Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Медогляди працівників: подаємо заяву Держпраці на 2022 рік до 1 грудня!

Представники роботодавців повинні надати Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2022 році. Яких медоглядів це стосується? Як організувати медогляд роботодавцю?

До 1 грудня  2021 року представникам роботодавців потрібно надати до Управління Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду.

 

Чим встановлено такий обов’язок?

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону «Про охорону праці»ст. 169 КЗпП роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (далі – медичний огляд працівників).

Законом №540 (у редакції від 28.04.2021 р.) не вносились зміни до законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) на час карантину медичних оглядів працівників.

Процедуру проведення медичних оглядів працівників визначено Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом МОЗ від 21.05.2007 р. №246.

 

У ст. 46 КЗпП зазначається, що відсторонення працівників від роботи  допускається у разі відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів. А які це медогляди?

Деякі працівники, справді, зобов'язані проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди. Про це говорить ст. 159 КЗпП.

У ст. 169 КЗпП зазначається, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

А у ст. 191 КЗпП зазначається, що усі особи молодші ніж 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду.

Про кого подавати заяву:

 1. Відповідно до Порядку №246 до 1 грудня 2021 року триває робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2022 році. 
 2. Але це стосується тільки окремих категорій працівників (і не всіх підприємств). Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медогляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року (п. 1.3 Порядку 246).
 3. При цьому медогляди осіб, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, встановлені Порядком №559. Порядок №246, за яким потрібно повідомляти Держпраці про працівників, не стосується Порядку №559. Це два окремих порядки проведення медоглядів. Відповідно на медогляди, передбачені Порядком № 559, заяву подавати не треба.

 

Під час попередніх медоглядів:

 1. визначається стан здоров'я працівника і реєструються вихідні об'єктивні показники здоров'я та можливість виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
 2. виявляють професійні захворювань (отруєння), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та відбувається попередження  виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичність проведення медичних оглядів визначена в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, та в Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

Періодичні медогляди проводять з метою:

 1. своєчасного  виявлення  ранніх  ознак  гострих  і хронічних професійних  захворювань   (отруєнь),   загальних   та   виробничо  зумовлених захворювань у працівників;
 2.  забезпечення динамічного спостереження за  станом  здоров'я  працівників  в  умовах  дії  шкідливих  та  небезпечних виробничих  факторів і трудового процесу;
 3.  вирішення  питання  щодо можливості працівника продовжувати  роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих  факторів і трудового процесу;
 4.  розробка         індивідуальних         та         групових  закладів охорони здоров'я  та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 5.  проведення відповідних оздоровчих заходів.

 

Організація медоглядів у роботодавця на 2022 рік

Представники роботодавців щорічно до 1 грудня поточного року зобов’язані подати до Управління Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду наступного року.

До заяви додаються:

 • штатний розклад  або витяг з переліком структурних підрозділів та всіх професій;
 • дані лабораторних досліджень умов праці за всіма професіями з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Після розгляду наданих документів  спеціалістом відділу з питань гігієни праці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт) у 2022 році.

До Акта вносяться дані щодо шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та дані щодо робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд.

На підставі Акта роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам в 2022 році (далі - Список) та погоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці:

 • один примірник Списку залишається на підприємстві,
 • другий надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників,
 • третій надається до відділу з питань гігієни праці управління з питань праці ГУ Держпраці,
 • четвертий - робочому органу виконавчої дирекції ФССУ.

Зверніть увагу! Роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі - Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його з роботодавцем та територіальним закладом Держпраці.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі - Заключний акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, профпатологу.

(Завантажити зразок заяви >>>)

 Забезпечення за рахунок власних коштів організації проведення медичних оглядів

Відповідно до п. 2.5 Порядку № 246, роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

Таким чином, роботодавець відшкодовує медичній установі витрати, пов’язані з проведенням медичного огляду, а також витрати на обстеження та лікування працівників у профпатологічних спеціалізованих центрах і клініках.

 

Збереження середнього заробітку і місця роботи за працівником, направленим на медогляд

Роботодавець зберігає за  працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (або неможливість) виконувати роботу за професією (ст. 17 Закону №2694п. 2.21 Порядку № 246).

 

Складання наказу про направлення працівників на медогляд

Медогляди проводять у робочий час.  Таким чином, необхідно видати наказ про направлення працівників для проходження медичних оглядів. Працівників ознайомлюють з наказом під підпис. А копію наказу передають табельнику або працівнику, відповідальному за ведення Табеля обліку використання робочого часу.

 

Видання направлень працівників на медогляд

Під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (п. 2.4 Порядку № 246).

Форму направлення встановлено додатком 3 до Порядку № 246.

У направленні зазначають шкідливі та небезпечні фактори з посиланням на відповідні пункти додатка 4 до Порядку №246 або назву роботи з посиланням на пункти та підпункти додатка 5 до Порядку № 246.

Для проходження медоглядів працівник повинен мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, для пред’явлення комісії закладу охорони здоров’я.

 

Виконання рекомендацій комісії, викладених у заключному акті

У заключному акті за результатами періодичного медогляду працівників комісія закладу охорони здоров’я, яка проводила медогляд, перелічує комплекс оздоровчих та санітарно-епідеміологічних заходів, які слід виконати в організації.

Роботодавець наказом  відсторонює від роботи працівників, які не пройшли без поважних причин у встановлений термін медогляд або потребують дообстеження, не допускає до роботи працівників, яким певна робота протипоказана за станом здоров’я.

Також рекомендації заключного акта є підставою для направлення окремих працівників на лікування до стаціонару або на санаторно-курортне лікування за рахунок роботодавця тощо.
 

Відповідальність за порушення

Роботодавець несе адміністративну відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів – штраф згідно з ч. 5 ст. 41 КУпАп (від 20 до 40 н.м.д.г.).

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМАШКА

НАКАЗ

 

Код ЄДРПОУ: 98765432

____________                                         Київ                                                        № ____

 

Про організацію проходження медогляду

 

На виконання вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, з метою проходження медогляду працівниками ТОВ "РОМАШКА"

 

НАКАЗУЮ:

1. Встановити:

 • дати проведення медогляду: 01.11.2021-10.11.2021;
 • час проходження медогляду: 10:00-15:00;
 • місце проходження медогляду: ЛПЗ № 19 (Бульвар Перова, 25).

2. Визначити маршрут добирання до місця проведення медогляду: .

3. Призначити заступника директора Олексія ПЕТРЕНКА відповідальним за організацію та проходження медоглядів працівниками.

4. Заступнику директора Олексію ПЕТРЕНКУ:

4.1. Забезпечити проходження медогляду працівниками у визначені дати за списком.

4.2. Довести до відома працівників, яких направлено на медогляд, цей наказ, дату, час, місце проходження медогляду та маршрут добирання. За необхідності видати працівникам пам’ятку.

4.3. Провести позаплановий інструктаж з питань охорони праці з працівниками, яких направлено на медогляди, по інструкції з охорони праці № 23 «Для працівників, що перебувають у місцевому відрядженні».

5. Працівникам, які проходять медогляд:

5.1. У визначені дати відповідно до списків прибути о 10 на місце проведення медогляду: ЛПЗ № 19 (Бульвар Перова, 25).

5.2. До місця проведення медогляду пересуватись визначеним маршрутом.

5.3. При собі мати паспорт громадянина України, амбулаторну карту (за наявності).

5.4. Після закінчення проходження медогляду прибути на робоче місце.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                           Петро ОСИТНЯК

 

Із наказом ознайомлений(-а)

___________ Олексій ПЕТРЕНКО

«____» ___________ 20__ р.

***

УВАГА!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER. Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини , Медицина

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі