• Посилання скопійовано

Нюанси виправлення помилок у декларації з податку на нерухомість

У разі коригування податкового зобов’язання з податку на нерухомість лише щодо житлової або нежитлової нерухомості заповнюють один уточнюючий розрахунок/додаток, показники якого переносять до декларації

Нюанси виправлення помилок у декларації з податку на нерухомість

Яким чином СГ може виправити помилку в декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, після граничного терміну її подання, якщо неправильно (помилково) зазначено код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку або суму пільги тощо), що призвело до збільшення/зменшення суми податкового зобов’язання?

ДПС у Черкаській області розповідає, що відповідно до пп. 266.7.5 ПКУ платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування Податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація), за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

У разі уточнення податкових зобов’язань протягом року (після граничного терміну подання Декларації) у комірці «уточнююча» рядка 1 заголовної частини Декларації, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 10.04.2015 №408 (в редакції наказу Мінфіну від 10.11.2022 №371), проставляють відмітку «Х».

У разі одночасного коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо неправильно (помилково) зазначено код типу об’єкта нерухомості (загальну площу, ставку податку або суми пільги тощо), як щодо житлової, так і нежитлової нерухомості платнику потрібно подати одну уточнюючу Декларацію з окремими уточнюючими розрахунками для об’єктів житлової (додаток 1) та нежитлової (додаток 2) нерухомості.

Наприклад, для уточнення показників Декларації щодо житлової нерухомості:

у розділі І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 1 до Декларації вносять виправлену (правильну) інформацію;

у розділі ІІ «Уточнення податкового зобов’язання» додатка 1 до Декларації:

у рядку 4 зазначають суму податкового зобов’язання із рядка 3 додатка 1 до Декларації, що уточнюється;

рядок 5 заповнюють у випадку, якщо внаслідок виправлення помилки виникла недоплата. У рядку 5 зазначають суму нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яку обчислюють за формулою: рядок 3 – рядок 4. Показник рядка 5 додатка 1 переносять до рядка 5.2 табличної частини Декларації;

рядок 5.1 заповнюють лише у деклараціях, у яких у рядках 1.1, 1.2 та рядку 5 розд. ІІ додатка 1 зазначено поточний рік (вказується сума нарахування до збільшення податкового зобов’язання у зв’язку зі змінами об’єкта оподаткування та/або бази оподаткування (на підставі даних, внесених до відповідних державних реєстрів) у разі подання Декларації після закінчення граничного строку подання, але з урахуванням норм абзацу другого пп. 266.7.5 ПКУ);

у рядку 5.2 зазначають суму нарахованих до збільшення податкових зобов’язань, яку обчислюють за формулою: рядок 5 – рядок 5.1;

рядок 6 заповнюють у випадку, якщо внаслідок виправлення помилки виникла переплата. У рядку 6 зазначають суму нарахованих до зменшення податкових зобов’язань, яку обчислюють за формулою: рядок 4 – рядок 3. Показник рядка 6 додатка 1 переносять до рядка 5.3 табличної частини Декларації;

рядок 7 заповнюють, якщо заповнено рядок 5.2. У рядку 7 зазначають розмір штрафної санкції (у гривнях із копійками), який розраховують за формулою: (графи з 4 до 7 рядка 5.2) х 3 відс. або 5 відс. (якщо суму недоплати визначено Декларацією з відміткою «звітна», «звітна нова» – застосовують штраф у розмірі 5 відс., якщо з відміткою «уточнююча» – у розмірі 3 відсотків). Показник рядка 7 додатка 1 переносять до рядка 5.4 табличної частини Декларації;

у рядку 8 зазначають суму пені, нараховану на суму недоплати зобов’язання (у гривнях із копійками) відповідно до пп. 129.1.3 та абзацу третього п. 129.4 ПКУ. Показник рядка 8 додатка 1 переносять до рядка 5.5 табличної частини Декларації.

Аналогічно заповнюють уточнюючий додаток 2 до Декларації для об’єктів нежитлової нерухомості. При цьому:

  • показник рядка 5 додатка 2 переносять до рядка 6.2 табличної частини Декларації;
  • показник рядка 6 додатка 2 переносять до рядка 6.3 табличної частини Декларації;
  • показник рядка 7 додатка 2 переносять до рядка 6.4 табличної частини Декларації;
  • показник рядка 8 додатка 2 переносять до рядка 6.5 табличної частини Декларації.

У разі коригування податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, лише щодо житлової або нежитлової нерухомості заповнюють один уточнюючий розрахунок/додаток, показники якого переносять до Декларації.

Джерело: ДПС у Черкаській області

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»