• Посилання скопійовано

Припинення трудового договору у разі смерті роботодавця: доопрацьовано проєкт порядку

СПО профспілок оприлюднило доопрацьований проєкт Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою

Припинення трудового договору у разі смерті роботодавця: доопрацьовано проєкт порядку

СПО профспілок оприлюднило доопрацьований проєкт Постанови КМУ, яким пропонується затвердити Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (завантажити).

Інформаційні матеріали щодо врахування пропозицій соціальних партнерів та Уповноваженого ВРУ з прав людини до проєкту постанови можна переглянути за посиланням.

Згідно з проєктом Порядку, для припинення трудового договору працівник має подати в електронній або паперовій формі до будь-якого центру зайнятості:

  • заяву про припинення трудового договору (далі - заява) з викладенням відповідної інформації про смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою;
  • копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою (за наявності)
  • копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган - паспорт громадянина України з відповідною відміткою);
  • інформацію про роботодавця: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) роботодавця - фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи-підприємця);
  • копію примірника трудового договору або наказу (розпорядження) про прийняття на роботу, а у випадку їх відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • копію трудової книжки (за наявності).

У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомлятиме про припинення трудового договору Пенсійний фонд України та ДПС та направлятиме відповідну інформацію в електронній формі, яка має містити відомості про:

  • працівника: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) працівника, його дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • роботодавця: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) роботодавця – фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або індивідуальний податковий номер (для фізичної особи-підприємця);
  • дату припинення трудового договору.

Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та ПФУ шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

Датою припинення трудового договору вважатиметься день подання заяви працівником.

Протягом трьох робочих днів з дня надходження інформації про припинення трудового договору ПФУ вноситься відповідна інформація до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Центр зайнятості на вимогу працівника на підставі відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування вносить запис про припинення трудового договору до трудової книжки, яку надав працівник, із зазначенням причини звільнення відповідно до пункту 81 частини першої статті 36 КЗпП, але не раніше ніж через три робочі дні з дня подання заяви.

Обробка  та  обмін  інформацією,  зазначеною у  цьому  Порядку, здійснюватиметься з  урахуванням  вимог  законодавства  про  захист  персональних даних та дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»