Главная Все новости Труд и социальная защита Трудовые отношения

Приказ о приеме на работу: требования к оформлению

Рассмотрим все тонкости оформления приказа (распоряжения) о приеме на работу с целью признания его трудовым договором

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру "Dominanta" 

Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договiр - це угода мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичною особою, за якою працiвник зобов'язується виконувати роботу, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов'язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Як передбачено у ч. 3 ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Отже, якщо працiвник приймається на роботу за наказом, незалежно вiд наявностi пiдписаного сторонами трудового договору у виглядi окремого документа, трудовий договiр як угода мiж сторонами iснує в будь-якому разi.

Водночас ч. 3 ст. 24 КЗпП не передбачає обов'язковостi укладання трудового договору як окремого документа з усiма працiвниками. Обов'язок щодо укладення письмових трудових договорiв у виглядi окремого документа виникає в роботодавця лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 24 КЗпП.

Про це зазначало неодноразово Мінсоцполітики в своїх листах протягом 2015 року та в своїх консультаціях. Зокрема, читайте тут >>>

Отже, наказ про прийняття на роботу = трудовий договір.

Розглянемо усі тонкощі оформлення наказу з метою визнання його трудовим договором.

Типова форма Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (форма №П-1) затверджена Наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. №489. Але дуже багато підприємств не використовують в своїй роботі вже розроблений і готовий документ, намагаючись розробити свою форму.

Це не заборонено, але варто врахувати усі вимоги до складання наказу про прийняття працівника на роботу.

Звернемося до Наказу Мiн'юсту вiд 18.06.2015 р. № 1000/5 «Про затвердження Правил органiзацiї дiловодства та архiвного зберiгання документiв у державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях» (розділ ІІ, п. 9), яким передбачено, що у наказi про прийняття працiвника на роботу має бути зазначено:

  • посаду, на яку приймається або призначається працiвник (спецiальнiсть, квалiфiкацiя, категорiя, розряд тощо);
  •  дату прийняття на роботу;
  • вид роботи (основна або за сумiсництвом);
  • умови прийняття на роботу (з випробувальним строком, за строковим трудовим договором тощо);
  • умови роботи (в режимi неповного робочого часу, з важкими або шкiдливими умовами працi тощо);
  • розмiри його посадового окладу вiдповiдно до штатного розпису, надбавок та доплат.

З розпорядчим документом з кадрових питань (особового складу), до якого належить і наказ про прийняття працівника на роботу, обов’язково ознайомлюють згаданих у ньому осiб, якi на першому примiрнику документа проставляють свої пiдписи iз зазначенням дати ознайомлення.

Якщо порівняти всі перелічені реквізити, передбачені Наказом №1000/5 з типовою формою наказу, то побачимо повну відповідність документів.

Автор:
Мойсеенко Татьяна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Труд и социальная защита / Трудовые отношения
Теги:
Трудовые отношения , Договор

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Комментарии: 13

Новости по теме

Консультации по теме

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?