Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Нюанси застосування Класифікатора професій: роз’яснення Мінсоцполітики

Чи можна змінювати назви професій, які відображені в КП у жіночому роді? Чи є приведення назви посади у відповідність до КП зміною істотних умов праці? Які особливості застосування похідного слова «помічник» у назвах посад? Чи можна міняти слова місцями у назві професій?

Коментар до листа Мінсоцполітики від 02.10.2018 р. №18921/0/2-18/28

Раніше про Класифікатор професій якщо і знали, то лише фахівці відділу кадрів та інспектори з праці. Та настала подія наприкінці літа 2018 р., яка змусила бухгалтерів уважно вивчити цей документ, а хто його не знав, то ознайомитися з ним.

Справа в тому, що відтепер у таблиці 5 звіту з ЄСВ слід відображати назву посади, код ЗППТР та код у класифікатора, якщо працівника:

  • приймають на роботу;
  • звільняють з роботи;
  • переводять з посади на посаду. 

Тонкощі застосування КП роботодавцями ми вже розглядали тут. Тоді ж ми наводили попередні роз’яснення від Держпраці та Мінсоцполітики стосовно питань, що містяться у новому коментованому листі. Тож, поглянемо, чи щось змінилося з того часу.  

Лист Мінсоцполітики від 02.10.2018 р. №18921/0/2-18/28 містить відповіді, як правильно чинити в таких ситуаціях. А саме:

1. Що робити, якщо приймаємо на роботу чоловіка, а в КП назва посади у жіночому роді?

2. Як привести штатний розпис у відповідність до КП  та як внести зміни до трудової книжки?

3. Чи приведення назви посади у відповідність до КП тотожне зміні істотних умов праці?

4. Хто несе відповідальність за ведення трудових книжок працівників?

5. До чого може призвести невідповідність запису про назву посади у трудовій книжці працівника назві посади у КП?

6. Чи можна змінювати місцями слова у назві посади?

7. Як застосовувати похідне слово «помічник» у назві посади?

 

Жіночий та чоловічий рід у назві професій

Назви посад у Класифікаторі професій наводяться, як правило, у чоловічому роді. Але є і виключення, такі як «Друкарка», «Економка», «Покоївка», «Сестра медична», «Швачка» та ін.

Мінсоцполітики наполягає: записи в трудову книжку про назву роботи, професії (посади) працівника слід вносити відповідно до Класифікатора професій (посилаючись при цьому на п. 2.14 Інструкція №58). 

Враховуючи це, робимо висновок: рід назви посади, професії змінювати неможна. Тож, якщо приймаємо чоловіка на посаду «Покоївка», то й у трудовій слід зазначати у жіночому роді «Покоївка».

 

Зміна місцями іменника та прикметника в назві посади

Мінсоцполітики погоджується з тим, що зміна порядку слів у назвах посад, таких, наприклад, як «Директор фінансовий» (код 1231) на «Фінансовий директор» або «Директор виконавчий» (код 1210.1) на «Виконавчий директор» не змінює їхнього змісту.

Але при цьому наголошується: згідно з п. 2.14 Інструкції №58 назви посад мають відповідати визначеним у Класифікаторі професій. 

Тобто аналогічно до вищезазначеного, змінювати порядок слів  у назвах посад теж не можна. 

 

Похідні слова в назвах посад і професій

Інша справа – похідні слова та уточнення назви посади. Вони дозволені навіть самим КП, однак за виконання певних умов. 

Є в КП Додаток В. У ньому наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова можна використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій. 

Усе про зарплату і кадри
у вашій поштовій скриньці!

Нова тематична розсилка від редакції. Ви точно нічого не пропустите

Підписатись

Хочете подивитись, як це виглядає?

Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231. 

Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В можна розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій ДК 003:2010 чи інших нормативно-правових актах. У результаті утворену вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому, код КП залишиться тим самим – 1231.

Але створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у КП, не допускається. Саме тому буде помилкою об’єднання, наприклад, двох таких назв професій «бухгалтер» і «касир» в одну «бухгалтер-касир», адже КП передбачено окремі професійні назви робіт «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 та «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

В коментованому листі розглянуто застосування такого похідного слова як «помічник». Мінсоцполітики на цьому прикладі показує, що  застосування похідних слів до посад (професій) за умови збереження галузевої та функціональної належності, кваліфікаційних вимог має враховувати відповідні кваліфікаційні характеристики, оскільки похідні слова найчастіше визначають певну кваліфікаційну категорію посади (професії).

У КП передбачено професійне угрупування 3436 «Помічники керівників», до якого вміщено назви посад помічників, наприклад: «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» (код 3436.1), «Помічник керівника виробничого підрозділу» (код 3436.2), «Помічник керівника іншого основного підрозділу» (код 3436.2) тощо.

Таким чином, застосування похідного слова «помічник» до назви посади «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код 1210.1) є недоречним. У цьому випадку застосовується назва посади «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» («Помічник директора підприємства»), що узгоджується з професійним угрупуванням 3436 Класифікатора професій.

Натомість у додатку А класифікатора професій відсутня посада «Заступник керівника підприємства (установи, організації)», тож дану посаду можна утворити за допомогою похідного слова «заступник» і код буде код 1210.1

 

Приведення штатного розпису у відповідність КП

Процедуру приведення штатного розпису у відповідність КП можна відобразити наступним чином:

Крок 1:  проводимо аналіз назв посад (професій) на відповідність Класифікатору професій.

Крок 2: проводимо аналіз фактично виконуваних працівниками завдань та обов'язків на відповідність назвам посад з урахуванням кваліфікаційних характеристик та вимог, установлених для відповідних професій. 

Крок 3: оформлюємо результати аналізу штатного розпису та готуємо доповідну записку про необхідність внесення змін до штатного розпису.

Крок 4: видаємо наказ з основної діяльності про внесення змін до штатного розпису та наказ з особового складу про внесення змін до трудових книжок працівників та інших кадрових документів (особова картка, посадова інструкція та ін.) 

Назву посади  в трудовій книжці виправляємо так, як ми зазначали тут.

 

Чи виникає при цьому зміна істотних умов праці?

Виправлення технічних помилок або зміна назв професій без зміни кодів (наприклад, змінюються «Менеджер (управитель) зі збуту» на «Менеджер (управитель) із збуту» (код 1475.4), «Прибиральник» на «Прибиральник службових приміщень» (код 9132), «Стенографістка» на «Стенографіст» (код 4111) не потребують попередньої згоди працівників, які обіймають відповідні посади (професії), оскільки зазначені зміни не пов’язані зі зміною завдань та обов’язків за посадами (професіями), кваліфікаційних вимог до працівника, оплати праці.

А ось якщо змінюється не лише назва, а й код професії з КП, зрозуміло, що посада в працівника після змін буде інша, і трудові обов’язки будуть інші. А це вже зміна істотних умов праці! 

Про зміну істотних умов праці: системи та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших умов – працівника має бути повідомлено не пізніше ніж за два місяці (ч. 3 ст. 32 КЗпП). 

Якщо працівник відмовиться продовжувати працювати за новою назвою посади і новими трудовими обов’язками і звільниться протягом цих двох місяців, він матиме право на вихідну допомогу за ст. 44 КЗпП

 

Наслідки для працівника при невідповідності запису про назву посади у трудовій книжці назві посади у класифікаторі

Фахівці Мінсоцполітики зазначили, що невідповідність запису про назву посади (професії) у трудовій книжці працівника назві посади (професії) у Класифікаторі професій може призвести до негативних наслідків при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах, визначенні юридичного, медичного, педагогічного стажу тощо.

 

Назва посади не відповідає КП. Хто і як за це відповідає?

Мінсоцполітики наполягає, що така невідповідність є порушенням законодавства з праці. При цьому наголошується, що відповідальність за організацію ведення, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, організації, установи, представництва іноземного суб'єкта господарювання.

На думку Мінсоцполітики, на осіб, винних у порушенні законодавства про працю, покладається відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП. В цьому випадку розмір штрафу становить 1 МЗП (зараз 3723 грн, а з 01.01.2019 р. – 4173 грн).

Також ч. 1 ст. 41 КУпАП передбачено відповідальність  за порушення вимог законодавства про працю у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, яким надано право прийняття на роботу, та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Очікувано підтримує такі роз’яснення і Держпраці. 

Але з такою позицією згодні не всі. Які аргументи можна використовувати, щоб оскаржити такі штрафи в разі перевірки від Держпраці, ми наводили тут

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?