• Посилання скопійовано

Складання акцизної накладної ф. «П» при ввезенні пального

У липні 2019 року відбувся імпорт пального на підставі МД. Але зараз в Електронному кабінеті його не видно. Як зробити так, щоб це пальне потрапило на акцизний склад?

Складання акцизної накладної ф. «П» при ввезенні пального

До 01.07.2019 р. обсяги ввезеного на митну територію України пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП) зараховувалися автоматично на підставі оформлених належним чином митних декларацій у розрізі платників акцизного податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД.

Так було передбачено абз. 2 п. 28 Порядку №408.

Починаючи з 01.07.2019 р., для зарахування до СЕАРП обсягів пального, ввезеного на митну територію України, складається акцизна накладна форми «П»  в день ввезення такого пального на митну територію України (пп. 231.3 ПКУ).

 

Складання акцизної накладної ф. «П»

Відповідно до нової редакції пп. 231.1 ПКУ платник акцизного податку при ввезенні на митну територію України пального, з якого сплачено акцизний податок, зобов'язаний скласти в електронній формі АН за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та зареєструвати її в ЄРАН з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Право на складання АН надається виключно особам, зареєстрованим як платники акцизного податку в порядку, передбаченому ст. 212 ПКУ (пп. 231.4 ПКУ).

При цьому така АН складається в одному (першому) примірнику. Реєстрація першого примірника АН в ЄРАН при ввезенні пального на митну територію України здійснюється не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином МД (абз. 1 п. 231.6 ПКУ).

Однак нормами п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ передбачено, що АН та розрахунки коригування, складені:

 • з 1 до 31.07.2019 р. (включно), реєструються в ЄРАН у період з 23.07.2019 р. до 15.08.2019 р. (включно);
 • з 01.08.2019 р., реєструються в ЄРАН у терміни, передбачені пп. 231.6 ПКУ.

Про складання АН на імпорт пального, який здійснювався в першій половині липня, ми писали тут. А зараз поговоримо про АН на імпорт пального, який здійснювався у другій половині липня (та в подальшому).

 

Порядок заповнення акцизної накладної ф. «П»

Складання АН ф. «П» та порядок її заповнення наведено в розд. II Порядку №262.

Отже, АН складається в одному примірнику в день ввезення на митну територію України пального.

Відповідно до п.  4 розд. ІІ Порядку №262 у першому рядку верхньої лівої частині АН зазначається цифровий код операції «4» – ввезення пального на митну територію України. Підставою для зазначення в АН коду операції «4» є МД, що оформлена відповідно до вимог МКУ.

АН не складається у разі переміщення пального митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним у пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 91 МКУ.

У другому рядку верхньої лівої частині АН зазначається ознака щодо умов оподаткування пального.

В АН, складених на операції з ввезення пального на митну територію України, у відповідних рядках зазначаються цифровий код операції «4» (для АН, що складається у одному примірнику) та ознака щодо умов оподаткування («0» або «2», або «3», або «4»).

Зазначимо, що цифра «0» у відповідному рядку АН проставляється у разі інших операцій, які не належать до операцій, віднесених до одного з кодів ознаки умов оподаткування «1 – 5».

У третьому рядку верхньої лівої частині АН зазначається ознака щодо напрямів використання пального.

Для пального, з яким здійснюються операції, не віднесені до одного з кодів ознаки напряму використання «1 - 4», у відповідному рядку також зазначається цифра «0».

У верхній правій частині АН зазначається номер її примірника із наявної кількості примірників. Для АН, що складаються в одному примірнику (коди операцій «1 – 6»), у відповідних полях зазначаються цифри «1» (номер примірника) та «1» (кількість примірників).

В п. 7 розд. ІІ Порядку №262 вказано, що в АН обов'язково зазначаються дані:

 • лише про один акцизний склад/пересувний акцизний склад, з якого фізично відвантажене (відпущене) пальне;
 • про один акцизний склад/пересувний акцизний склад, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

Виключення зокрема, становить ввезення пального на митну територію України за кодом операції «4» (ознака щодо умов оподаткування («0» або «2», або «3», або «4»).

При цьому в АН, що складається для розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в МД, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та за умовами оподаткування, зазначаються лише реквізити пересувного акцизного складу, який здійснює транспортування пального на митну територію України, як пересувного акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне.

У комірках (клітинках) рядків АН, розрахунку коригування АН, призначених для внесення реквізитів акцизного складу або пересувного акцизного складу, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються (п. 8 розд. ІІ Порядку №262).

В АН, складених на операції з ввезення пального на митну територію України (код операції «4»), зазначаються реквізити МД, яка є підставою для зазначення цього коду операції:

1) зазначені у графі 1 МД літерний код напрямку переміщення, код митного режиму (крім позначеного кодом 42) та літерний код типу декларації, які визначаються згідно з класифікаторами, затвердженими наказом Мінфіну №1011:

 • літерні коди напрямку переміщення (наприклад, DT – Переміщення товарів, що не підпадає під інші класифіковані особливості переміщення, за форвардним зовнішньоекономічним договором (контрактом) купівлі-продажу);
 • типу декларації (наприклад, АА – МД, заповнена у звичайному порядку) – відповідно до Класифікатора типів декларацій;
 • літерний код митного режиму (наприклад, 40 – Імпорт (випуск для вільного обігу) – відповідно до Класифікатора митних режимів;

2) дата МД, яка заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (2 цифри), місяць (2 цифри), рік (4 цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті МД не проставляються;

3) номер МД.

В АН, складеній під час ввезення пального на митну територію України (код операції «4», ознака щодо умов оподаткування «0» або «2», або «3», або «4») на операції з розподілу обсягу ввезеного пального, зазначеного в митній декларації, між акцизними складами пересувними, за допомогою яких було здійснено таке ввезення, та умовами оподаткування, зазначаються реквізити особи (платника акцизного податку), що здійснює ввезення пального на митну територію України, як особи, що реалізує та отримує пальне (у лівій та правій частинах АН) (п. 15 розд. ІІ Порядку №262).

До АН вноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД, реалізованого із зазначеного в такій АН акцизного складу/пересувного акцизного складу та/або отриманого на кожний окремий акцизний склад / пересувний акцизний склад, складається окрема АН (п. 13 розд. ІІ Порядку №262).

Таблична частина АН заповнюється в порядку, наведеному в п. 16 розд. ІІ Порядку №262:

 • у графі 1 зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);
 • до графи 2 вноситься інформація щодо опису пального згідно з УКТ ЗЕД;
 • у графах 3, 4 зазначається інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального:
 • у кілограмах (графа 3);
 • у літрах, приведених до температури 15° C (графа 4).

Внесені до цих граф показники можуть мати лише додатне значення (зі знаком «+»).

Для АН з кодом операції «4» обсяг реалізованого (відвантаженого, втраченого) або ввезеного пального не може перевищувати обсягу, зазначеного в МД, яка є підставою для зазначення такого коду операції.

Зразок заповнення АН на операцію ввезення пального на митну територію України див. тут>>

 

Відповідальність та штрафи

Відповідальність платників акцизного податку за порушення порядку реєстрації АН та РК до них в ЄРАН встановлена ст. 120-2  ПКУ.

Згідно з п. 120-2.1 ПКУ порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації АН та РК до них в ЄРАН, встановлених ст. 231 ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі:

 • 2% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, – у разі порушення терміну реєстрації до 15 к. д.;
 • 10% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, – у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 к. д.;
 • 20% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, – у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 к. д.;
 • 30% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, – у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 к. д.;
 • 40 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких АН/РК, – у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше к. д.

Відповідно до п. 120-2.2 ПКУ відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації АН в ЄРАН, а також РК протягом більше ніж 120 к. д. після дати, на яку платник податку зобов'язаний скласти АН/РК, тягне за собою накладення штрафу в розмірі:

50% суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов'язаний скласти таку АН/РК.

Сума акцизного податку для цілей пп. 1202.1 та 1202.2 ПКУ визначається за ставкою, що встановлена на дату реалізації пального, та курсом Нацбанку, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального (п. 1202.3 ПКУ).

Однак п. 25 підрозд. 5 розд. XX ПКУ передбачено, що норми пунктів 1202.1 – 1202.3 ПКУ, якими запроваджені нові штрафні санкції, застосовуються з 01.10.2019 р.

Як складати АН вже на «нові» операції з реалізації дивіться тут і тут>>

Автор: Бондаренко Олена

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Акцизи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Акцизи»