• Посилання скопійовано

З 5 січня 2023 року діє оновлений військовий облік на підприємствах

Що змінилося у військовому обліку цього року? Чи всі жінки в обов’язковому порядку мають стати на військовий облік? Чи й надалі буде застосовуватися особова картка форми №П-2 для ведення військового обліку?

З 5 січня 2023 року діє оновлений військовий облік на підприємствах

Уряд  постановою від 30.12.2022 р. №1487 затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Порядок було опубліковано в "Урядовому курʼєрі" від 05.01.2023 року. Відповідно всі його норми почали діяти з цієї дати. А тепер детальніше зупинимося на них.

І перша ж зміна дивує роботодавців: персональний військовий облік на підприємствах вестиметься не за  типовою формою первинного обліку №П-2 “Особова картка працівника”, а за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487). Про цю особову картку взагалі у коментованому документі не згадується.

Отже, хоча Порядок №1487 досить об’ємний, у цій статті розглянемо військовий облік з точки зору роботодавців. 

Довідково:  Наразі для забезпечення та організації належного функціонування системи військового обліку в державі саме Міноборони:

 1. затверджує порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 2. визначає:
 • форми військово-облікових документів;
 • показники та критерії з оцінювання стану військового обліку;
 • перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінки за власним бажанням беруться на військовий облік військовозобов’язаних, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за умови придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та віком;
 • перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями;
 • сам перелік військово-облікових спеціальностей (крім СБУ).

 

Для кого вести облік військовозобов’язаних обов’язково? 

Військовий облік полягає у цілеспрямованій діяльності підприємств, а саме: 

 1. фіксації, накопичення та аналізу наявних людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками; 
 2. здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами; 
 3. подання відомостей (персональних та службових даних) щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок №1487 визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі, підприємствами, установами та організаціями (далі  - підприємства). Тобто у ньому знову йдеться про юросіб-роботодавців. 

Про фізосіб-роботодавців, наприклад, ФОПів, у новому Порядку №1487 ні слова, із чого можна зробити висновок, що ФОПи з найманими працівниками їх військовий облік не будуть вести. Але почекаємо, що скаже на це Міноборони і Держпраці. 

Натомість є нововведення щодо працівників за сумісництвом. Про них не згадується і в окрему категорію їх не виділяють. Тобто наразі виглядає так, що військовому обліку підлягають і працівники, які працюють за основним місцем роботи, і працівники, які працюють за сумісництвом. Відповідальні особи за військовий облік на підприємстві

Організація військового обліку покладається на відповідних керівників.

Як встановлює п. 8 Порядку №1487, обов’язки з ведення військового обліку покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом.

Якщо ж немає штатної одиниці служби персоналу, обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників на підприємстві. Тобто це може бути кадровик, бухгалтер, а інколи й секретар (якщо той займається кадровими питаннями).

Працівники з питань мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів (за наявності) безпосередньо організовують роботу з бронювання військовозобов’язаних та контролю за станом ведення військового обліку. 

 

Вимоги до працівників, відповідальних за ведення військового обліку на підприємстві

Згідно з п. 11  Порядку №1487 особи, відповідальні за ведення військового обліку, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 “Класифікатор професійˮ. Це важлива деталь, адже раніше таких вимог у Порядку №921 не було!

Стали чіткішими вимоги щодо підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку. 

Так, за базовим правилом, підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників.

Але існує й мінімум! 

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку, здійснюється не рідше одного разу на п’ять років.

Підвищення кваліфікації проводиться ліцензованими  закладами освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників.

Заклади ж освіти кожні два роки погоджують з Генеральним штабом Збройних Сил програми підготовкин  (п. 12 Порядку 1487).

Тепер щодо кількості таких відповідальних осіб. Якщо на підприємстві наявні двоє і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Як і в попередньому Порядку №921, кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку на підприємствах за наявності на військовому обліку:

 1. від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — одна особа;
 2. від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — дві особи;
 3. від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — по одній особі додатково. 

Якщо на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу, а для державних службовців — в межах економії фонду оплати праці (п. 9 Порядку № 1487).

 

Персональний військовий облік на підприємствах

Військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на загальний та спеціальний.

На загальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, які згідно зі Законом “Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюˮ заброньовані за підприємствами, на період мобілізації та на воєнний час.

Персональний, тобто окремо по кожному найнятому працівнику, військовий облік покладається на керівників підприємств (п. 16 Порядку 1487). Тобто саме вони відповідатимуть за ведення такого обліку. Але не обов’язково, щоби саме керівник цей облік фактично вів. То як же ж організувати ведення цього обліку?

 

Організація військового обліку на підприємствах

Нагадаємо, що взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік в РТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки. 

Тобто під час приймання працівників на  роботу слід відповідально поставитися до того, що зазначається у їхніх військово-облікових документах.

Взяттю на персональний військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України:

 1. призовники у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 2. військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони (п. 21 Порядку № 1487).

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є: 

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток (п. 20 Порядку №1487).

Нагадаємо, що у ст. 24 КЗпП, серед іншого, зазначається, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати у випадках, передбачених законодавством, відповідний військово-обліковий документ та інші документи. 

Правила військового обліку з додатку 2 Порядку №1487 підприємства зобов’язані роздрукувати і вивісити на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. 

Згідно з п. 33 Порядку №1487 персональний військовий облік  на підприємствах ведеться за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487), а не особова картка П2, як було раніше.

Інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487), яка зберігається разом зі списками персонального військового обліку.

Списки персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку №1487) складаються окремо за такими групами:

 • перша — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга — список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя — список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
 • четверта — список персонального військового обліку призовників.

Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами — у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження (п. 36 Порядку №1487).

До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. 

В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки (п. 38 Порядку № 1487).

Для зручності унаочнимо у таблиці вимоги та строки щодо ведення військового обліку на підприємстві (див. таблицю).

 

Особливості військового обліку жінок

У новому Порядку №1487 окрему увагу приділили військовозобов’язаним жінкам. 

Обов’язкова постановка на військовий облік зазначена лише для жінок, які мають медичну чи фармацевтичну діяльність.  

А от за бажанням  беруться на військовий облік військовозобов’язаних жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони (п. 51 Порядку №1487).

 
 
 
 
 
 

Військовий облік на підприємстві: строки та терміни 

 
 
 
 

№ З/п  

 
 

Коли?   

 
 

Дія   

 
 
 
 

 
1.

 
 

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) 

 
 

Підписання керівником, підприємства, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку, списки персонального військового обліку  (п. 40 Порядку №1487)

 
 
 
 

 

2.

 
 

Щороку до 1 жовтня  

 
 

Визначення потреби підприємства в підвищенні кваліфікації працівників, відповідальних за ведення військового обліку (п. 12 Порядку №1487)

 
 
 
 

 
3.

 
 

Щороку до 1 грудня  

 
 

Складання і подання до РТЦК і СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6 до Порядку №1487) (п. 34 Порядку №1487)

 
 
 
 


4.

 
 

щомісяця до 5 числа 

 
 

надсилання до відповідних РТЦК і СП повідомлень про зміну облікових даних, зазначених у п. 9 цієї таблиці (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 
5.

 
 

Під час прийняття на роботу  

 
 

Перевірка у громадян України наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 
6.

 
 

Під час прийняття на роботу 

 
 

Доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 
 

7.

 
 

У п’ятиденний строк  

 
 

У разі прийняття на роботу (навчання) призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація вноситься до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 34 Порядку №1487)

 
 
 
 

 
 

8.

 
 

У п’ятиденний строк 

 
 

У разі звільнення з роботи призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформація про їх звільнення вноситься до списків персонального військового обліку, а також до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 34 Порядку №1487)

 
 
 
 

 
 

9.

 
 

У п’ятиденний строк  

 
 

Внесення змін до списків персонального військового обліку з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія)  щодо: 

 • прізвища, власного імені та по батькові (за наявності); 

 • реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

 • адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання; 

 • адреси місця фактичного проживання, 

 • сімейного стану; 

 • освіти; 

 • місця роботи; 

 • посади 

(п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 

10.

 
 

У п’ятиденний строк 

 
 

Внесення змін до списків персонального військового обліку облікових даних для проведення звіряння, виявлені під час їх звіряння  (п. 45 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 
11.

 
 

У семиденний строк 

 
 

Надсилання повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4 до Порядку №1487) з дня видання наказу про: 

 1.  прийняття на роботу; 

 1. звільнення з роботи, до відповідних РТЦК та СП  

(п. 34 Порядку №1487)

 
 
 
 

 
12.

 
 

Протягом семи днів  

 
 

Направлення керівниками підприємств, РТЦК і СП для виключення з військового обліку. З дня досягнення граничного віку перебування у запасі. На підставі відмітки РТЦК і СП у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного та резервіста з військового обліку у відповідній графі списків персонального військового обліку робиться відмітка “Виключено з військового обліку” (п. 35 Порядку №1487) 

 
 
 
 

 
13.

 
 

У семиденний строк  

 
 

З дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб підприємства, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, слід повідомити відповідному  РТЦК і СП    за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку №1487) (п. 13 Порядку №1487) 

 
 
 
 

14.  

 
 

За необхідності 

 
 

Приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок (додаток 7 до Порядку №1487) їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних РТЦК і СП з метою їх звіряння з обліковими даними (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

15. 

 
 

За необхідності 

 
 

Оформлення бронювання військовозобов’язаних  та оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
    

16.  

 
 

Постійно 

 
 

Контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог Порядку №1487, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами — правил військового обліку

(п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

17.  

 
 

Постійно  

 
 

Інформування РТЦК І СП про посадових осіб підприємств, які порушують вимоги Порядку № 1487, а також (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

18. 

 
 
 
 

 
 

Постійно 

 
 

Інформування РТЦК І СП про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно зі законом (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

19. 

 
 

Постійно  

 
 

Ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

20. 

 
 

Постійно  

 
 

Проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку

(п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
  

21. 

 
 

Постійно  

 
 

Забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку (п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

22. 

 
 

Постійно  

 
 

Взаємодія з відповідними РТЦК та СП щодо строків та способів: 

 • звіряння даних списків персонального військового обліку; 

 • внесення відповідних змін до списків, 

 • оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів

(п. 34 Порядку №1487) 

 
 
 
 

23. 

 
 

На вимогу РТЦК і СП  

 
 

Оповіщення військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних РТКЦ і СП  і забезпечення їх своєчасного прибуття (п. 34 Порядку 1487) 

 
 
 
 

24. 

 
 

На вимогу РТЦК і СП 

 
 

Подання відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть (п. 34 Порядку 1487) 

 
 
 
 

25. 

 
 

Періодично 

 
 

Звіряння списків персонального військового обліку зі записами у їх військово-облікових документах (п. 34 Порядку 1487) 

 
 
 
 

26. 

 
 

Не рідше одного разу на рік 

 
 

Звіряння даних списків персонального військового обліку з обліковими документами відповідних РТЦК і СП, в яких вони перебувають на військовому обліку (п. 34 Порядку 1487) 

 
 
 
 

27. 

 
 

До кінця поточного року 

 
 

Збереження відомостей щодо осіб, виключенних з персонального військового обліку з відображенням відповідної інформації про їх чисельність у відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (п. 44 Порядку 1487) 

 
 
 
 

28. 

 
 

Відповідно до графіка   

 
 

Звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівниками підприємств (п. 45 Порядку 1487)

 
 
 
 

29. 

 
 

За графіком  

 
 

Звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють на підприємствах, з обліковими даними документів РТЦК і СП, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, міського голови (п. 46 Порядку 1487 

 
 
 
 

30. 

 
 

За графіком 

 
 

Особи, відповідальні за ведення військового обліку на підприємствах, прибувають до РТЦК і СП для проведення звіряння даних списків персонального військового обліку (копій їх військово-облікових документів) з обліковими документами РТЦК і СП (п. 46 Порядку 1487)

 
 
 
 

31.

 
 

Не рідше одного разу на п’ять років  

 
 

Підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення військового обліку 

Автор: Галина Казначей

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Оплата праці

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Оплата праці»