• Посилання скопійовано

Застосування ПСП на дітей до зарплати працівників у 2024 році: кому та в якому розмірі?

Коли може застосовуватися ПСП на дітей? Які документи потрібно надати разом із заявою для її застосування? Як розраховується граничний розмір доходу для ПСП на дітей?

Застосування ПСП на дітей до зарплати працівників у 2024 році: кому та в якому розмірі?

Докладно про всі зміни в нарахуванні та оподаткуванні зарплати у 2024 році ми розповідали тут

Також окремо наводили розміри податкової соціальної пільги (далі – ПСП) ось тут.

Зараз поговоримо про правила застосування ПСП у 2024 році для тих працівників, які мають дітей. 

 

Хто з працівників має право на ПСП? 

Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку – фізособи протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певного порогу – суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.  

Отже, у 2024 році цей поріг (назвемо його базовим) становитиме: 3028 грн х 1,4 = 4240 грн.

Разом з тим для працівників, які мають дітей, поріг застосування ПСП може бути і більший ніж базовий. 

 

У якому розмірі надається ПСП? 

Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ ПСП надається для будь-якого платника податку – фізособи в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року.

Отже, у 2024 році її базовий розмір (100%) становитиме: 3028 грн х 50% = 1514 грн.

Але для працівників, які мають дітей, діють окремі, підвищені розміри ПСП та навіть підвищений поріг її застосування.

Таблиця 1. Розмір ПСП на дітей і граничний розмір доходу для її застосування у 2024 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ) Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*) Сума ПСП з ПДФО, грн Граничний розмір доходу для застосування ПСП, грн**
Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ) 100% 1514 х кількість дітей Одному з батьків 4240 х кількість дітей
Для платника податку, який (пп. «а», «б»пп. 169.1.3 ПКУ):
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину з інвалідністю – з розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років
150% 2271 х кількість дітей 4240 х кількість дітей

А тепер давайте з’ясуємо, як усі наведені вище норми застосовувати на практиці. Ось, скажімо, є на підприємстві працівники, які мають дітей. Хто з них та у якому розмірі має право на застосування ПСП?

Насамперед наголосимо: право вибору, застосовувати ПСП до доходів працівника чи ні, має сам працівник. Своє бажання він оголошує шляхом подання заяви, а в разі підвищеного розміру ПСП до заяви він додає ще і копії документів, які підтверджують право на цю пільгу. Роботодавець у цій ситуації вибору не має, – якщо працівник надав заяву, роботодавець лише перевіряє правильність її складання та наявність доказів права на застосування підвищеної ПСП.  

Зверніть увагу: нормами ПКУ не передбачено встановлення форми заяви про застосування пільги. Тому для забезпечення реалізації платниками податку права на ПСП платник податку може подати заяву у довільній формі. При цьому під час оформлення такої заяви як зразок він може використовувати форму заяви, яку було встановлено Наказом №461. Про це податківці зазначали тут

А далі, якщо розмір доходу працівника у вигляді нарахованої за місяць зарплати та прирівняних до неї виплат (відпусткові, лікарняні) не перевищує поріг застосування ПСП, роботодавець зобов’язаний таку ПСП застосувати. 

Працівник, який працює неповний робочий час, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір його заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання ПСП. Про це ми писали тут.

Є лише одне зауваження до роботодавця: ПСП застосовується до місячного доходу працівника

Отже, до авансу (зарплати за першу половину місяця) її застосовувати не можна. Про це ми писали тут.  

Аналогічно і з перехідними виплатами (відпустковими і лікарняними, які починаються в одному місяці, а закінчуються в іншому). З метою оподаткування ПДФО (а отже, і застосування ПСП) ці виплати треба поділити (пропорційно до днів, за які вони нараховані) за місяцями, за які вони нараховані. Так, відпусткові (лікарняні) за січень належатимуть до доходу січня, а відпусткові (лікарняні) за лютий – до доходу лютого. 

А втім, працівник, у якого є діти, має право вибору не лише місця роботи, де застосовуватиметься ПСП до його доходу (за двома або більше місцями ПСП застосовувати не можна – лише за одним місцем роботи!), а і право вибору розміру ПСП. Так, навіть якщо працівник має право на більший розмір пільги, він, і лише він обирає, яким розміром ПСП користуватися, про що зазначає у заяві. Роботодавець за такий вибір відповідальності не несе! 

Це випливає з двох норм ПКУ. 

З одного боку, за пп. 169.3.1 ПКУ, у разі якщо фізособа має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір. Є один виняток, але ми поговоримо про нього нижче. Головне те, що ця норма декларує право працівника, а не обов’язок роботодавця діяти всупереч вибору працівника. 

Адже, за пп. 169.3.2 ПКУ, фізособа, яка має право на застосування ПСП більшої, ніж базова і тільки на себе, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Таким чином – немає заяви та підтвердних документів, немає і пільги. Є заява та підтвердні документи – є пільга, в розмірі, зазначеному у заяві. 

 

Перший варіант пільги: це базова ПСП, про яку ми говорили вище. Тобто працівник, який має дітей, так само, як й інші працівники, має право подати заяву на базову ПСП. У такому випадку саме цим розміром пільги (1514 грн на місяць) і саме таким порогом її застосування (4240 грн) він і користуватиметься. 

 

Приклад 1. Працівник працює неповний робочий день, і нарахований розмір його зарплати становить 4000 грн на місяць. Він подав заяву на базову ПСП. Таким чином, ПДФО за місяць такому працівнику становитиме: (4000 - 1514) х 18% = 447,48 грн. 

Якщо у якомусь з місяців нарахована працівнику зарплата становитиме 5000 грн (завдяки премії, роботі у вихідні тощо), то ПСП до такої зарплати застосовувати у цьому місяці буде не можна. І ПДФО у такому місяці становитиме: 5000 х 18% = 900 грн.

 

Другий варіант пільги: підвищений, але у розмірі 100% від базової. 

Працівник, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі 100% суми загальної (базової) пільги у розрахунку на кожну таку дитину. Це передбачено пп. 169.1.2 ПКУ. Тож у 2024 році працівник має право на ПСП у розмірі 1514,00 грн у розрахунку на кожну таку дитину.

Зверніть увагу: базова ПСП на самого такого працівника в цьому випадку не надається. Тобто, наприклад, якщо у працівника двоє дітей, то ПСП становитиме 1514 х 2 (по кількості дітей, а не по кількості дітей плюс ще й пільга на самого працівника!). Як було зазначено вище, пільга застосовується одна, за вибором працівника. І розмір порогу застосування ПСП у цьому випадку більший ніж базовий (див. таблицю 1), проте лише одному з батьків.

 

Приклад 2. Працівнику нараховується зарплата на рівні окладу, який становить 8000 грн. Але він має та утримує двох дітей віком до 18 років. Відповідну заяву щодо застосування ПСП на дітей з посиланням на пп. 169.1.2 ПКУ та копії підтвердних документів працівник надав.

Граничний дохід для застосування ПСП на дітей у цьому випадку у 2024 році дорівнює 8480 грн.

Оскільки дохід працівника є меншим за цю суму, то ПСП слід застосовувати.

Сума зарплати для оподаткування ПДФО буде такою: 8000 - (1514 грн х 2 дит.) = 8000 - 3028 = 4972 грн.

Сума утриманого ПДФО становитиме 4972 х 18% = 894,96 грн.

 

Приклад 3. Оклад працівника становить 12000 грн. У місяці нарахування ПСП працівник перебував у відпустці без збереження зарплати 15 к.дн. І ще він утримує двох дітей віком до 18 років. Відповідну заяву щодо застосування ПСП на дітей та підтвердні документи працівник надав.

Граничний дохід для застосування ПСП на дітей у цьому випадку у 2024 році дорівнює 8480 грн.

Після відпрацювання повного місяця працівник не має права на ПСП, оскільки нарахована йому зарплата становила би 12000 грн. (більше ніж поріг застосування ПСП). Але через неоплачувану відпустку йому нарахували зарплату у розмірі 6000 грн (менше порогу застосування ПСП). Тому в цьому місяці ПСП слід застосовувати.

Сума зарплати для оподаткування ПДФО буде такою: 6000 - (1514 грн х 2 дит.) = 6000 - 3028 = 2972 грн.

Сума утриманого ПДФО становитмеи 2972 х 18% = 534,96 грн

 

Третій варіант пільги: підвищена, але лише для деяких батьків. 

За нормами ПКУ діють і підвищені ПСП, у розмір 150% від базової ПСП (у 2024 році – 2271,00 грн). На них мають право ті, хто:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ);

б) утримує дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ).

А ще у цьому випадку діє виняток, про який ми згадували вище. 

Річ у тім, що за пп. 169.3.1 ПКУ у випадку, передбаченому пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ, ПСП за цим підпунктом додається до ПСП, визначеної пп. 169.1.2 ПКУ – у разі якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю). Це ми зазначили у Прикладі 5.

Така підвищена ПСП може бути застосована до зарплати, якщо її розмір у 2024 році становить не більше 4240,00 грн, помножену на кількість дітей. Такий підвищений розмір порогу застосування ПСП діє лише для одного з батьків.

Якщо зарплата працівника більше цього добутку, то на ПСП він не має права.

 

Приклад 4. Працівниці нараховують зарплату за неповний робочий час у розмірі 4000 грн. Вона сама утримує дитину з інвалідністю віком 10 років. Відповідну заяву щодо застосування ПСП на дитину з інвалідністю з відповідними документами надала.

Граничний дохід для застосування ПСП на дитину в цьому випадку у 2024 році дорівнює 4240 грн.

Оскільки дохід працівниці менший від цієї суми, то ПСП слід застосовувати.

Сума зарплати для оподаткування ПДФО буде такою: 4000 - 2271 = 1729 грн.

Сума утриманого ПДФО становитиме 1729 х 18% = 311,22 грн.

 

Приклад 5. Працівниці нараховують зарплату на рівні окладу, який становить 8000 грн. Вона сама утримує двох дітей, у тому числі дитину з інвалідністю віком до 18 років. Відповідну заяву щодо застосування ПСП на дітей з відповідними документами надала.

Розмір ПСП, який застосовується до зарплати працівниці: 1514 х 2 дит. + 2271 = 5299 грн. 

Граничний дохід для застосування ПСП на дитину в цьому випадку у 2024 році дорівнює 8480 грн.

Оскільки дохід працівниці менший від цієї суми, то ПСП слід застосовувати.

Сума зарплати для оподаткування ПДФО буде такою: 8000 - 5299 = 2701 грн.

Сума утриманого ПДФО становитиме 2701 х 18% = 486,18 грн.

 

Які документи треба надати для підтвердження права на підвищену ПСП?

Всі види підвищеної ПСП на дітей надаються до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть. Це передбачено пп. 169.3.3 ПКУ.

Згідно з п. 5 Порядку №1227 для застосування пільги з підстав, передбачених у пп. 169.1.2, 169.1.3, крім заяви про застосування пільги, одинокі батько (матір) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, подають:

  • копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини у Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
  • копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
  • копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
  • копію паспорта.

При цьому одинокими матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

Про це ми писали тут.

Фізособа – платник податку, яка утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років, додає до заяви про підвищену ПСП:

копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину з інвалідністю віком від 16 до 18 років;

медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 16 років);

Зверніть увагу: у документів, які підтверджують інвалідність дитини, є свої строки дії. Тому періодичність подання підтвердних документів щодо отримання пільги за пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ відповідає встановленим МОЗ строкам їх перегляду.

Фізособа – платник податку, яка має двоє чи більше дітей віком до 18 років, подає разом із заявою про підвищену ПСП:

копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

А тепер зупинимося на різних практичних ситуаціях щодо застосування ПСП на дітей. Роз’яснення, наведені нижче, ґрунтуються на позиції ДПС з підкатегорії 103.08.02 ЗІР.

 

Чи має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена?

Оскільки чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, у нього не виникає обов’язку щодо її утримання. Тобто він не має права у такому випадку на застосування податкової соціальної пільги на неусиновлену дитину.

Однак такий платник при отриманні доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2024 році не перевищує 8480,00 грн на місяць (4240,00 грн х 2), та при дотриманні всіх інших вимог ст. 169 ПКУ, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1514,00 грн у розрахунку на кожну свою дитину, яку він утримує.

 

Чи має право на ПСП батько, який має двох (чи більше дітей) віком до 18 років, але одна (чи більше) із них проживає з дружиною від першого шлюбу?

Якщо батько, який має двох дітей віком до 18 років, але одна із них проживає з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, то разом із поданням до роботодавця заяви щодо її застосування подаються, крім документів, визначених у Порядку №1227, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. 

Такими документами можуть бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально засвідчений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

 

На яку ПСП та в разі якого граничного розміру доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі?

Вони мають право на застосування ПСП у розмірі 1514,00 грн у розрахунку на кожну дитину у разі дотримання всіх вимог ст. 169 ПКУ

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з таких батьків у 2024 році, – 8480,00 грн на місяць, другому – 4240,00 грн.

 

Чи треба повідомляти і як саме, що тільки один із батьків застосовує підвищений розмір порогу застосування ПСП на дітей? 

Як роз’яснюють податківці, відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні ПСП за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей, відображаються у заяві про застосування пільги, яка надається платником податку роботодавцю на застосування ПСП.

Від себе додамо, що, оскільки заява тепер подається у довільній формі, то де саме в ній і як зазначити таку інформацію, вирішуватиме сам працівник. 

Подання з цього приводу підтвердних документів Порядком №1227 не передбачено. Отже, таку інформацію роботодавець не перевірятиме, а відповідальність за її правдивість несе працівник. 

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДФО

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДФО»