• Посилання скопійовано

Допомога по частковому безробіттю роботодавцю: що змінив КМУ?

Які умови та критерії отримання допомоги по частковому безробіттю? Коли роботодавцю відмовлять в отриманні допомоги? В який строк допомога виплачується працівникам? Які зміни почнуть діяти після воєнного стану?

Допомога по частковому безробіттю роботодавцю: що змінив КМУ?

Норми законодавства про допомогу по частковому безробіттю

У ст. 47 Закону про зайнятість зазначається, що допомога по частковому безробіттю – це вид державної підтримки застрахованих осіб у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

На таку допомогу можуть претендувати:

 • наймані працівники;
 • фізичні особи – підприємці.

Допомога по частковому безробіттю не надається працівникам:

 • органів державної влади;
 • органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, створених ними у встановленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету. 

Також неможливо отримати таку допомогу працівникам:

 • які відмовилися від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем):
 • які працюють за сумісництвом; 
 • які проходять альтернативну (невійськову) службу.

 

Право та критерії для отримання допомоги

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники та ФОПи, за яких сплачено (сплатили) ЄСВ протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу).

Якщо протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

 

Критерії для надання допомоги працівникам

Критерії для надання допомоги працівникам
№ з/п Показник Критерій
1 Чисельність працівників Зупинення (скорочення) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг охопило не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця
2 Робочий час 30% і більше на місяць рівень скорочення тривалості робочого часу
3 Заробітна плата
 1. 30 % і більше на місяць скорочення заробітної плати;
 2. відсутність заборгованості з виплати зарплати протягом шести місяць
4 ЄСВ
 1. відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;
 2. сплата за кожного працівника ЄСВ протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг
5 Бюджет (нова норма) Відсутність заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг
6 Роботодавець Не є фондом соціального страхування

 

Що змінив КМУ?

Постановою від 03.03.2023 №188 Уряд вніс зміни до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженому постановою КМУ від 21.06.2022 №702 (далі – Порядок №702). З 9 березня діють зміни.

З текстом змін можна ознайомитися на сайті КМУ за посиланням. А ми далі розглядатимемо порядок надання цієї допомоги вже із урахуванням зазначених змін. 

Відповідно до п. 15 Порядку №702 підтвердження сплати ЄСВ та підтвердження заборгованості роботодавцями перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів (нове з 03.03.2023 р.), контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, здійснюється в порядку обміну інформацією між Державною службою зайнятості, ДПС та Пенсійним фондом України. Це оновлена норма цього Порядку.

У разі відсутності необхідної інформації роботодавець подає витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з державним (місцевим) бюджетом та цільовими фондами (щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Відповідно до нового п. 16-1 Порядку №702 для визначення та підтвердження відомостей щодо відсутності заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, зазначених роботодавцями у заяві, використовуються відомості, подані ДПС. 

У разі відсутності необхідної інформації роботодавець подає витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з державним (місцевим) бюджетом та цільовими фондами, а ДПС формує та передає центру зайнятості інформацію про наявність у роботодавців, які звертаються за отриманням допомоги по частковому безробіттю, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи. 

Критерії ненадання допомоги з часткового безробіття
№ з/п Показник Критерій
1 Сезонність, організаційно-виробничі причини Зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин
2 Відмова від працевлаштування/ переведення Працівник відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу в роботодавця з повним робочим днем (тижнем) 
3 Сумісництво Працівник працює за сумісництвом
4 Простій Виплата допомоги не здійснюється за період простою
5 Відпустка без збереження заробітної плати Виплата допомоги не здійснюється за період перебування у відпустці без збереження
6 Призупинення Виплата допомоги не здійснюється за період призупинення дії трудового договору
7 Альтернативна служба Працівник проходить альтернативну (невійськову службу)
7 Незначна державна допомога* (нова норма) Сума незначної державної допомоги < сума допомоги по частковому безробіттю + допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки + / або допомоги (незалежно від її видів та джерел)
(Сукупне перевищення суми незначної державної допомоги сум допомоги по частковому безробіттю та допомоги за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та / або допомоги (незалежно від її видів та джерел).
Норма не застосовується в період дії воєнного стану
8 Припинення діяльності, банкрутство Роботодавець, перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний (визнана) в установленому порядку банкрутом або стосовно нього (неї) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації
9 Орган державної влади Роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування або закладом, установою, організацією, що утворені зазначеними органами в установленому порядку та які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету
* Незначна державна допомога – державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року (із Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»)

 

Умови надання допомоги

Умови надання допомоги по частковому безробіттю окреслено у п. 9 Порядку №702 (див. таблицю 3).

Умови надання допомоги
1 Регулярність Надається щомісяця пропорційно до робочого часу працівника, якого скорочено (п. 9 Порядку № 702)
2 Обмеження максимальним розміром Максимальний розмір допомоги по частковому безробіттю у розрахунку на одного працівника не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом (п. 9 Порядку № 702)
3 Обмеження терміном Сума допомоги по частковому безробіттю надається роботодавцям для виплати допомоги по частковому безробіттю працівникам на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) (п. 10 Порядку №702)
4 Період на право звернення за допомогою Роботодавець може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) (п. 12 Порядку № 702)

 

Розрахунок розміру допомоги у разі скорочення тривалості робочого часу працівника здійснюється за такою формулою:

де РДЧБК – розмір допомоги по частковому безробіттю конкретного працівника або фізичної особи – підприємця, яка є застрахованою особою, за відповідний місяць періоду зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

СРД – для найманих працівників – тарифна ставка (оклад), встановлена (встановлений) працівникові за відповідний місяць, середня заробітна плата (у разі застосування нетарифної системи оплати праці);

НРЧ – кількість годин нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць;

СРЧ – кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць.

 

Які документи, куди та в який спосіб слід подати для отримання допомоги

Згідно з п. 13 Порядку №702, для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги по частковому безробіттю (далі – заява):

– в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, – на адресу офіційної електронної пошти відповідного центру зайнятості;

– у паперовій формі – особисто до центру зайнятості.

Заяву подає роботодавець до центру зайнятості за місцем провадження його (її) господарської діяльності.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості. З бланком заяви можна ознайомитися тут.

У п. 14 Порядку №702 (який теж зазнав змін 03.03.2023 р.) зазначається, що до заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій або електронній формі, роботодавець, додає:

 1. відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з Порядком №702, за формою згідно з додатком 1;
 2. відомості про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману роботодавцем протягом останніх трьох років, її форму та мету.

Вимоги до відомостей про господарську діяльність роботодавця, який має намір отримати допомогу по частковому безробіттю, та порядок їх подання визначаються Державним центром зайнятості з урахуванням вимог щодо подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу, встановлених Антимонопольним комітетом.

У разі подання заяви в електронній формі на заяву та додані до неї документи накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

 

Відмова чи надання: як оформляється, в які строки та можливість повторного звернення

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня подання роботодавцем вищезазначених документів та оформляється наказом регіонального центру зайнятості (п. 17 Порядку №702).

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати його прийняття надсилає роботодавцю на електронну адресу, зазначену в заяві, у тому числі з обґрунтуванням причин відмови відповідно до вимоги ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення» та цього Порядку (п. 18 Порядку №702). 

У разі коли роботодавцю відмовлено в наданні допомоги по частковому безробіттю з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю в межах строку зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Рішення регіонального центру зайнятості про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості повідомляє про це роботодавця протягом п’яти робочих днів з дня подання документів (п. 17 Порядку №702).

Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення від центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем таких документів після доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю приймається регіональним центром зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів (п. 17 Порядку №702).

 

Отримання, перерахування та звітування про кошти: ключові строки для роботодавця

Відповідно до п. 20 Порядку №702, перерахування коштів на поточний рахунок роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється регіональним центром зайнятості щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок регіонального центру зайнятості на підставі відомостей про осіб, наданих роботодавцем. 

Роботодавець щомісяця до 10 числа за попередній місяць подає центру зайнятості відомості за формою згідно з додатком 3.  

Пункт 20 доповнено новими абзацами, а саме: роботодавцем також подаються відомості про господарську діяльність та про всю незначну державну допомогу, отриману ним (нею) за попередній місяць, її форму та мету. Вимоги до відомостей про господарську діяльність суб’єкта господарювання визначаються Державним центром зайнятості.

У разі якщо роботодавцем за попередній місяць не отримано іншої державної допомоги, крім допомоги по частковому безробіттю, такі відомості не подаються. Щоправда, ці нововведення не діють у період воєнного стану, про що зазначено в п. 27-1 Порядку №702.

Роботодавець виплачує допомогу по частковому безробіттю працівникам у строк не більш як три робочі дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю (відомістю на виплату готівки). 

Також роботодавець подає копію зазначеної платіжної відомості з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника в безготівковій формі (відомості на виплату готівки) до центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю (п. 21 Порядку №702).

 

Обов’язок роботодавця перед працівниками та гарантії працівникам

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їхнього робочого часу в межах строку зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) (п. 23 Порядку №702).

У разі припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником, щодо якого роботодавцем були подані відомості, виплата такій особі допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем до припинення трудових відносин (п. 21 Порядку №702).

Протягом 180 календарних днів виплата допомоги по частковому безробіттю (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) та протягом відповідного строку після завершення виплати такої допомоги роботодавець має забезпечити збереження гарантій зайнятості працівників, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю/ведення підприємницької діяльності.

У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю протягом 180 календарних днів з дня закінчення виплати допомоги (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги) кошти такої допомоги повертаються роботодавцем у повному обсязі до Фонду в розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю.

Порушення гарантій зайнятості осіб – це розірвання трудового договору з підстав, передбачених:

 • пунктом 1 ст. 36 КЗпП (звільнення за угодою сторін);
 • частиною 3 ст. 38 КЗпП (звільнення за власним бажанням через порушення роботодавцем трудового законодавства);
 • пунктом 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП (розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників) (п. 22 Порядку №702).

Автор: Галина Казначей

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»