• Посилання скопійовано

Роздрібна торгівля тютюном у 2023 році: нові правила оподаткування

В Україні змінилося адміністрування акцизу з тютюнових виробів, і 2022 рік був перехідним періодом для нових правил. А у 2023 році акциз з тютюну справляється вже по-новому!

Роздрібна торгівля тютюном у 2023 році: нові правила оподаткування

2022 рік – перехідний період

Війна, звісно, відтермінувала чимало змін, які було заплановано на 2022 рік. Спочатку планувалося запровадити новий механізм справляння роздрібного акцизу з тютюнових виробів з 1 січня 2022 року. Але до війни його запустити не встигли, оскільки лише на 1 травня 2022 року депутати внесли необхідні зміни до Бюджетного кодексу.

Тому новий механізм запустили із зауваженням (п. 40 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ): сплата акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року, здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року. З 1 січня 2023 року цей пункт перестав діяти.

Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі у період з 1 травня і до кінця 2022 року залишалися у порядку та на умовах, що діяли до 1 квітня 2022 року, платниками 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, вироблених до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованих кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року (пп. 40 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ).

Іншими словами, з 1 травня до 31 грудня 2022 року акцизний податок з продажу тютюнових виробів за ставкою 5%  сплачували:

  • виробники та імпортери тютюнових виробів – під час першого продажу тютюнових виробів у роздрібній торгівлі або суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами – п. 216.14 ПКУ, який набрав чинності з 1 травня 2022 р. Докладніше про цей механізм ми писали тут;
  • роздрібні торговці тютюновими виробами сплачували 5% акциз лише з тих виробів, що вироблені до 1 квітня 2022 року та не реалізовані кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року. 

Виробникам та/або імпортерам, СГ оптової торгівлі – разом із даними щодо кількості та вартості продукції, реалізованої починаючи з 1 травня 2022 року, у первинних супровідних документах (товарно-транспортні накладні та інші) потрібно було зазначати дату її виробництва (або відмітку щодо вироблення продукції до або після 1 квітня 2022 року) та максимальну роздрібну ціну.

Щодо цін, за якими потрібно реалізовувати тютюнові вироби: визначаючи ціну, за якою роздрібні торговці здійснюють продаж тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, необхідно враховувати 5% акциз з реалізації таких підакцизних товарів. Це стосується всіх товарів (вироблених до та після 1 квітня 2022 р.), адже визначення МРЦ у пп. 14.1.106 ПКУ не змінилося: максимальні роздрібні ціни – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни. Тож роздрібні торговці, як і раніше, формують ціну таким чином: МРЦ + 5%.

Але сума акцизного податку в 2022 році визначалася тільки за тими товарами, що були вироблені до 1 квітня 2022 року. Відповідно, і в чеку РРО зазначався акциз тільки щодо цих товарів (окремим рядком літерне позначення, розмір ставки акцизу, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами). Нарахування акцизу зумовлювало і необхідність подання декларації з акцизного податку тими роздрібними торговцями, які продавали товари, вироблені до 1 квітня 2022 року.

Тютюнові товари, вироблені після 1 квітня 2022 року, в 2022 році продавалися за ціною МРЦ + 5%, але без нарахування акцизного податку – ми про це писали тут.  

За ті місяці, коли не було продажів тютюнових виробів із нарахуванням 5% акцизу, акцизну декларацію не подають — так консультують податківці в ЗІР, підкатегорія 114.07.

Отже, у 2022 році роздрібний торговець тютюновими виробами, який мав ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, був зобов’язаний подавати декларацію акцизного податку за звітні місячні періоди:

  • до квітня 2022 року включно — з усього обсягу реалізованих тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;
  • травень — грудень 2022 року — лише за ті місячні звітні періоди, в яких він провадив роздрібну торгівлю тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, виробленими до 1 квітня 2022 року, в тому числі іноземними виробниками, та не реалізованими кінцевим споживачам до 1 квітня 2022 року, з яких відповідно мало бути обчислено податкове зобов’язання.

 

2023 рік: роздрібні торговці тютюном вже не є платниками акцизу 

1 січня 2023 року зазначений вище перехідний період закінчився і роздрібні торговці тютюновими виробами перестали бути платниками роздрібного акцизу.

Тепер платники акцизу за ставкою 5% з тютюнових виробів – це виробники та/або імпортери тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють їх реалізацію – пп. 212.1.17 ПКУ. Ці платники нараховують акцизний податок за ставкою 5% у разі реалізації ними виробів у роздрібній торгівлі або тим СГ, які здійснюють діяльність з оптової та/або роздрібної торгівлі такими виробами (п. 221.7 ПКУ).

У 2023 році роздрібних торговців тютюновими виробами вже остаточно звільнено від роздрібного акцизу незалежно від дати виготовлення тютюнових виробів. Тож навіть якщо у СГ – роздрібного торговця є залишки тютюнових виробів, вироблених до 1 квітня 2022 року, їх вже продають без акцизу.

Позаяк роздрібні торговці тютюновими виробами вже не є платниками акцизу за ставкою 5%, то вони вже не мають обов’язку подавати декларацію з акцизу, бо декларацію подають тільки платники акцизного податку (слово «платники» у п. 223.2 ПКУ означає платників саме акцизного податку – пп. 14.1.187 ПКУ).  

Отже, якщо СГ торгує лише тютюновими виробами, то у 2023 році він вже не зобов’язаний нараховувати акциз та подавати декларацію. А якщо СГ торгує не лише тютюновими виробами, а ще й алкоголем, то у нього залишається обов’язок подавати акцизну декларацію – розділ Д та Додаток 6. Але вже тютюнові вироби туди не включають і рядок Д2 у розділі Д декларації та рядок 1.4 Додатка 6 та, відповідно, Додаток 6-1 не заповнюють. У рядку Д1 Додатка 6 наводять лише обсяг продажу алкогольних напоїв у розрізі кодів територій, на яких здійснюється продаж алкогольних напоїв.

 

Відображення в чеку РРО тютюнових виробів без акцизу

Оскільки з 1 січня 2023 року роздрібні торговці тютюновими виробами не сплачують акциз за ставкою 5%, то вони не відображають цей акцизний податок у чеку РРО під час продажу таких виробів. 

Увага! З 1 січня 2023 року тютюнові вироби відображаються у фіскальних чеках без нарахування акцизного податку за ставкою 5%. А помилкове відображення акцизу в чеку не спричиняє обов’язку СГ сплачувати цей акциз і подавати декларацію. 

 

На нашу думку, навіть якщо в чеку буде нараховано акциз за ставкою 5% на вартість тютюнових виробів і ця сума потрапить до Z-звіту, це не є причиною подавати декларацію з акцизу за той місяць, коли були видані такі чеки.

Також ми вважаємо, що фіскальний чек, у якому буде зайво нарахований акциз, але який містить всі обов’язкові реквізити фіскального чека, передбачені Положенням № 13, повинен вважатися таким, що відповідає встановленій формі. Хоча, звісно, податківці можуть мати власну думку з цього приводу. І чи не буде таке додавання 5% акцизу в чеку вважатися перевищенням максимальних роздрібних цін? 

 

Застосування максимальних роздрібних цін у 2023 році

Продаж СГ роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються МРЦ, не може здійснюватися за цінами, вищими за МРЦ, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 14.1.106 ПКУ).

Відповідно до п. 220.1 ПКУ встановлення МРЦ на підакцизні товари (продукцію) здійснюється виробником або імпортером товарів (продукції) шляхом декларування таких цін. Встановлені виробником або імпортером МРЦ на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва (п. 220.11 ПКУ). 

Отже, у 2023 році платники акцизу – імпортери та виробники декларують максимальні роздрібні ціни. Але вони не містять акцизу. Тому роздрібні продавці тютюнових виробів можуть торгувати ними за ціною, яка не перевищує МРЦ + 5% акцизного податку. Вартість тютюнових виробів, вище за яку не дозволено їх реалізацію, можна отримати, помноживши МРЦ на 1,05. 

На практиці вже трапляються випадки, коли закупівельна (оптова) ціна тютюнових виробів більша від задекларованих виробником чи імпортером МРЦ. У тому випадку, коли ціна закупівлі перевищує МРЦ більше ніж на 5%, немає можливості отримати прибуток від роздрібного продажу таких тютюнових виробів. Тож під час укладання договорів із постачальниками будьте уважними. 

Нагадаємо, що у разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від МРЦ + 5% акцизного податку, передбачено штраф 100 % вартості наявних у СГ тютюнових виробів, але не менше 10000 грн (ст. 17 Закону № 481).

 

Ліцензування роздрібної торгівлі тютюновими виробами у 2023 році

Зміни щодо справляння акцизного податку з тютюнових виробів жодним чином не пов’язані з правилами ліцензування роздрібної торгівлі такими виробами. Тож обов’язок отримувати ліцензію залишається без змін.

Відповідно до ст. 15 Закону № 481 роздрібна торгівля тютюновими виробами або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їхніми виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю такими товарами.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, становить 780 грн на кожне місце торгівлі. 

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі – 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що розташовані у межах території міст – 250 гривень на кожне місце торгівлі. 

Проте СГ, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, мають право продавати рідини, що використовуються в електронних сигаретах, без отримання окремої ліцензії.

 

Висновки

У 2023 році роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється з урахуванням такого:

  • всі залишки тютюнових виробів продаються без акцизу незалежно від дати їх виробництва;
  • у декларації з акцизного податку (розділ Д + додаток 6, 6-1) відомості про роздрібну торгівлю тютюновими виробами не зазначають;
  • помилкове (зайве) зазначення акцизу у фіскальному чеку, на нашу думку, не тягне за собою штрафів;
  • ціна реалізації не повинна перевищувати МРЦ х 1,05;
  • ліцензію на роздрібний продаж тютюнових виробів потрібно отримувати, як і раніше.

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Акцизи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Акцизи»