• Посилання скопійовано

Зміни у застосуванні праці іноземців: які наслідки для роботодавців?

Які зміни у правилах отримання дозволів на працю іноземців? Які нові підстави для зупинення дії договору? Яка вартість плати за отримання дозволів чекає роботодавців?

Зміни у застосуванні праці іноземців: які наслідки для роботодавців?

Як ми вже повідомляли, ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт №5795 про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Зараз зʼявився текст закону, який підписано спікером ВРУ та традиційно він залишається незмінним після підписання Президентом та його опублікуванням.

 

Які зміни у правовому статусі іноземців?

Законом передбачено внести зміни до однієї з підстав знаходження іноземців в Україні.

За новою редакцією ч. 4 ст. 4 Закону про правовий статус іноземців тепер підставою для законного перебування буде прибуття в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту, або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні та посвідку на тимчасове проживання.

Тож виходить, що тепер дозвіл на застосування праці мають отримувати самі іноземці, у т.ч. іноземці та особи без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи.

 

Зміни у нормах Закону про зайнятість 

Також законопроєктом №5795 вносяться зміни до Закону про зайнятість населення.

Зокрема, ч. 4 ст. 3 доповнено абзацом третім такого змісту: «Не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою та іншою діяльністю в Україні іноземці та особи без громадянства, включені до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також іноземці та особи без громадянства, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

 

Новації у наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Зміни внесено у ч. 2 ст. 38.

Так, надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після укладення між особою та суб’єктом господарювання договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Це правило діяло й раніше.

Але тепер чітко вказано, що суб’єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, зобов’язаний безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном, характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.

Суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, забороняється отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди. Оплата послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється роботодавцем, якому надано такі послуги. 

 

Зміни у працевлаштуванні іноземців 

За законопроєктом №5795 суб’єкти господарювання – роботодавці, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, направляють працівників за умови, якщо це передбачено колективним договором такого роботодавця, та за наявності згоди первинної профспілкової організації і зобов’язані:

 1. укласти договір з роботодавцем про застосування праці працівника;
 2. виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі, не нижчому, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, та заробітної плати, яку отримує працівник у роботодавця за виконання такої ж роботи;
 3. забезпечувати працівнику час роботи та відпочинку на умовах, визначених для працівників роботодавця, що передбачено умовами колективного договору та правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 4. нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на користь працівника;
 5. не перешкоджати укладенню трудового договору між працівником та роботодавцем, у якого виконувалися ним роботи.

Зауважимо, що ці правила діяли й раніше. Але тепер прибрано заборону діяльності суб'єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без дозволу. 

Тобто цю діяльність вже можна буде проводити без отримання дозволу.

 

Окремі правила для громадян деяких країн

За законопроєктом видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами Служби безпеки України.

Технічний опис і зразок бланка дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 

Обмеження праці іноземців 

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців за умови отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні (далі – дозвіл) кожним роботодавцем.

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

 

Нові підстави для отримання або продовження дії дозволу

Тепер дозвіл видається або його дія продовжується для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено законом та/або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

 1. іноземні наймані працівники;
 2. відряджені іноземні працівники;
 3. внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 4. іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 5. особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 6. іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні.

Вже не буде діяти норми щодо особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

Та головне – прибрани вимоги до мінімальної заробітної плати у 5 та 10 МЗП іноземців з метою отримання дозволу!

 

Перелік документів для отримання дозволу або продовження його дії

Для отримання дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
 2. копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (крім іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів щодо вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземців та осіб без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства);
 3. кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 4. проект трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, засвідчений роботодавцем (крім відряджених іноземних працівників);
 5. копія зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, направлених іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг), та копія документа, що підтверджує наявність трудових відносин іноземного працівника з іноземним роботодавцем, який його відрядив (для відряджених іноземних працівників);
 6. копія рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну із визначенням строку його роботи та копія трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства (для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв);
 7. копія рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або копія довідки про звернення за захистом в Україні (для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту);
 8. копія довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства (для осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства);
 9. копія наказу закладу вищої освіти України про зарахування та встановлення періодів навчання для студентів – іноземців або осіб без громадянства; письмова згода закладу вищої освіти України (у довільній формі) щодо працевлаштування іноземного студента та зобов’язання такого закладу повідомити  центру зайнятості, про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу; копія посвідки на тимчасове проживання; копія документа про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку (для іноземців або осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні).

 

Продовження дії дозволу

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

 1. заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
 2. фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
 3. документи згідно з переліком для отримання дозволу у разі зміни інформації в них.

3. До заяви та документів, передбачених частинами першою і другою цієї статті, роботодавець додає документ про внесення плати за видачу або продовження дії дозволу.

4. Заява та документи для отримання або продовження дії дозволу, внесення змін до дозволу, скасування дозволу подаються до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, особисто роботодавцем або його уповноваженою особою у паперовій чи електронній формі в один із таких способів:

 1. особисто під час прийому посадовими особами суб’єктів звернення;
 2. шляхом направлення поштового відправлення з описом вкладення;
 3. через електронний кабінет роботодавця на офіційному веб-сайті територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або інші державні електронні системи онлайн-послуг із використанням електронного підпису та з проходженням процедури верифікації;
 4. через центр надання адміністративних послуг;
 5. через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (за наявності технічної можливості).

 

Строк дії дозволу

1. Дозвіл видаватиметься на строк:

 1. дії зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки – для відряджених іноземних працівників;
 2. дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та трудового договору (контракту), укладеного українським суб’єктом господарювання з іноземцем або особою без громадянства, але не більш як на три роки, – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 3. дії довідки про звернення за захистом в Україні або довідки встановленого зразка про звернення за визнанням особою без громадянства, але не більше як на один рік – для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства або оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства. Дія дозволу може бути продовжена у разі продовження дії такої довідки;
 4. дії трудового договору (контракту), але не більше як один рік у період навчання – для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;
 5. дії трудового договору (контракту) або гіг-контракту, але не більш як на два роки – для всіх інших іноземних найманих працівників та гіг-працівників.

Тобто для всіх працівників тепер встановлено строк дозволу в 2 роки.

А от щодо продовження дії дозволу тепер немає норми, яка дозволяла за наявності підстав продовжувати дію дозволу необмежену кількість разів.

Як й раніше, роботодавець має право зазначити в заяві про видачу дозволу менший строк.

Не допускається оформлення дозволу на менший строк, ніж зазначений у відповідній заяві. Це правило діяло й раніше.

 

Плата за видачу або продовження дії дозволу

Завдяки законопроєкту №5795 розмір плати за дозвіл збільшено.

Вона становить:

 1. для дозволів, що видаються на строк до шести місяців включно, – три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи;
 2. для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно, – п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи;
 3. для дозволів, що видаються на строк від одного року до двох років включно, – вісім прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи;
 4. для дозволів, що видаються на строк від двох років до трьох років включно, – десять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем або його уповноваженою особою подано документи.

Раніше дозвіл на 1-3 роки становив шість прожиткових мінімумів.

А от розмір плати за продовження дії дозволу зменшується на один прожитковий мінімум від розміру плати за видачу дозволу на відповідний строк.

У разі прийняття центром зайнятості рішення про відмову у видачі або у продовженні дії дозволу кошти, сплачені роботодавцем, за видачу або продовження дії дозволу, повертаються шляхом їх перерахування на поточний рахунок роботодавця не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Як й раніше, плата за видачу або продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Зʼявилися норми щодо безоплатної видачі дозволів.

Так, безоплатно здійснюються видача та продовження дії дозволу на застосування праці:

 1. осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 2. іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання і після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні;
 3. особам, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особам, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
 4. іноземців або осіб без громадянства, які брали безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України.

В новій редакції також прописані правила внесення змін до дозволу, видача дубліката дозволу.

 

Строк розгляду заяв про видачу, продовження дії або внесення змін до дозволу

Центр зайнятості приймає рішення в такі строки з дня реєстрації ним відповідної заяви:

 • до семи робочих днів – про видачу дозволу;
 • до трьох робочих днів – про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Строки розгляду заяв про видачу дозволу, про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього продовжуються у разі подання заяви для працевлаштування:

 • громадянина Російської Федерації, громадянина Республіки Білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, – до надання погодження регіонального органу Служби безпеки України або відмови у наданні такого погодження;
 • іноземця або особи без громадянства, який брав безпосередню участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації проти України, – до надання інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до територіального центру зайнятості не пізніш як за 20 і не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

Порядок прийняття заяв про видачу, продовження дії, внесення змін до дозволу та порядок прийняття рішень про видачу, продовження дії, внесення змін до дозволу встановлено новою редакцією ст. 42-7 Закону про зайнятість

Як й раніше, роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та надати його копію, засвідчену роботодавцем, у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) територіальному центру зайнятості.

В правилах зупинення розгляду заяв про видачу, продовження дії дозволу, внесення змін до дозволу також внесено зміни. Зокрема, тепер інформація про прийняте рішення протягом двох робочих днів з дня його прийняття буде оприлюднюватися на офіційному веб-сайті територіального центру зайнятості та надсилається роботодавцем е-формі. 

І тепер підставою для зупинення буде невідповідність умов проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю. Тобто в цій нормі замість договору вже йдеться про його проєкт. 

 

Відмова у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу

1. Підставами для відмови у видачі, продовженні дії, внесенні змін до дозволу стало скасування дозволу, отриманого роботодавцем з підстав, передбачених п. 4, 6-8 та 11 ч. 2 ст. 42-10 Закону (протягом року з дня прийняття рішення про скасування).

А також тепер не може бути підставою для відмови випадки, коли роботодавцем подано заяву про отримання дозволу для іншого іноземця або особи без громадянства.

Інформація щодо рішення про відмову у видачі, продовженні дії або внесенні змін до дозволу протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується територіальним  центром зайнятості на його офіційному веб-сайті та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку.

Тепер не буде причиною скасування припинення трудового договору або гіг-контракту з іноземцем. 

Але зʼявляться нові. Ними будуть:

– надходження подання про скасування дозволу від Національної поліції України, Служби безпеки України, іншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, за підписом керівника органу, у разі якщо дії іноземця або особи без громадянства порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України;

– несплати роботодавцем, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, ЄСВ за особу, на застосування праці якої отримано дозвіл, протягом двох місяців з дати укладення трудового договору (контракту) з іноземцем чи особою без громадянства, крім випадків, передбачених законодавством.

Моніторинг сплати роботодавцем ЄСВ здійснює територіальний центр зайнятості шляхом обміну даними з Пенсійним фондом України.

– отримання від закладу вищої освіти України інформації про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу;

При цьому центр зайнятості буде приймати рішення про скасування дозволу у триденний строк з дня отримання інформації або виявлення обставин.

Інформація про скасування дозволу протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення оприлюднюється територіальним центром зайнятості на його офіційному веб-сайті та надсилається роботодавцю засобами електронного зв’язку.

І звісно не обійшлося без перевірок. Так, ст. 52 Закону про зайнятість доповнено частиною третьою. За нею державний контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення щодо додержання вимог отримання дозволу на працю іноземців здійснюється з урахуванням особливостей здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин у порядку, встановленому КМУ. 

 

Коли почнуть діяти нові правила?

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Станом на 27 вересня його поки не підписано та не опубліковано. Тож наразі для отримання дозволу на працю іноземців слід користуватися «старими» правилами.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»