/або окремого виробництва). Саме щодо застосування таких правил ВС у коментованому нами рішенні надає чіткі роз’яснення.

 

Як проходить перевірка

Загалом, інспектування передбачає перевірку дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров`я та благополуччя тварин та відповідності їх діяльності вимогам щодо:

  1. гігієни;
  2. плану коригувальних дій, розробленого та впровадженого оператором ринку за результатами попередніх перевірок;
  3. інцидентів, пов`язаних з безпечністю харчових продуктів та/або кормів.

 

Увага! Інспектування може включати в себе перевірку потужностей, прилеглої території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів, а також харчових продуктів та кормів; сировини, інгредієнтів, допоміжних матеріалів для переробки, які використовуються для приготування та виробництва харчових продуктів та кормів, напівфабрикатів; предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; засобів та процесів прибирання і догляду, а також пестицидів; маркування, зовнішнього вигляду та реклами.

Візьмемо ситуацію з практики.

За результатами проведення планової перевірки Держпродспоживслужби був складений Акт, в якому було зафіксовано порушення вимог законодавства до безпечності та якості харчових продуктів. 

Копію даного Акту отримала уповноважена особа оператора ринку - інженер з якості, про що свідчить його особистий підпис.

Під час проведення перевірки було винесено Рішення про відбір зразків продукції, для визначення якісних показників та відповідності вимогам нормативних документів продукції, що реалізується (зберігається) за адресою перевірки. З порядком відбору зразків та Рішенням про відбір зразків продукції був ознайомлений інженер з якості, про що свідчить його особистий підпис.

На підставі відбору зразків продукції було складено Акти відбору зразків продукції, який також підписано інженером.

За результатами дослідження відібраних зразків продукції Випробувальний центр державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи надав Експертний висновок, яким у зразках (ми говоримо про бургери та сендвічі з різними добавками) виявлено невідповідність за мікробіологічними показниками (патогенні мікроорганізми в т.ч. сальмонели).

Держпроспоживслужбою винесено припис про усунення порушень вимог законодавства, який також отримано інженером. Також органом контролю прийнято Рішення про знищення, відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів, які за лабораторними дослідженнями порушують гігієнічні вимоги до виробництва та/або обігу харчових продуктів, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людини.

Одночасно з рішенням про знищення харчових продуктів, було прийнято й Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обіг харчових продуктів, яким ТОВ було зобов`язано: 

  1. тимчасово припинити діяльність з виробництва та обігу харчових на потужності ТОВ за адресою перевірки в термін 10 робочих днів з дня вручення даного рішення, для усунення загрози для життя та/або здоров`я людей;
  2. провести коригувальні дії.

Вказані рішення про знищення продукції та припинення виробництва були отримані ТОВ, у яких зроблено відмітку «з рішенням не згодна, буду оскаржувати».

 

Як проводиться експертиза продуктів харчування

Головним доказом для припинення роботи закладу харчування, як бачимо, були результати експертизи, яка була проведена на замовлення інспекторів Держпродспоживслужби.

Втім, не варто забувати, що приписи ч. 6 ст. 21 Закону №2042 передбачають відбір двох зразків, один з яких залишається у оператора ринку

Відібрання вже додаткових зразків на вимогу та за рахунок оператора, та жодним чином не звільняє посадову особу органу державного нагляду від обов`язку відібрання двох зразків, один з яких залишити у оператора ринку. (друге речення ч. 6 ст. 21 Закону №2042)

Таким чином, відбір зразків продукції здійснюється в кількості не менш як два екземпляри, один (контрольний) з яких залишається у госпсуб`єкта.

Водночас, судами встановлено, що в коментованій нами справі Акт відбору зразків продукції не містить посилання на відбір другого зразку для оператора ринку на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження.

Тому суди дійшли до висновку: таке недодержання Держпродспоживслужби норм закону не повинно позбавляти суб’єкта перевірки права на можливість проведення арбітражного лабораторного дослідження іншого зразка.

ТОВ скористалось наданими йому правами та провело ще одне дослідження. Відповідно до наявних в матеріалах справи Протоколів випробувань, продукція із тієї ж партії, що перевірялася Держпродспоживслужбою відповідає вимогам законодавства та не містить жодних порушень.

Як наслідок: припис про зупинення виробництва судами першої та апеляційної інстанції був скасований. Але радіти зарано. Адже справа дійшла до ВС, а той направив її на новий розгляд. І не факт, що нове рішення не буде на користь Держпродспоживслужби. Чому? Тому, що оператор ринку неправильно, на думку ВС, провів відбір зразків та порушив процедуру експертизи. 

 

Порядок відбору зразків – поради від ВС

ВС наголосив, що порядок відбору зразків для лабораторних досліджень контролюючим органом та оператором ринку чітко виписаний законом та має бути обов’язково дотриманий обома сторонами.

Згідно ч. 5 ст. 21 Закону №2042,  відбір зразків здійснюється у порядку:

  1. планового відбору – для виконання щорічного плану державного контролю та/або щорічного плану державного моніторингу;
  2. позапланового відбору – якщо під час здійснення державного контролю виникла обґрунтована підозра щодо невідповідності або існують інші підстави для відбору зразків, встановлені цим Законом.

Відбір зразків засвідчується Актом відбору зразків, що складається у двох примірниках. (п. 13 Порядку №490) Усі примірники підписуються посадовою особою Держпродспоживслужби, яка відібрала зразки, та присутніми при відборі оператором ринку або уповноваженою ним особою. Один примірник акта залишається у посадової особи, яка здійснила відбір зразків та склала акт, другий – вручається оператору ринку або уповноваженій ним особі.

Відібрані зразки і копія акта відбору зразків передаються до уповноваженої лабораторії, визначеної посадовою особою Держпродспоживслужби. 

Увага! Копія акта відбору зразків може направлятися електронною поштою, факсом, через інформаційно-телекомунікаційну систему Держпродспоживслужби або за допомогою інших засобів.

Оператор ринку повідомляється про результати основного лабораторного дослідження (випробування) не пізніше двох робочих днів з дня їх отримання компетентним органом.

 

Оператор ринку має погоджувати свою експертизу з органом контролю!

Якщо оператор ринку не згоден з результатами основного лабораторного дослідження Держпроспоживслужби, він має вчинити наступні дії:

Крок 1. подати до компетентного органу заяву про проведення арбітражного лабораторного дослідження контрольного зразку, в якій зазначає уповноважену референс-лабораторію (в Україні, або у державі Європейського Союзу). Строк – 5 робочих днів з дня отримання результатів лабораторії Лержпродспоживслужби.

Важливо! У разі якщо протягом п`яти робочих днів з дня отримання оператором ринку повідомлення про результати основного лабораторного дослідження така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослідження (випробування), що свідчать про невідповідність, вважаються остаточними.

Крок 2. дочекатись повідомлення від Держпродспоживслужби – протягом двох робочих днів після отримання заяви про проведення арбітражного лабораторного дослідження Держпродспоживслужба або погоджує акредитовану лабораторію в Україні, або лабораторію в країні ЄС та повідомляє про це оператора ринку.

Крок 3. оператор ринку зобов`язаний направити відповідний контрольний зразок для проведення арбітражного лабораторного дослідження до зазначеної в повідомленні акредитованої лабораторії протягом двох робочих днів з дня отримання такого повідомлення.

 

Висновок: зі змісту наведеного вище порядку оператору ринку має враховувати, що арбітражне лабораторне дослідження проводиться з дотриманням встановленої Законом процедури. 

Зокрема, у разі незгоди оператора ринку з результатами основного лабораторного дослідження, останній має право провести арбітражне лабораторне дослідження контрольного зразку. 

Втім, не самостійно визначити лабораторію та відправити до неї зразки (навіть, якщо не відбиралось два зразка – для органу контролю та оператора ринку).

Саму лабораторію для проведення арбітражного лабораторного дослідження із зазначенням уповноваженої референс-лабораторії оператор ринку обов’язково погоджує заявою з органом контролю.

І лише у разі погодження обраної оператором ринку акредитованої лабораторії проводиться відповідне дослідження. 

Увага! Якщо компетентний орган не погоджує обрану оператором ринку лабораторію, то арбітражне дослідження може бути проведене в іншій акредитованій лабораторії, що визначається органом контролю. Для проведення арбітражного лабораторного дослідження подається зразок продукції, відібраний органом контролю та переданий оператору ринку на зберігання.

Недотримання наведеного вище порядку є підставою для скасування результатів перевірки Держпроспоживслужбою всіх приписів, у т.ч. припису щодо припинення виробництва. Недотримання вказаних вимог оператором ринку, як у коментованій нами справі, привело до направлення справи на новий розгляд та, можливо, прийняття рішення на користь органу контролю.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ к полному тексту материала возможен только для зарегистрированных пользователей. Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте - пожалуйста, авторизуйтесь.

Если пока нет - зарегистрируйтесь прямо сейчас: это просто, не требует Ваших персональных данных и займет не более одной минуты.

Что еще дает регистрация?

Автор:
Канарева Наталия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право и ответственность / Судебная практика
Теги:
Ответственность , Разрешение , Суд

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме