• Посилання скопійовано

ФОП - платник ЄП виправляє помилки в декларації за минулий період

У декларації платника ЄП — ФОПа за ІІ квартал у рядку 14 помилково зазначено суму з мінусом, хоча мало бути 0 грн. Як уточнити? До рядка 15 і 16 поставити від’ємні показники?

ФОП - платник ЄП виправляє помилки в декларації за минулий період

Загальні особливості виправлення помилок

Форма декларації платника ЄП — ФОПа затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 №578.

Способів виправлення два (див. п. 50.1 ПКУ):

1) в уточнюючій декларації;

2) у звітній декларації.

Причому якщо внаслідок виправлення виникає недоплата, потрібно сплатити штраф у розмірі 3% (при виправленні через уточнюючий розрахунок) чи 5% (при виправленні у звітній декларації) — від недоплаченої суми податку. Водночас нараховується пеня — якщо помилка уточнюється після закінчення 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (пп. 129.1.3 ПКУ).

Хоча якщо самостійно виправляють помилку, яка припадає на період воєнного стану, штрафи і пеня не сплачуються (див. пп. 69.1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ).

Про загальні особливості заповнення декларації у разі виправлення помилок ДПС написала у відповіді на питання в ЗІР (107.01.07): «Як заповнюється податкова декларація платника ЄП — ФОП у разі виправлення самостійно виявлених помилок з податкового зобов’язання по ЄП?».

ДПС відповідає так:

Декларація платника ЄП — ФОПа може подаватися платником ЄП (першої — третьої груп) як:

  • звітна (звітна нова), так і
  • уточнююча (відповідні відмітки робляться у полі 01 декларації).

 

Виправлення у звітній декларації

У разі подання звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначають звітний (податковий) період, за який її подають. Якщо у складі звітної (звітної нової) уточнюють показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації наводять звітний (податковий) період, який уточнюється.

При цьому у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.

Якщо помилки за минулі звітні періоди виправляють у складі звітної (звітної нової) декларації, то ФОП — платник ЄП, залежно від обраної групи, відображає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подає декларацію, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:

  • виправлені податкові зобов’язання з ЄП за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 — 14);
  • суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з ЄП у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 — 20).

 

Виправлення в уточнюючій декларації

Подаючи уточнюючу декларацію, у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюють однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

Якщо виправлення роблять в уточнюючій декларації, то ФОП — платник ЄП, залежно від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ до ІV декларації, та визначає:

  • податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 08 — 14);
  • суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з ЄП у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 — 20).

 

Виправлення в рядку 14 декларації

У рядку 14 має відображатися правильна сума ЄП, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками відповідного звітного періоду. Таким чином, у цьому рядку не може стояти від’ємна сума. Тож це є помилкою.

Отже, виправляючи цю помилку у звітній чи уточнюючій декларації, в рядку 14 потрібно проставити показник, який мав там відображатися. Тобто у цьому рядку слід записати «0».

 

А що робити далі?

Показник рядка 14 декларації, в якій припустилися помилки, слід внести до рядка 15. Тобто тут потрібно зазначити помилковий від’ємний показник з декларації за II квартал.

А до рядка 16 переносять правильний показник з рядка 14 поточної декларації. Тобто тут зазначають 0 грн.

Далі в рядку 17 слід відобразити збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15).

У описаній ситуації рядок 15 (0 грн) більший від рядка 16 (що з від’ємним показником). Тому внаслідок такої математичної логіки виходить, що до рядка 17 слід поставити показник, який у декларації за II квартал показали з мінусом. Це збільшення суми ЄП, яка має бути перерахована до бюджету.

Таке збільшення матиме сенс, якщо від’ємна сума, відображена в рядку 14 декларації за II квартал, була відображена в особовому рахунку платника, який ведеться податковою службою. Тобто якщо така сума вплинула на особовий рахунок таким чином, що там значиться переплата.

Тож спершу слід перевірити стан розрахунків із бюджетом, наприклад у меню «Стан розрахунків із бюджетом» в Електронному кабінеті платника податків.

Але якщо на підставі декларації за II квартал від’ємна сума не була відображена, заповнювати рядки 15 і 17 так, як наведено вище, неправильно. Адже внаслідок такого «виправлення» у платника виникне додаткова сума ЄП до сплати. Хоча має бути «0» грн.

У такому разі, на наш погляд, у рядках 15, 16 і 17 потрібно буде ставити «0» грн.

Ми навели власні міркування щодо порядку виправлення в описаній ситуації. Але думка ДПС з цього питання нам невідома. Тому для уникнення непорозумінь може бути доречним звернутися до ДПС за консультацією.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/ФОП на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ФОП на єдиному податку»