Главная Все новости Труд и социальная защита Трудовые отношения

«Чернобыльские» отпуска: предоставление и учет

Рассмотрим вопросы, возникающие в летний период у бухгалтеров предприятий, где работают «чернобыльцы». А именно: кто из работников-«чернобыльцев» имеет право на оплачиваемый дополнительный отпуск? Как правильно его предоставлять? При каких условиях работодатель будет иметь право на получение компенсации из бюджета за выплаченные суммы за дни такого отпуска?

Для осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, види пільг та компенсацій встановлено Законом №796. Право на додаткову відпустку, яка належить працівникам зі статусом осіб, віднесених до 1 або 2 категорії постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, – п. 22 ч. 1 ст. 20 і п. 1 ч. 1 ст. 21 Закону №796. Згідно з цими нормами особам, віднесеним до 1 і 2 категорій потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, належить додаткова відпустка зі збереженням зарплати тривалістю 14 робочих днів на рік.

 

Особливості надання та тривалості «чорнобильської» відпустки

Свого часу Мінпраці видало лист від 14.06.2006 р. №206/13/116-06, яким роз'яснило кілька питань щодо надання такої відпустки.

По-перше, святкові та неробочі дні, які припадуть на час вищезгаданої додаткової відпустки, не впливають на тривалість «чорнобильської» відпустки, тобто її не продовжують на ці дні.

По-друге, така відпустка має бути використана протягом календарного року. Якщо працівник не реалізував своє право на неї в поточному році, перенесення її на наступний рік не допускається.

По-третє, Мінпраці листом від 12.02.97 р. №10/2-493 надало роз'яснення щодо практичного застосування частини першої статті 5 Закону про відпустки. Цією нормою передбачено проводити перерахунок тривалості щорічної основної і додаткової відпусток з робочих у календарні дні. Відповідно до нього додаткова «чорнобильська» відпустка має надаватися з розрахунку 16 календарних днів.

По-четверте, на порядок надання «чорнобильської» відпустки не поширюються правила надання щорічної відпустки. А це означає, що її:

  • не ділять на частини. Так, «чорнобильську» відпустку надають працівникам виключно тривалістю 16 календарних днів;
  • не подовжують і не переносять на інший період, якщо на період «чорнобильської» відпустки припав період тимчасової непрацездатності працівника;
  • надають повної тривалості незалежно від часу роботи працівника у роботодавця;
  • не компенсують невикористані дні при звільненні або в період трудових відносин з роботодавцем;
  • вважають наданою за той календарний рік, на який припадає початок такої відпустки. Наприклад, працівникові надана «чорнобильська» відпустка з 24.12.2018 р. до 08.01.2019 р. Ця відпустка буде вважатися наданою в рахунок 2018 року. У 2019 році такий працівник має право скористатися «чорнобильською» відпусткою повної тривалості – 16 календарними днями за 2019 рік.

I ще. Підпунктом 9 пункту 4 Порядку №936 передбачено, що оплата додаткової відпустки громадянам тривалістю 16 календарних днів проводиться центрами з нарахування і виплати соціальних допомог за місцем реєстрації громадян працюючим і непрацюючим громадянам. У листі Мінсоцполітики від 18.05.2011 р. №164/13/116-11 було зауважено, що ця відпустка може бути оплачена працівнику за рахунок коштів державного бюджету лише один раз протягом відповідного календарного року.

 

Зверніть увагу!

Нараховувати та виплачувати «чорнобильську» відпустку має саме роботодавець. Орган соцзахисту буде компенсувати вже виплачені суми відпусткових.

 

Саме тому не вбачається підстав надавати додаткову «чорнобильську» відпустку на роботі за зовнішним сумісництвом.

Тож на час такої додаткової відпустки, наданої за основним місцем роботи, за зовнішним сумісництвом працівник продовжує виходити на роботу або за бажанням може оформити інший вид відпустки, на який має право.

 

Дії підприємства для отримання компенсації «чорнобильської» відпустки

Порядок №936 встановлює низку вимог.

1. Підприємство має бути зареєстроване в органах соцзахисту.

Для цього такі підприємства щороку не пізніше ніж за два місяці до початку бюджетного року подають паспорт даних і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера. Тобто для отримання компенсації у 2020 році потрібно подати ці документи до 1 листопада 2019 року.

 

Типові документи для отримання компенсації

Наразі типові форми таких документів затверджено наказом Мінсоцполітики від 22.06.2018 р. №928. А саме:

– Паспорт даних підприємства, працівники якого отримують компенсаційні виплати та допомогу, пов'язані із заробітною платою чи стипендією, згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (форма №2);

– Розрахунок видатків, пов'язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (форма №3).

 

У разі зміни відомостей про підприємство та списків громадян необхідно повідомити про це відповідних розпорядників коштів протягом 20 днів місяця, наступного після таких змін.

2. Щороку разом із даними про підприємство та списком громадян підприємство має також надавати графік відпусток громадян (мається на увазі «чорнобильців») і розрахунок витрат на оплату додаткової відпустки (строком 14 робочих днів) на наступний бюджетний рік.

3. Щоб отримати кошти на виплату компенсації, підприємству до 25 числа місяця, за який здійснюють таке нарахування, потрібно подати до органів соцзахисту:

  • розрахунок витрат для виплати компенсацій та допомоги;
  • реєстр одержувачів компенсаційних виплат і допомоги громадянам. У ньому наводять: прізвище, ім'я та по батькові постраждалого, категорію, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про отримані виплати, суму компенсації та вид допомоги.

Крім того, пунктом 6 Порядку №936 встановлено строки подання документів про зміни реєстраційних даних роботодавця або даних про «чорнобильців», за якими буде отримано компенсацію.

 

Документи для надання «чорнобильської» відпустки

Для оформлення додаткової відпустки працівник-«чорнобилець» подає заяву і додає копію посвідчення особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, з присвоєнням відповідної категорії. На підставі таких документів роботодавець видає наказ про надання працівникові «чорнобильської» відпустки. У табелі обліку робочого часу дні такої відпустки слід позначати буквеним кодом «Ч» або цифровим – «10». Це передбачено наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. №489.

 

Податок на доходи

Згідно з пп. 164.2.1 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Для цілей розділу IV ПКУ заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ). А за пп. 2.2.12 Iнструкції №5 така відпустка належить до фонду додаткової зарплати. Тому з неї треба утримувати податок на доходи фізосіб та військовий збір за зарплатними правилами.

 

Єдиний соцвнесок

До Переліку №1170 включено виплати особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених законодавством, за роботу на територіях радіоактивного забруднення, оплати додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону №796).

Тож оплата додаткових відпусток особам, віднесеним до 1 та 2 категорій потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, є базою нарахування ЄСВ.

 

Як розрахувати зарплату за час «чорнобильської» відпустки

Окремих правил щодо нарахування відпусткових за дні «чорнобільської» відпустки ані Законом №796, ані Порядком №100 не визначено. Тому слід ґрунтуватися на роз'ясненнях Мінсоцполітики. У листі від 16.07.2012 р. №3480/1/1-12 було уточнено: позаяк «чорнобильська» відпустка надається в календарних днях, то й обчислення середньої заробітної плати проводиться згідно з абзацом 1 та 2 пункту 2 Порядку №100 виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Нараховують виплати за час зазначеної відпустки згідно з пунктом 7 Порядку №100 шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством). Одержаний результат множиться на кількість календарних днів відпустки.

 

Бухоблік та наслідки з податку на прибуток

Ще раз наголосимо, що «чорнобильська» відпустка належить до фонду додаткової зарплати за Iнструкцією №5, тому в обліку її нарахування слід відображати за правилами обліку зарплати. Тобто роблять проведення: Д-т 91 (92, 93, 94) – К-т 661.

Позаяк витрати підприємства – це не тільки сума нарахованої відпустки, а й ЄСВ на неї, то до розрахунку видатків, пов'язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг, слід відносити й суму ЄСВ.

Сума компенсації, що її підприємство отримує з бюджету, для потреб відображення в обліку вважається цільовим фінансуванням. Її слід відобразити на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Але за п. 17 П(С)БО 15 отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому при визнанні в обліку витрат щодо нарахованої «чорнобильської» відпустки слід визнати й доходи від майбутнього фінансування (проведення: Д-т 482 К-т 718).

З огляду на норми розділу III ПКУ окремих податкових різниць при нарахуванні «чорнобильської» відпустки не виникає.

Тому ці суми впливають на фінансовий результат за правилами бухгалтерського обліку.

Таблиця

Відображення в обліку операцій щодо надання «чорнобильської» відпустки


з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1. Нараховано працівнику оплату за дні «чорнобильської» відпустки 92 661 8135,52
2. Утримано з «чорнобильської» відпустки:      
– ПДФО 661 641 1464,39
– військовий збір 661 642 122,03
3. Нараховано ЄСВ на суму «чорнобильських» відпусткових (8135,52 х 22%) 92 651 1789,81
4. Перераховано до бюджету:      
– ПДФО 641 311 1464,39
– військовий збір 642 311 122,03
5. Сплачено ЄСВ 651 311 1789,81
6. Виплачено суму за дні «чорнобильської» відпустки працівнику 661 311 6549,10
7. Відображено заборгованість бюджету
(8135,52 + 1789,81)
377 482 9925,33
8. Одночасно визнано дохід від майбутнього цільового фінансування 482 718 3469,12
9. Надійшла сума компенсації раніше нарахованих та виплачених відпусткових з бюджету 311 377 9925,33

 

Приклад Заступник директора є особою, яка постраждала унаслідок Чорнобильської катастрофи 2-ї категорії. Він написав заяву на «чорнобильську» відпустку з 15 липня на 16 к.д. та надав до неї копію посвідчення. Оклад заступника директора становить 15000 грн. Він відпрацював весь розрахунковий період (липень 2018 – червень 2019).

Розрахунок відпусткових буде такий: (15000 х 12 міс. : (365 - 11)) х 16 к. д. = 508,47 х 16 к. д. = 8135,52 грн.

Доступ к полному тексту этой новости возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Труд и социальная защита / Трудовые отношения
Теги:
Отпуска , Трудовые отношения , Чернобыльцы

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме