• Посилання скопійовано

Податкові та облікові аспекти ремонту авто після ДТП

Належний підприємству автомобіль потрапив у ДТП. Які особливості списання з балансу, ремонту, отримання відшкодування збитків? Які податкові наслідки чекають на підприємство?

Податкові та облікові аспекти ремонту авто після ДТП

Списання авто, яке не підлягає ремонту

Бухгалтерський облік

Якщо автомобіль внаслідок ДТП не підлягає відновленню і ремонту та на цій підставі не може більше використовуватися за призначенням, його списують з балансу як об’єкт ОЗ, що не відповідає критеріям визнання активом (див. п. 33 НП(С)БО 7).

Списання з балансу (вилучення з активів) відображається проведеннями:

 • Д-т 131 К-т 10 – на суму зносу (з урахуванням зносу за той місяць, у якому авто вилучено з активів);
 • Д-т 976 К-т 10 – на залишкову вартість.

На субрахунок 976 списують також інші витрати, пов’язані зі списанням (ліквідацією) авто (зарплата з нарахуваннями працівників, які займаються ліквідацією, витрачені на це матеріали, послуги сторонніх осіб тощо).

З місяця, наступного за місяцем списання авто, припиняється нарахування амортизації, а у разі застосування виробничого методу нарахування амортизації – з дати, наступної за датою вилучення (див. п. 29 НП(С)БО 7).

Якщо внаслідок ліквідації автомобіля отримуються матеріали, запасні частини, які ще можуть використовуватися в діяльності підприємства, наприклад для ремонту інших авто чи продаватися, їх оприбутковують на балансі:

 • Д-т 207, 209 тощо К-т 746 – за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації (див. п. 2.12 Методрекомендацій №2).

Чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9). 

 

Приклад 1.

Авто підприємства потрапило у ДТП і не підлягає відновленню, тому авто списують з балансу. Сума нарахованого зносу на момент списання – 300 000 грн, залишкова вартість – 200 000 грн.

Понесені витрати на списання (зарплата з нарахуваннями працівників, витрачені матеріали, амортизація обладнання) – 10 000 грн.

Оприбутковані від списання запчастини за чистою вартістю реалізації – 100 000 грн.

Бухгалтерський облік у таблиці 1.

Таблиця 1. Списання авто, зруйнованого внаслідок ДТП


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1 Списано нарахований знос 131 105 300 000
2 Списано залишкову вартість 976 105 200 000
3 Понесені витрати на списання авто 976 661, 651, 20, 13 10 000
4 Оприбутковані запчастини 207 746 100 000

 

Документування

Оформити списання авто можна самостійно розробленим документом (актом). За зразок можна взяти Акт списання ОЗ, типову форму №ОЗ-3 якого було затверджено вже скасованим Наказом №352. Можна користуватися також Актом списання ОЗ (часткової ліквідації), форму якого затверджено Наказом №818

Складає Акт на списання комісія, спеціально призначена для цього керівником підприємства.

Оприбуткувати отримані від списання матеріали, запчастини можна на підставі, наприклад, акта оприбуткування запчастин чи іншого подібного документа, який підписується тією ж комісією. 

Витрати з ліквідації оформляються документами залежно від виду витрат. Наприклад, зарплата працівників може оформлятися нарядом на виконані роботи, списання використаних матеріалів – актом тощо. 

Інформація про витрати на ліквідацію, про оприбутковані запаси записується до Акта списання.

Окрім того, факт ДТП і руйнування автомобіля може підтверджуватися додатковими документами, наприклад довідкою про ДТП, актом огляду ТЗ, складеним представником страхової компанії тощо.

 

ПДВ

За загальним правилом, ліквідація ОЗ розглядається як операція постачання ОЗ, а тому слід нараховувати ПЗ з ПДВ (див. абз. 1 п. 189.9 ПКУ).

Але це правило не застосовується, якщо ОЗ ліквідуються (див. абз. 2 п. 189.9 ПКУ):

 • у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, 
 • в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, 
 • або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

ДТП може бути викликана обставинами непереборної сили. Ліквідацію авто внаслідок ДТП можна також вважати ліквідацією, яка здійснюється без згоди платника податку. Ці події можуть підтверджуватися довідкою про ДТП, актом огляду ТЗ тощо. У будь-якому разі має складатися акт про списання ОЗ, який підтверджує розбирання авто. Цих документів має бути достатньо для підтвердження умов, наведених в абз. 1 п. 189.9 ПКУ, за яких ПДВ не нараховується. Докладніше про документальне підтвердження можна почитати в УПК №673.

На вартість оприбуткованих після розбирання авто запасів ПЗ з ПДВ не нараховують (п. 189.10 ПКУ).

 

Податок на прибуток

Витрати від списання зменшують фінрезультат до оподаткування, а оприбутковані запаси збільшують такий фінрезультат, який є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (див. пп. 134.1.1 ПКУ).

Якщо підприємство коригує фінрезультат до оподаткування на податкові різниці, то в ситуації, що розглядається, будуть «амортизаційні» різниці, встановлені ст. 138 ПКУ: на суму залишкової вартості за даними бухобліку списаного авто фінрезультат до оподаткування збільшується, а на суму залишкової вартості, визначеної за податковими правилами, фінрезультат до оподаткування зменшується.

Щодо суми оприбуткованих запасів податкових різниць ПКУ не встановлює.

 

Ремонт авто

Бухгалтерський облік

За прямою нормою п. 15 НП(С)БО 7 вартість ремонту, як витрати для підтримання об’єкта ОЗ у робочому стані, включаються до складу витрат.

Тож за загальним правилом витрати з ремонту авто відносяться до складу тих витрат, де обліковуються витрати на обслуговування авто, що ремонтується. Наприклад, якщо це автомобіль, який використовується для надання автопослуг на сторону, ремонтні витрати списують на рахунок 91, звідки розподіляють на виробничу собівартість послуг.

Якщо це автомобіль для адмінпотреб, ремонтні витрати списують на рахунок 92.

Але внаслідок відновлювальних робіт може бути заміна окремих суттєвих частин автомобіля, наприклад кузова, двигуна тощо. До прикладу, частина кузова тощо може бути зруйнована, тому таку частину видаляють і натомість облаштовують нову частину.

На наш погляд, з точки зору бухобліку такі операції можна розглядати як:

 • видалення частини авто – як часткову ліквідацію;
 • облаштування нової частини – як поліпшення авто.

Відповідно до п. 35 НП(С)БО 7 у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

А витрати на поліпшення збільшують первісну вартість авто (п. 14 НП(С)БО 7).

 

Приклад 2.

Внаслідок ДТП зруйновано коробку передач авто. Стороння СТО провела часткову ліквідацію коробки передач. За оцінкою підприємства знос ліквідованої частини – 30 000 грн, залишкова вартість – 20 000 грн. Вартість робіт з часткової ліквідації згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт – 10 000 грн, без ПДВ. 

Стороння СТО встановила нову коробку передач. Вартість робіт зі встановлення разом з вартістю коробки – 70 000 грн, без ПДВ.

Бухгалтерський облік у таблиці 2.

Таблиця 2. Бухоблік часткової ліквідації, поліпшення авто (об’єкта ОЗ)


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
Часткова ліквідація
1 Списано нарахований знос 131 105 30 000
2 Списано залишкову вартість 976 105 20 000
3 Вартість робіт з часткової ліквідації 976 631 10 000
4 Оплата робіт 631 311 10 000
Встановлення нової коробки передач
5 Виконано роботи зі встановлення коробки передач 152 631 70 000
6 Збільшено первісну вартість авто 105 152 70 000

 

Документальне оформлення

Те, які документи потрібно оформити, залежить від виду ремонту та від його виконавця.

Наприклад, якщо ремонт, відновлення, часткову ліквідацію здійснює сторонній виконавець, то виконані роботи оформляють, як правило, актом приймання-передачі виконаних робіт. Форма такого акта погоджується між сторонами.

Якщо сторонній виконавець вилучає придатні матеріали, запасні частини тощо, він може передавати їх замовникові за окремою накладною чи за актом приймання-передачі.

Якщо часткову ліквідацію підприємство проводить самостійно, така операція може оформлятися так само, як ліквідація ОЗ (авто), про що ми зазначали вище.

Виконані самостійно роботи з ремонту оформляються документами залежно від виду витрат. Наприклад, зарплата працівників може оформлятися нарядом, списання використаних матеріалів – актом тощо. 

Передача автомобіля на ремонт, відновлення може оформлятися Актом передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, а повернення з ремонту – Актом приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів. Обидва акти затверджені Наказом №818

Можуть застосовуватися самостійно розроблені акти. За зразок можна брати акти, форму яких затверджено скасованим Наказом №352

 

ПДВ

Питання щодо ПДВ у разі часткової ліквідації вирішується так само, як і ліквідація ОЗ (авто), яку ми розглядали вище.

ПДВ у витратах на ремонт, на поліпшення авто включається до складу ПК у загальному порядку. 

 

Податок на прибуток

Податкові різниці у разі часткової ліквідації застосовуються в такому самому порядку, як і в разі ліквідації ОЗ. Ми розглянули це питання вище.

Витрати, які збільшили первісну вартість ОЗ (авто), у подальшому амортизуються у загальному порядку. Платники, які коригують фінрезультат на податкові різниці, застосовують коригування на «амортизаційні» податкові різниці за ст. 138 ПКУ.

 

Отримання відшкодування збитків

Варіанти відшкодування

Відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок ДТП авто залежно від особливостей кожної конкретної ситуації можна отримати від:

 • страхової компанії винної у ДТП особи за полісом ОСЦПВ (обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності);
 • своєї страхової компанії за полісом КАСКО (страхування ТЗ від ризиків, що можуть виникнути під час експлуатацію ТЗ);
 • безпосередньо від винної у ДТП особи;
 • від МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України) у випадках згідно зі ст. 41 Закону №1961.

 

Документування

Згідно з ч. 3 ст. 102 Закону про страхування здійснення страхової виплати проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених договором страхування) і рішення страховика про визнання випадку страховим та здійснення страхової виплати (страхового акта).

У разі отримання відшкодування від винної особи можуть бути різні документи. Наприклад, претензія постраждалої особи, визнана винною особою, рішення суду тощо.

У випадку з МТСБУ також можуть бути різні документи. Наприклад, заява постраждалої особи, на підставі якої приймається рішення про відшкодування тощо.

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку сума отриманого відшкодування відображається однаково, незалежно від особи, яка відшкодовує шкоду:

 • Д-т 375 К-т 746 – відображена сума, що належить до відшкодування;
 • Д-т 311, 631 тощо К-т 375 – отримана сума відшкодування.

Якщо сума відшкодування перераховується на рахунок СТО, яка ремонтує, відновлює авто:

 • Д-т 631 К-т 375.

Отримання робіт з ремонту, відновлення від СТО:

 • Д-т 15, 23, 92 тощо К-т 631 – на вартість послуг, без урахування ПДВ;
 • Д-т 641 К-т 631 – відображено ПК з ПДВ, якщо сторони є платниками ПДВ.

 

Приклад 3.

Автомобіль підприємства, який використовувався для здійснення перевезень вантажів стороннім замовникам, потрапив у ДТП. Вартість ремонту, який здійснює стороння СТО – 180 000 грн, у т.ч. ПДВ 30 000 грн. Вартість ремонту передана підприємству за актом приймання-передачі. Підприємство списало вартість ремонту до складу загальновиробничих витрат, де відображаються всі витрати на ремонт і утримання автомобілів.

Згідно зі страховим актом страхова компанія має відшкодувати шкоду в розмірі 140 000 грн, перерахувавши кошти на рахунок СТО. Здійснено перерахування такого платежу.

Підприємство вирішило нарахувати компенсуюче ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ щодо вартості ремонту, який оплачено страховою компанією в сумі 23 333,33 грн (140 000 : 6). Докладніше про цей аспект – нижче.

Згідно з підтвердженою винною особою претензією 40 000 грн винна особа перераховує на рахунок підприємства. 

Залишок оплати 40 000 грн підприємство перерахувало на банківський рахунок СТО зі свого банківського рахунку.

Бухгалтерський облік у таблиці 3.

Таблиця 3. Бухгалтерський облік отримання відшкодування шкоди


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума
Д-т К-т
1 Отримання робіт з ремонту авто 91 631 150 000
2 Відображено ПК з ПДВ 641 631 30 000
3 Складено страховий акт 375 746 140 000
4 Страхова компанія перерахувала кошти СТО 631 375 140 000
5 Нараховане ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ 91 641 23 333,33
6 Підтверджена винною особою претензія 375 746 40 000
7 Отримано суму відшкодування шкоди від винної особи 311 375 40 000
8 Перераховано кошти СТО 631 311 40 000

 

ПДВ

Відшкодування шкоди не включається до складу договірної вартості товарів (послуг), яка є базою оподаткування ПДВ (див. п. 188.1 ПКУ). А тому на суму відшкодування шкоди ПДВ не нараховується.

Окрім того, виплата страховою компанією страхових платежів не є об'єктом оподаткування ПДВ (див. пп. 196.1.3 ПКУ). Так само консультує податкова служба у своїх численних консультаціях, наприклад в ІПК №1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК.

А от якщо страхова компанія суму страхового платежу перераховує на оплату виконаних робіт з ремонту сторонньому виконавцю робіт, то, на погляд податкової служби, який виражений у багатьох консультаціях, приміром в ІПК № 1667/ІПК/99-00-21-03-02 ІПК, підприємство, авто якого ремонтується, повинно нарахувати компенсуюче ПЗ з ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Причому виконавець робіт з ремонту ПН складає на підприємство, й останнє в загальному порядку відображає ПК. 

Обґрунтовує свій висновок податкова служба досить нехитро: ПДВ слід нарахувати, тому що платіж за ремонт зробило не підприємство, а страхова компанія.

Але такої підстави для нарахування ПДВ за п. 198.5 ПКУ немає. ПДВ нараховується в разі, якщо придбані з ПДВ товари, послуги використовуються в негосподарській діяльності.

У ситуації, що розглядається, такого немає. Підприємство отримало кошти від страхової компанії у власність. Але за договором ці кошти перераховуються виконавцю робіт. Тобто власність підприємства (кошти) перераховані виконавцю. Сума цих коштів включається до складу доходу підприємства. По суті, вартість ремонту оплачена коштами, що належать підприємству.

Але якщо підприємство не бажає зайвий раз сперечатися з податковою службою, воно може пристати на думку податкової служби і нарахувати ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Ті, хто не бажає цього робити, мають бути готовими обстоювати власну правоту.

 

Податок на прибуток

Податкових різниць у ситуації, що розглядається, немає.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»