• Посилання скопійовано

Зміни до Закону про аудит та аудиторську діяльність: що нового?

Закон № 3603 вніс зміни до Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність. Ці зміни стосуються як аудиторів, так і суб’єктів аудиторської діяльності

Зміни до Закону про аудит та аудиторську діяльність: що нового?

Закон №3603 був прийнятий ВРУ 23 лютогоЗараз вже опубліковано Закон № 3603. Його норми почнуть діяти з 16 березня, крім окремих. Але ці винятки не стосуються змін до Закону про аудит. А тепер – про самі зміни. 

 

Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні 

На сьогодні те, яким чином встановлюються права і обов’язки суб’єктів аудиторської діяльності, прописано у ст. 3 Закону про аудит

Вона говорить, що аудиторська діяльність регулюється цим Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності та міжнародними стандартами аудиту. У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, застосовуються правила міжнародного договору.

І ось цю норму Закон № 3603 розширив: за ним прийняття, набрання чинності, оскарження, виконання та припинення дії адміністративних актів у сфері аудиторської діяльності здійснюватиметься відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" та Закону про аудит. 

 

Інспекція, Виконавчий директор та його заступники 

Нагадаємо, що орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) та Інспекції із забезпечення якості (далі – Інспекція). Це передбачено ст. 15 Закону про аудит

Своєю чергою, Інспекцію очолює Виконавчий директор, який призначає і звільняє своїх заступників за погодженням із Радою нагляду (ст. 17 Закону про аудит). До цього заступником Виконавчого директора могла бути, зокрема, особа, що має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше семи років. Тепер, за Законом № 3603, рівне значення для обіймання цієї посади набув досвід роботи на державній службі. 

 

Тривалість аудиторських завдань для підприємств, які становлять суспільний інтерес

Загалом тривалість таких завдань встановлює ст. 30 Закону про аудит

Нині підприємство, що становить суспільний інтерес, призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання завдань з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Але строк виконання таких завдань може бути продовжено.

Максимальна безперервна тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати десяти років. Але після закінчення максимального строку підприємство може продовжити строк виконання таких завдань цим самим суб’єктом аудиторської діяльності. Ось така норма діяла досі, і законотворці вирішили її уточнити. 

За змінами, внесеними Законом № 3603, підприємство зможе може продовжити строк виконання таких завдань тим самим суб’єктом аудиторської діяльності:

1) на 10 років за результатами відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться відповідно до вимог Закону про аудит;

2) на 14 років, якщо у виконанні аудиторського завдання одночасно братиме участь декілька суб’єктів аудиторської діяльності, а не один за умови, що за результатами обов’язкового аудиту представляється спільний аудиторський звіт.

 

Дисциплінарні заходи, що застосовуються до суб’єктів аудиторської діяльності

Ці заходи наведено у ст. 42 Закону про аудит. Зокрема, у ч. 4 цієї статті визначається, що саме є професійним проступком аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності. 

Так, одним із професійних проступків суб’єкта аудиторської діяльності є ухилення від проведення перевірок. Формулювання цього проступку змінили, по суті, об’єднавши пункти 4 і 1-1 ч. 4 ст. 42 Закону про аудит

Було

Стало

4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок, зокрема недопуск до перевірки з контролю якості інспектора (інспекторів) або відсутність керівника та/або інших працівників суб’єкта аудиторської діяльності без поважних причин за адресою, інформація про яку міститься в Реєстрі, у визначений для проведення перевірки строк, або ненадання (надання не в повному обсязі) інформації та/або документів (доступу до робочих документів), які стосуються перевірки або вчинення інших дій, що унеможливлюють проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг;


4-1) невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг;

4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок, від проходження

відстеження виконання рекомендацій, наданих за результатами таких

перевірок, зокрема недопуск до перевірки (до відстеження виконання

рекомендацій) інспектора (інспекторів) або відсутність керівника та/або інших

працівників суб’єкта аудиторської діяльності без поважних причин за

адресою, інформація про яку міститься в Реєстрі, у визначений для проведення

перевірки (відстеження) строк, або ненадання (надання не в повному обсязі)

інформації та/або документів (доступу до робочих документів), які стосуються

перевірки (відстеження виконання рекомендацій) або вчинення інших дій, що

унеможливлюють проведення перевірки з контролю якості аудиторських

послуг (відстеження виконання рекомендацій);

 

Тимчасові норми на воєнний час

Атестація аудиторів. До цього згідно з пунктом 13 розділу X Закону про аудит зупинялася дія частини шостої, абзацу першого частини сьомої, чотирнадцятої – п’ятнадцятої статті 19 цього Закону – на період дії воєнного стану, а також протягом двадцяти чотирьох місяців після його припинення або скасування, але не пізніше певної дати. Нагадаємо, що ст. 19 Закону про аудит встановлює правила атестації аудиторів.  

Тепер, з дати набрання чинності Законом № 3603, абзац перший частини сьомої статті 19 знову почав діяти. Він говорить, що кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань проводяться незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими комісією з атестації.

А щодо інших призупинених норм – до цього це була дата 31 грудня 2024 року, тепер її перенесли на 31 грудня 2025 року.  

Внесення змін до реєстраційних даних і періодичність проходження контролю якості аудиторських послуг. Раніше на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування було зупинено перебіг строків, визначених абзацом другим частини тринадцятої статті 19, частиною другою статті 22, частинами третьою та п’ятнадцятою статті 40, а також частиною тринадцятою статті 45 Закону про аудит

Тепер строки за частиною другою статті 22, частинами третьою та п’ятнадцятою статті 40 знову почали свій перебіг. Йдеться про строки, протягом яких аудитор/суб’єкт аудиторської діяльності має надіслати зміни, які відбулися в даних, внесених до Реєстру аудиторів, до Аудиторської палати України для їх оприлюднення. А також про строки, протягом яких суб’єкти аудиторської діяльності мають проходити контроль якості їх роботи та усувати виявлені недоліки. До речі, пункт 21 розділу Х Закону про аудит, який дозволяв у воєнний час суб’єктам аудиторської діяльності проходити перевірки з контролю якості їх аудиторських послуг лише за їх згодою, скасували!  

Воєнні правила проведення кваліфікаційних іспитів діятимуть до 31.12.2025. Відповідні зміни внесли до пункту 18 розділу X Закону про аудит. 

Оновлено воєнні правила притягнення до відповідальностіПункт 19 розділу X Закону про аудит теж оновили. Раніше він передбачав незастосування відповідальності за порушення цього Закону у двох випадках: 

  • щодо повноти та своєчасності подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для оприлюднення у Реєстрі;  
  • щодо безперервного професійного навчання.

Тепер перше порушення прибрали, і звільнення від відповідальності виглядає таким чином: на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування до аудиторів не застосовується відповідальність за порушення вимог цього Закону в частині непроходження безперервного професійного навчання під час періоду дії воєнного стану. 

Аудиторську звітність треба буде подати до вересня 2024 року. Згідно з оновленою редакцією п. 20 розд. Х Закону про аудит, аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності мають подають звіти та звітну інформацію, подання якої вимагається відповідно до норм цього Закону, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неподання звітності чи обов’язку надати відповідну інформацію, але не пізніше 30 вересня 2024 року! 

 

І наостанок – нова тимчасова норма (п. 21-1 розд. Х Закону про аудит)! 

На період дії воєнного стану право аудитора на провадження аудиторської діяльності може бути призупинено за особистою заявою аудитора або за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції, у разі неподання аудитором інформації для внесення до Реєстру відповідно до вимог цього Закону та неусунення аудитором порушення вимог цього Закону щодо повноти подання такої інформації протягом двох місяців після винесення аудитору припису відповідно до частини дев’ятої статті цього Закону.

Не може бути призупинено право на провадження аудиторської діяльності за особистою заявою аудитора, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, а також за наявності підстав, передбачених статтею 22-1 цього Закону, для скасування реєстрації такого аудитора у Реєстрі.

Інформація про призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності оприлюднюється в Реєстрі.

Протягом строку призупинення права аудитора на провадження аудиторської діяльності аудитор не має права провадити аудиторську діяльність, у тому числі у складі аудиторських фірм. Інформація про аудиторів, право на провадження аудиторської діяльності яких призупинено, не враховується суб’єктами аудиторської діяльності для забезпечення виконання ними вимог пункту 4 частини першої статті 23 цього Закону. Нагадаємо, що ця норма говорить про рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Право аудитора на провадження аудиторської діяльності поновлюється за заявою аудитора після усунення аудитором порушення вимог цього Закону щодо повноти подання інформації для внесення до Реєстру або автоматично через три місяці після припинення або скасування воєнного стану. 

Автор: Бикова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Звітність

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Звітність»