• Посилання скопійовано

Коригування зведеної ПН: як складати РК?

Як складається РК до зведеної ПН, складеної безпідставно та помилково? Які нюанси складання РК до зведеної ПН, складеної на операції, які мають безперервний або ритмічний характер?

Коригування зведеної ПН: як складати РК?

Іноді трапляється, що під час складання зведених ПН припускаються помилок. У цій статті розповімо про правила коригування таких ПН залежно від мети їх складання та коригування.

 

Як складається РК до зведеної ПН, безпідставно складеної на суму компенсуючого ПДВ

Під компенсуючим ПДВ ми маємо на увазі ті ПЗ, які треба визнати за п. 198.5 ПКУ – тобто у випадку, коли платник скористався правом на ПК, але використав придбані товари або послуги у негосподарській діяльності чи у неоподаткованих ПДВ операціях. 

Наприклад, підприємство влаштувало безоплатну роздачу товарів населенню. При цьому визнало ПЗ двічі – за безоплатним постачанням і на підставі п. 198.5 ПКУ, оскільки товари були використані не у господарській (спрямованій на отримання доходу) діяльності. Зрозуміло, що двічі оподатковуватись одна операція не може. Тож одна зі складених ПН була безпідставною. Це саме та зведена ПН, що була складена за п. 198.5 ПКУ, її складати вже було не потрібно. І тепер її треба сторнувати, для цього і складається РК. 

Податківці у підкатегорії 101.15 ЗІР підкреслили, що платник складає та реєструє розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» показники щодо товарів/послуг, зазначених у такій податковій накладній. У номенклатурі потрібно вказати дату складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної.

Якщо платником податку безпідставно складено зведену податкову накладну відповідно до п. 198.5 ПКУ та зареєстровано її в ЄРПН, то платник податку на дату виявлення помилки складає розрахунок коригування, в якому виводяться в «0» показники такої зведеної податкової накладної. 

У розрахунку коригування вказується дата складання та порядковий номер такої безпідставно складеної зведеної податкової накладної відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування (у цьому випадку – код ознаки 1).

При цьому у графі 2.1 розділу Б табличної частини розрахунку коригування зазначається код причини 201, що відповідає причині коригування «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ».

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, який склав таку зведену податкову накладну.

 

Нюанси складання РК до зведеної ПН, складеної на операції, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, при частковому поверненні 

Коли ми говоримо про ПН, які складаються не на умовні, а на реальні постачання товарів, причиною складання РК може бути не лише виправлення помилки, а й коригування кількості або вартості товарів. 

Розглянемо, як коригуються дані ПН у разі часткового повернення таких товарів, якщо їх постачання має безперервний або ритмічний характер. 

У розрахунку коригування у графі «До зведеної податкової накладної» зазначається код ознаки «4».

Кожному рядку податкової накладної, який коригується, буде присвячено два рядки в розрахунку коригування:

у першому з них «обнуляється» рядок податкової накладної, кількість або ціна за яким змінюється; 

у другому – зазначається новий (доданий) номер рядка, в якому зазначаються правильні показники.

Тобто у першому рядку табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування зазначається:

у графі 1.1 – номер за порядком;

у графі 1.2 – порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

у графі 2.1 – код причини коригування 102 (зміна кількості);

у графі 2.2 – номер за порядком групи коригування.

В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком «-» зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригуються, та нового(их) рядка(ків) з виправленими показниками, що його замінює(ють), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування;

значення граф 3 – 6 відповідають значенням відповідно граф 2 – 5 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 7 зі знаком «–» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 8 – значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «-» у цій графі не вказується;

графи 9 – 10 не заповнюються;

значення граф 11, 12 відповідають значенням відповідно граф 8, 9 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

у графі 14 – сума ПДВ із графи 11 податкової накладної зі знаком «-». 

А у другому рядку так само детально зазначаються правильні показники, які мали бути в рядку, який коригується, з урахуванням повернення товару. 

 

Коригування зведеної ПН на суму перевищення

У заголовній частині розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання (далі – сума перевищення), у полі «До зведеної податкової накладної» вказується код ознаки «3» (у розрахунку коригування, складеному починаючи з 01.12.2018 до податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки «Х», яка вказана в податковій накладній, вказується код ознаки «3» (позначка «Х» не проставляється));

у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» зазначається тип причини «15».

У розділі Б табличної частини розрахунку коригування у випадку збільшення (зменшення) суми перевищення у першому рядку зазначаються зі знаком «-» (обнуляються) показники податкової накладної, яка коригується. При цьому у графі 1 вказується номер за порядком рядка такої податкової накладної, який коригується. Другим рядком зазначаються виправлені показники, при цьому у графі 1 вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було у податковій накладній, що коригується.

У графі 2 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування 203 (коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу одинадцятого п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

У випадку коригування всієї суми перевищення, тобто якщо внаслідок коригування сума перевищення бази оподаткування над фактичною ціною дорівнює нулю, у розрахунку коригування зі знаком «-» зазначаються показники рядка податкової накладної, що коригується (такий рядок обнуляється), та зазначається код причини коригування 203 (коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до абзацу одинадцятого п. 201.4 ст. 201 ПКУ).

 

Виправлення помилки у графі 2 зведеної ПН, яка не призводить до змін обсягів постачання

Платник податку складає  розрахунок коригування з кодом причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ» або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ст. 199 ПКУ» (залежно від того, з яким типом причини складено зведену податкову накладну), обнуляючи її вартісні показники.

Окремо він складає нову зведену податкову накладну. У ній слід зазначити правильні дані податкової накладної, номер якої був неправильно зазначений у зведеній податковій накладній.

 

Порядок заповнення РК у разі виправлення обсягу постачання або зменшення ПЗ

Якщо після складання та реєстрації в ЄРПН зведеної податкової накладної, складеної на виконання вимог п. 198.5 ПКУ, платник податку починає в подальшому використовувати товари/послуги в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності або виявляє помилку у такій зведеній податковій накладній, такий платник може скласти РК. 

У ньому зі знаком «-» у тих графах, заповнення яких передбачено, зазначити показники щодо товарів/послуг, які починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності або виправляються. 

При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування в обов’язковому порядку вказується номер за порядком рядка зведеної податкової накладної, що коригується. 

Другим рядком РК до ПН платник ПДВ зазначає виправлені показники обсягу товарів/послуг. При цьому у графі 1.2 такого розрахунку коригування вказується новий черговий порядковий номер рядка, якого не було у зведеній податковій накладній, що коригується. 

У графі 2.1 розрахунку коригування у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку з таким коригуванням, зазначається код причини коригування «201» – «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ».

Рядку податкової накладної, що коригується, зазначеному зі знаком «-» та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування. Він зазначається у графі 2.2 табличної частини розрахунку коригування, та наводиться однакова причина коригування.

У графі 3 «Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується» розрахунку коригування до такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених з метою нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ст. 198 ПКУ, відповідно до яких проводиться коригування. При цьому кожна така податкова накладна вказується в окремому рядку.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»