Головна Усі новини Оподаткування Податок на прибуток

Чи нараховується амортизація за час тимчасового невикористання ОЗ?

У черговій ІПК податківці змінили свою думку щодо нарахування амортизації ОЗ за час їхнього простою або невикористання. Розглянемо їх аргументи

Коментар до ІПК ДФС від 02.07.2019 р. №3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Пунктом 134.1.1 ПКУ передбачено, що платники податку на прибуток, у яких річний дохід за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 мільйонів гривень, повинні в обов’язковому порядку застосовувати податкові різниці при визначені об’єкта оподаткування. Ті ж платники податку, які мають менший дохід, можуть прийняти рішення про незастосування податкових різниць.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначені у ст. 138 ПКУ, за якими:

  • фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, нарахованої відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (абз. 2 п. 138.1 ПКУ);
  • фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів, розрахованої відповідно до п. 138.3 ПКУ (абз. 2 п. 138.2 ПКУ).

При цьому податківці у ІПК від 02.07.2019 р. №3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК звертають увагу, що за визначенням, наведеним у пп. 14.1.3 ПКУ, амортизація визначається як систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Аналогічні за своєю сутністю поняття "амортизація" містяться в П(С)БО 7 та МСБО 16.

Тобто податківці роблять акцент на тому, що амортизація нараховується лише протягом корисного використання об’єкта. Відповідно до цього вони зазначають, що на період тимчасового невикористання виробничих основних засобів та відсутності їх експлуатації (корисного використання) амортизація на такі основні засоби не нараховується.

 

Від редакції

Залишити таку безапеляційну позицію податківців без коментування було б неправильним.

Варто згадати попереднє їх роз’яснення, в якому вони наводили трохи інший підхід. Так, у згаданій консультації вони зазначали наступне: «якщо на основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку в бухгалтерському обліку, не припиняється нарахування амортизації на період виведення їх з експлуатації у зв’язку з консервацією, капітальним ремонтом, модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією та іншим поліпшенням основних засобів, то в податковому обліку на них також буде нараховуватись амортизація».

При цьому, як випливає з аналізу п. 29 П(С)БО 7, якщо об’єкт ОЗ перебував на консервації у межах одного місяця – призупиняти нарахування амортизації не потрібно. Більш того, обов’язковою є консервація лише на підставі документів зазначених у п. 7 Положення №1183 (для всіх інших випадків консервація проводиться суб’єктами господарювання за власним бажанням).

На нашу думку, такий підхід податківців щодо прив’язки нарахування амортизації ОЗ у податковому обліку до бухгалтерського обліку є цілком логічним, адже доволі часто обладнання може не використовуватись (простоювати) в зв’язку з технологічним циклом або виробничими потребами без проведення його консультації.

Окрім того, у коментованій консультації податківці не вказали, які строки простою будуть достатніми для припинення нарахування амортизації.

Тож наразі маємо від податківців два трохи різні підходи до нарахування амортизації ОЗ, що не використовуються:

  • за одним - амортизація в «податковому» обліку не нараховується, якщо ОЗ не використовується (без яких небудь інших умов),
  • за іншим - нарахування податкової амортизації у разі консервації (або невикористання) ОЗ прив’язане до бухгалтерської амортизації.

Тому зважаючи на те, що податківці мають різні думки щодо цього питання, радимо платникам все ж таки отримати з цього питання власну індивідуальну податкову консультацію і діяти саме за нею, оскільки ІПК має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

***

Читайте також:

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Амортизація , Основні засоби , Податок на прибуток

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі