• Посилання скопійовано

Новації у податку на нерухомість, землю та екоподатку: аналіз Закону №3050

На підписі у Президента наразі знаходиться Закон №3050 про внесення змін до ПКУ щодо звільнення від сплати екоподатку та плати за землю, а також податку за нерухомість. Цей Закон набирає чинності з дня за днем його опублікування

Новації у податку на нерухомість, землю та екоподатку: аналіз Закону №3050

З текстом нового Закону №3050 наразі можна ознайомитися тут. Закон вже підписано та опубліковано. Про це ми писали тут.

А тепер давайте подивимось, які новації він вносить до ПКУ. 

Почнемо з ситуацій, коли місцеві ради не працюють.

Для цього у ст. 12 ПКУ додають норму, що місцеві податкові питання тимчасово можуть вирішувати військові. 

Увага! На період дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні на територіях, де тимчасово не здійснюють свої повноваження відповідні сільські, селищні, міські ради, рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів та/або надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів мають право приймати відповідні військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації у порядку, передбаченому цим Кодексом для сільських, селищних, міських рад. 

І на таких нових встановлювачів пільг тощо поширюватиметься й обов’язок проінформувати про них податківців. 

Але це правило мати обмеження не тільки в часі. 

Нова норма не поширюється на прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами (з обов’язковим зазначенням кадастрових номерів таких земельних ділянок), а також про внесення змін до таких рішень.

Рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами повинні прийматися на кожен календарний рік окремо, за умови наявності відповідних заяв платників податків, та на період не більше ніж до кінця поточного календарного року. 

 

Мінімальне податкове зобов’язання

Його, як відомо, платять землевласники на підставі ст. 38-1 ПКУ.

Новим законом розширено перелік земель, з яких МПЗ не платять. 

До винятків додано земельні ділянки, земельні частки (паї), за які не нараховувалася та не сплачувалася плата за землю або єдиний податок четвертої групи, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або щодо яких прийнято рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами. Мінімальне податкове зобов’язання для земельних ділянок, земельних часток (паїв) не визначається за період, за який не визначається плата за землю або єдиний податок четвертої групи. 

Зверніть увагу і на оновлений п. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ

Не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України: 

  • за 2022 рік – у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні фізичних осіб; 
  • з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – у частині земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності чи користуванні юридичних осіб. 

Сума мінімального податкового зобов’язання за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені цим підпунктом, визначається пропорційно до кількості місяців, коли такі земельні ділянки (земельні частки (паї) підлягали оподаткуванню платою за землю або єдиним податком четвертої групи. 

Платники податків, які до дати набрання чинності Законом №3050 визначили та задекларували в податковій звітності мінімальне податкове зобов’язання за 2022 – 2023 роки за земельні ділянки, що розташовані на територіях, визначених абзацом першим цього підпункту, мають право відкоригувати нараховані за 2022 – 2023 роки суми загального мінімального податкового зобов’язання шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій. 

Останні правила застосовуються до податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2023 року. 

 

Земельний податок

За які землі можна не платити податок? Їх базовий перелік наведено у п. 288.1 ПКУ.

І новим законом цей перелік розширили – до неоподатковуваних додали земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами.

Отже, за заміновані поля платити, принаймні до закінчення процедури розмінування, буде не потрібно.

Аналогічна норма міститься у новому п. 283.2 ПКУ: не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному ПКУ.

Як діятимуть ці норми разом на практиці, з якої дати і як подати уточнення до декларації – почекаємо роз’яснень від ДПС.

А тим часом в ПКУ з’явиться нова спеціальна ст. 283-1, яка має назву «Особливості визначення земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами».

Вона каже, що, з одного боку, підставою для ненарахування земельного податку відповідно до пп. 283.1.9 у частині земельних ділянок, забруднених вибухонебезпечними предметами, є дані Державного земельного кадастру. Які це мають бути дані, не уточнюється. А з іншого боку, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання.

Тож очевидно, що перш ніж користуватися пільгою, потрібно буде провести обстеження земельних ділянок і отримати відповідні експертні висновки. Ці висновки, напевно, вноситимуть до Земельного кадастру (відповідні зміни внесено і до Закону про Земельний кадастр) і уточнюватимуть по мірі розмінування зазначених ділянок.

А якщо до ділянки немає доступу?

Для земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником плати за землю до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації або військово-цивільної адміністрації заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки, зазначеної у такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання.

Проте все знову впирається в один нюанс. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. А коли він буде створений і визнаний усіма учасниками відносин щодо оподаткування, треба питати у ДПСУ.

Згадується в цій статті і випадок, коли неоподаткування небезпечних земель запроваджується і самими місцевими радами. Для цього випадку діятиме окремий порядок.

Ненарахування земельного податку за земельні ділянки, непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, здійснюється протягом періоду, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше, 

– або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та/або зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), 

або дата скасування відповідного рішення, 

або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання.

Тобто у землевласників буде дві підстави не платити земельний податок: або загальнодержавна пільга (на підставі обстеження земель), або місцева. 

 

Орендна плата (за земельні ділянки, які належать державі або територіальним громадам)

Аналогічну пільгу встановили і для орендаторів. 

По-перше, небезпечні ділянки вивели з числа тих, плата за які регулюється договором оренди (нова редакція п. 288.4 ПКУ). 

По-друге, в ст. 288 з’явився новий п. 288.8. За ним: 

  • не нараховується орендна плата за договорами оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, щодо яких відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, прийнято рішення про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки на строк, визначений цим робочим проєктом; 
  • не нараховується орендна плата за договорами оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, які забруднені вибухонебезпечними предметами, за період, який починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання. 

У частині земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником плати за землю заяви до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації та військово-цивільної адміністрації про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки, зазначеної в такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки визнані придатними для використання. 

Не нараховується орендна плата за договорами оренди земельних ділянок державної і комунальної власності, які непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, протягом періоду, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття рішення сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше,

– або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), 

– або дата скасування відповідного рішення, 

– або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності чи визнання земельної ділянки придатною для використання. 

Тобто і в орендарів буде два варіанти зазначеної пільги. 

Тимчасові правила щодо плати за землю (оновлений пп. 69.19 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). 

За період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних осіб, та за період з 1 березня 2022 року до 31 грудня 2022 року – в частині земельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 

Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території.

Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. 

Платники плати за землю, які до дати набрання чинності Законом №3050 відповідно до п. 286.2 ПКУ задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з плати за землю за земельні ділянки, що розташовані на територіях, визначених цим підпунктом, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з плати за землю за період березень 2022 – грудень 2023 року шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій. 

Платники орендної плати, які до дати набрання чинності Законом №3050 відповідно до статті 288 цього Кодексу задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з орендної плати за земельні ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, мають право відкоригувати нараховані податкові зобов’язання з орендної плати за період 2022 – 2023 рр. шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій.

Для платників податку – фізичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов’язання та надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення за 2022 рік у строк до 31 грудня 2023 року. При цьому річна сума платежу за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені цим підпунктом, визначається пропорційно до кількості місяців, коли такі земельні ділянки (земельні частки (паї) підлягали оподаткуванню платою за землю. Складені, надіслані (вручені) у 2022 та 2023 роках податкові повідомлення-рішення про сплату плати за землю за земельні ділянки, що не підлягають оподаткуванню у порядку, визначеному цим підпунктом, підлягають скасуванню (відкликанню), а грошові зобов’язання та податковий борг, визначені контролюючим органом із плати за землю, – анулюванню. 

Надмірно сплачені суми плати за землю, що виникли внаслідок скасування (відкликання) податкових повідомлень-рішень, підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього податку, крім випадків: якщо у такого платника наявний податковий борг з плати за землю – надміру сплачені суми зараховуються в рахунок погашення такого боргу; а якщо обов’язок внесення плати перейшов до іншого суб’єкта з підстав, передбачених ст. 120 Земельного кодексу України щодо зміни власника об’єкта нерухомого майна, – сума внесеної плати за зверненням попереднього користувача зараховується в рахунок майбутніх платежів з плати за землю нового користувача такої земельної ділянки, за умови відшкодування новим користувачем земельної ділянки, який придбав нерухоме майно, попередньому користувачу суми внесеної ним до бюджетів плати за висновком контролюючого органу про таку суму.

 

Податок на нерухомість

У новій редакції викладено абз. перший пп. 266.7.4 ПКУ.

За ним органи державної реєстрації прав на нерухоме майно зобов’язані у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати до ДПСУ відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Таке правило діяло і раніше, але тепер взялися і за міграцію населення. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій, надає відомості у строки та в порядку, встановлені пп. 70.16.7-1 ПКУ.

Крім того, оновили і пп. 69.22 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, яким звільняється від сплати податку нерухомість під час війни. Тож зацікавленим особам радимо перечитати цей підпункт знову.

 

Екологічний податок

Щодо цього податку оновили тимчасові норми в пп. 69.16 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

За період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України.

Починаючи з 1 січня 2023 року, в частині територій, включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, екологічний податок не нараховується та не сплачується за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку бойових дій або тимчасової окупації, до першого числа місяця, що настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території.

Екологічний податок не нараховується та не сплачується платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на земельних ділянках, забруднених вибухонебезпечними предметами, за період, коли такі земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами, та/або на період, коли земельні ділянки були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання.

Для земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі якщо дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації та військово-цивільної адміністрації заяви про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів щодо земельної ділянки, зазначеної у такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання.

Платники екологічного податку, визначені у цьому підпункті, які до дати набрання чинності Законом №3050 визначили та задекларували за 2022 та/або 2023 роки податкові зобов’язання з екологічного податку, мають право відкоригувати нараховані за ці періоди суми екологічного податку шляхом подання в порядку, визначеному цим Кодексом, уточнюючих податкових декларацій.

А що ще?

 

Єдиний податок

Платники податку 4-ї групи теж не платитимуть за небезпечні земельні ділянки.

Для цього оновили ст. 292-1 ПКУ.

Площі земельних ділянок, що перебувають у консервації, забруднені вибухонебезпечними предметами або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, не є об’єктом оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи на період консервації або на період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами, або на період, коли земельні ділянки були визнані потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами.

Період, коли земельні ділянки перебували у консервації, визначається як період, що починається:

а) у частині земель державної та комунальної власності – з першого числа місяця, в якому відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що здійснює розпорядження земельними ділянками державної та комунальної власності відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України, прийнято рішення про затвердження робочого проєкту землеустрою щодо консервації земельної ділянки, до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру; 

б) у частині земель приватної власності – з дати внесення відомостей до Державного земельного кадастру про заходи щодо охорони земель і ґрунтів на підставі затвердженого робочого проєкту землеустрою щодо консервації земель до останнього числа місяця, в якому завершуються заходи щодо охорони земель і ґрунтів згідно з відомостями Державного земельного кадастру. 

Період, коли земельні ділянки були забруднені вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання.

Для земельних ділянок, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, період, коли земельні ділянки визнаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому завершено активні бойові дії або тимчасова окупація на відповідній території (у тому числі коли дата початку обстеження небезпечної території операторами протимінної діяльності настає після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації на відповідній території), за умови подання платником податку заяви до органу місцевого самоврядування, військової адміністрації та військово-цивільної адміністрації про потенційне забруднення земельної ділянки вибухонебезпечними предметами та прийняття таким органом місцевого самоврядування, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів щодо земельної ділянки, зазначеної у такій заяві, та завершується останнім числом місяця, в якому такі земельні ділянки були визнані придатними для використання. 

Період, коли земельні ділянки визнаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами, визначається як період, що починається з першого числа місяця, на який припадає дата прийняття сільською, селищною, міською радою, військовою адміністрацією або військово-цивільною адміністрацією рішення про надання податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів на підставі заяви платника податків, та завершується останнім числом місяця, на який припадає дата, що настає раніше, 

– або останній день строку, на який надано пільгу зі сплати місцевих податків та зборів відповідно до прийнятого рішення (у тому числі з урахуванням змін, внесених до такого рішення), 

– або дата скасування відповідного рішення, 

– або дата початку обстеження земельної ділянки операторами протимінної діяльності, 

– або дата визнання земельної ділянки придатною для використання. 

Про це зробили новий п. 10.1 у підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ. 

Для цілей, визначених пп. «а» пп. 4 п. 291.4пп. 298.8.4 та пп. 4 п. 299.10 цього Кодексу, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік платників єдиного податку четвертої групи, у яких не менше 30 відсотків загальної площі сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у їхній власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, у попередньому податковому (звітному) році розташовувалися не менше шести місяців на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, має дорівнювати або перевищувати 50 відсотків.

А ще аналогічна, але тимчасова пільга зазначена в новому пп. 69.33 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Тож радимо перечитати її усім «єдинникам» 4-ї групи.

 

ПДФО та ВЗ

Маленьке уточнення зробили у пп. 49.18.3 ПКУ: в ньому прибрали посилання на пп. 49.18.5, який було виключено раніше, і додали посилання на пп. 49.18.4.

Але, по суті, це косметична правка, і граничний строк подання річної декларації про майновий стан та доходи не змінюється. Цю декларацію подаватимуть, як і раніше, до 1 травня року, наступного за звітним.

Не зміниться і граничний строк звітування для ФОПів та інших самозайнятих осіб на загальній системі оподаткування. Вони, як і раніше, подаватимуть декларацію до 1 травня (включно) після закінчення звітного року.

Але п. 179.2 ПКУ виклали у новій редакції. А саме цей пункт визначає випадки, коли декларацію про майновий стан та доходи не подають. 

Із новацій: зауваження, що декларація не подається у зазначених винятках, якщо тільки іншими нормами ПКУ прямо не зазначено, що вона обов’язково має подаватися! 

А винятки встановлені, якщо платник податку отримував: 

  • доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; 
  • доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу; доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до цього розділу; 
  • доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 цього Кодексу. 

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених ПКУ.

У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим оновленим пунктом. Тобто якщо треба декларувати щось одне, потрібно буде декларувати всі, в тому числі пільгові доходи, або ті, з яких податки вже було сплачено.

Окремо слід сказати про декларування благодійної допомоги під час війни.

Так, п. 27 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ доповнили такими правилами.

Якщо платник податку отримував благодійну допомогу, то його обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним і податкова декларація не подається.

У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати декларацію про майновий стан і доходи відповідно до інших положень ПКУ, то в ній поряд з іншими доходами зазначається і благодійна допомога.

Податкові повідомлення-рішення, які були винесені платникам податків за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації у випадках, передбачених цим пунктом, вважаються скасованими (відкликаними) з дня набрання чинності Законом №3050. Нові правила застосовуються до податкових (звітних) періодів 2022 та 2023 років.

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Інші податки

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Інші податки»