• Посилання скопійовано

Запис про готівку в КОРО: як відобразити в бухобліку?

Підприємство-перевізник при оприбуткуванні готівки до каси використовує КОРО та РК. Як обліковувати надходження готівки з 23.02.2024? Які додаткові проведення потрібно буде відображати?

Запис про готівку в КОРО: як відобразити в бухобліку?

Мінфін наказом від 10.01.2024 №10, чинним з 23.02.2024, додав до рахунку 30 «Готівка» два нові субрахунки, які призначені для окремого обліку готівки, отриманої із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Тепер рахунок 30 «Готівка» має чотири субрахунки, наведені в Інструкції №2911:

  • 301 «Готівка в національній валюті»;
  • 302 «Готівка в іноземній валюті»;
  • 308 «Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО»;
  • 309 «Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО».

1 Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.1999 №291.

Надалі вся готівка, що перебуває та надходить у місцях проведення розрахунків із застосуванням РРО/ПРРО, обліковуватиметься окремо від готівки у касах, в яких ведеться касова книга та застосовуються касові ордери. Тепер на субрахунках 301 та 308 будуть різні схеми бухгалтерських проведень.

Субрахунок 301 за дебетом і кредитом кореспондуватиме тільки з рахунками обліку розрахунків із контрагентами (субрахунки 361, 372, 377, 671, 672, 685 тощо) та з рахунками каси і банку (субрахунки 301, 308, 311).

Субрахунок 308 за дебетом кореспондує тільки з кредитом дохідних субрахунків 701, 702, 703 (іноді можливий рахунок 71), а за кредитом – із дебетом субрахунку головної каси (301) або з рахунком обліку коштів у дорозі (333). Дебетовий оборот за субрахунком 308 має відповідати даним Z-звітів РРО/ПРРО. Докладніше про це ми написали в «ДК» №9/2024.

З РРО/ПРРО зрозуміло, а як обліковувати готівку в касах, які використовують КОРО без застосування РРО?

З’ясувати це нам допоможе п. 11 Положення №148. Така готівка оприбутковується до кас суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, занесенням даних розрахункових квитанцій до КОРО. Тобто оприбутковують готівку на основі даних КОРО.

На нашу думку, в наведеній ситуації слід застосовувати рахунок 308 за аналогією до його застосування з РРО, тому що здійснюються розрахункові операції. Крім цього, залишок за рахунками 301 та 308 формується окремо, і в розрізі аналітики його легше відстежувати та контролювати (див. таблицю).

Таблиця

Відображення в обліку оприбуткування готівки із застосуванням КОРО


з/п
Господарська операція Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1. Водій отримав готівкову виручку за даними КОРО* 308 703
2. Водій передав готівку до головної каси** 301 308
3. Готівку здано до банку*** 311 301
* На дату запису в КОРО, на суму отриманої виручки за день, ПКО не складають.
** Складають ПКО на цю суму. При цьому водій може здавати до каси не всю виручку, а залишати собі розмінну монету на наступний день.
*** Складають ВКО.

ПКО та ВКО застосовуватимуться для оформлення вибуття та надходження готівки до головної каси, тобто при прийнятті від водія до головної каси та при зарахуванні на рахунок банку відповідно. Касова книга ведеться тільки за операціями в головній касі на рахунку 301.

Автор: Пантюхова Анна

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»