• Посилання скопійовано

Медогляди працівників: подаємо заяву Держпраці на 2024 рік до 1 грудня!

Роботодавці повинні подати Держпраці заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2024 році. Яких медоглядів це стосується? Як роботодавцю організувати медогляд? Чи діють окремі правила через війну?

Медогляди працівників: подаємо заяву Держпраці на 2024 рік до 1 грудня!

Новий Закон про громадське здоровʼя 

З 01.10.2023 р. набрав чинності Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX «Про систему громадського здоров’я». Відповідно вже не діє Закон №4004 про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Проте статтею 45 нового Закону теж визначено засади проведення обовʼязкових медичних оглядів працівників. 

Як і раніше, працівники субʼєктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обслуговуванням населення, перелік видів якої затверджено МОЗ, за погодженням із Держпраці, а також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди. Періодичні медичні огляди проводять коштом роботодавця.

Дані про результати обовʼязкових медичних оглядів працівників вносять до їхньої електронної медичної книжки в електронній системі охорони здоровʼя. Тож ще мають запровадити е-медкартки!

Позачергові медичні огляди таких осіб можуть проводитися на вимогу посадових осіб органу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері, а також на прохання будь-якого працівника, якщо він пов’язує погіршення стану свого здоров’я з умовами праці.

Суб’єкти господарювання несуть відповідальність за організацію та своєчасність проходження їхніми працівниками обов’язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку згідно із законодавством.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язкового медичного огляду у повному обсязі, як і раніше, відсторонюються від роботи і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

 

Старий Закон про охорону праці

Ані до ч. 1 ст. 17 Закону «Про охорону праці», ані ст. 169 КЗпП змін не вносилося. 

Тож насправді кількість і періодичність обов’язкових медоглядів не змінилася! 

І роботодавець зобов’язаний за власні кошти забезпечити фінансування й організувати проведення: 

  • попереднього (під час прийняття на роботу)
  • і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників у випадках, передбачених законодавством. 

Зокрема, йдеться про працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Не забуваймо і про щорічний обовʼязковий медичний огляд осіб віком до 21 року.

Саму процедуру проведення таких медичних оглядів працівників визначено Порядком №246. Докладніше про це ми написали тут

 

Заява про медогляд працівників у 2024 році

Перш ніж почати складати цей документ, треба враховувати ось що:

  1. Відповідно до Порядку №246 до 1 грудня 2023 року триває робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2024 році. Повідомлення про скасування інформування Держпраці цього року (наприклад, через карантин або воєнний стан) не було. Тому обов'язок залишається.
  1. Таку заяву подають лише щодо окремих категорій працівників (і, відповідно, не всі роботодавці!). Заяву подають лише про обовʼязкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медогляди, які проводять для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щороку для осіб віком до 21 року (п. 1.3 Порядку 246).

Додатком 4 та додатком 5 до Порядку №246 затверджено переліки робіт, для виконання яких обовʼязковим є проходження медогляду. Кожному роботодавцю їх слід переглянути та з'ясувати для себе, чи підпадає його сфера діяльності під Порядок №246.

  1. Медогляди осіб, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, встановлені іншим Порядком №559. Він подання заяви не потребує!

Наголосимо ще раз: запровадження воєнного стану не спричинило змін у нормативно-правових актах, які дали б роботодавцеві можливість переносити строк проведення медогляду. Про це ми написали тут

 

Як подати заяву?

Завантажити разок заяви >>>

Роботодавці повинні подати її до відповідного територіального управління Держпраці щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2024 році.

До заяви додають:

  • штатний ропис або витяг із переліком усіх структурних підрозділів та всіх професій;
  • дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Заяву з додатками треба подати або надіслати поштовим відправленням до Головного управління Держпраці. 

Ось цю заяву слід подати до 1 грудня 2023 року.

 

Коли та як Держпраці видає відповідний акт?

Після розгляду документів спеціалістом відділу з питань гігієни праці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складають Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (далі – Акт) у 2024 році.

За відсутності даних лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, важкості і напруженості трудового процесу щодо кожного конкретного робочого місця Акт не складають. Роботодавцю надають відповідь з обґрунтуванням відмови у складанні Акта.

Організовуючи лабораторні дослідження, треба врахувати Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями, які затверджено наказом Мінсоцполітики № 207.

Надалі на підставі Акта роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам у 2024 році (далі – Список) та погоджує їх із фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – передається до відділу з питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління Держпраці в області, четвертий – робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, в якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його з роботодавцем і територіальним закладом Держпраці.

Роботодавець має забезпечити своєчасну й організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт) у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представникові профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, закладу охорони здоров’я, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Фахівці відділу з питань гігієни праці під час підписання Заключного акта надають рекомендації щодо поліпшення умов праці та профілактики професійних захворювань, які є обов’язковими для виконання.

Роботодавець під час підписання Заключного акта надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичного огляду, та причин цього.

 

Відповідальність за неподання заяви 

Нагадаємо, що для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець укладає договір із ЛПЗ та надає йому список працівників, які підлягають медичному огляду, на підставі якого ЛПЗ складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем та Управлінням Держпраці.

Таким чином, якщо не подати Держпраці зазначений вище перелік документів і не отримати Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, провести цей медогляд за процедурою, визначеною законодавством не вийде.

А за допуск до роботи працівників, які мали цей обов’язковий медогляд пройти, на роботодавця очікує відповідальність:

а) фінансова – штраф згідно з абзацом восьмим ст. 265 КЗпП (1 МЗП, нині це 6700 грн);

б) адміністративна – штраф згідно з ч. 5 ст. 41 КУпАП (від 20 до 40 НМДГ, нині це від 340 до 680 грн.).

Зверніть увагу: фінансові санкції (штраф) застосовуються щодо кожного факту «іншого» порушення законодавства з праці. А отже, 6700 грн доведеться заплатити за кожного працівника, щодо якого роботодавець скоїв порушення.

А ось адміністративний штраф застосовується до посадових осіб роботодавця, які мали б організувати проведення таких медоглядів або хоча б проконтролювати, щоб ті працівники, які цей медогляд не пройшли, не були допущені до роботи. Проте, якщо роботодавцем є ФОП, то штраф застосовуватиметься саме до нього.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»