• Посилання скопійовано

Ліміт доходу для перебування ФОПа на ЄП: як його порахувати та які наслідки у разі перевищення?

Які розміри граничного обсягу доходу для перебування у І – ІІІ групах платників ЄП встановлено у 2023 році? Як рахується цей ліміт? До яких сум застосовувати підвищену ставку ЄП у 15%?

Ліміт доходу для перебування ФОПа на ЄП: як його порахувати та які наслідки у разі перевищення?

Розміри граничного обсягу доходу 

Нагадаємо, що згідно з п. 291.4 ПКУ для платників єдиного податку встановлено, зокрема, граничні обсяги доходу для кожної групи платників єдиного податку:

 • перша група – 167 розмірів МЗП, встановленої законом на 01 січня звітного року за календарний рік;
 • друга група – 834 розміри МЗП, встановленої законом на 01 січня звітного року за календарний рік;
 • третя група – 1167 розмірів МЗП, встановленої законом на 01 січня звітного року за календарний рік. 

Отже, у 2023 році розмір доходу для фізичних осіб – платників єдиного податку не повинен перевищувати такі суми для:

 • першої групи платників єдиного податку – 1 118 900 грн;
 • другої групи платників єдиного податку – 5 587 800 грн;
 • третьої групи платників єдиного податку – 7 818 900 грн.

Якщо у будь-якому кварталі календарного року латники єдиного податку перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ПКУ, вони зобов’язані до суми перевищення застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15% та наступного календарного кварталу за заявою перейти на іншу групу для платників єдиного податку або на сплату інших податків і зборів згідно з п. 293.8 ПКУ. Це стосується навіть останнього, четвертого кварталу – перевищення ліміту наприкінці року означає, що наступного року треба щось змінювати.  

 

Ставки ЄП залежно від групи

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП), які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 1. для першої групи платників єдиного податку – не більше 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
 2. для другої групи платників єдиного податку – не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Отже, максимальний місячний розмір єдиного податку у 2023 році для ФОПів – платників єдиного податку першої групи становить 268,40 грн, для платників єдиного податку другої групи – 1340,00 гривень.

Поки що І та ІІ групи ЄП можуть не сплачувати внески з ЄП. Але як буде після 1 липня – покаже час. Якщо законопроєкт №8401 приймуть, то пільги вже не буде. Про це ми писали тут.

Відповідно до п. 293.3 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 

 1. 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;
 2. 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

При цьому згідно з п. 293.4 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої груп (ФОПів) у розмірі 15 відсотків:

 1. до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 1, 2 і 3 п. 291.4 ПКУ;
 2. до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 3. до доходу, отриманого у разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV ПКУ;
 4. до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 5. до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ відповідно».

А от спецгрупа (тобто та частина ФОПів, які перебувають у третій групі зі ставкою ЄП 2%), ставку 15% не застосовують. Таке роз’яснення податківців ми наводили тут

 

Як ФОП – платник ЄП, який протягом календарного року змінює групу платника ЄП, визначає загальний обсяг доходу?

Фізособа-«єдинник» у разі зміни групи протягом календарного року з метою перебування на обраній нею групі у поточному році визначає щокварталу загальний обсяг доходу наростаючим підсумком з початку календарного року (обчислює сумарний дохід, отриманий під час перебування протягом року на різних групах).

У разі перевищення загального обсягу доходу за результатами півріччя, три квартали, рік фізособа, яка перебувала протягом календарного року на різних групах (при цьому окремо щодо кожної групи платника єдиного податку перевищення доходу не відбулося), до суми перевищення застосовує ставку ЄП у розмірі 15%.

 

Як визначається дохід за попередній календарний рік у разі прийняття ФОПом рішення про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року?

У разі прийняття ФОПом рішення про перехід на спрощену систему з 1 січня наступного року заява до ДПС подається не пізніше ніж за 15 к.дн. до початку нового року разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему.

Отже, дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему, визначається на момент подання заяви з урахуванням запланованої суми отримання доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви.

 

Як розраховуватиметься граничний обсяг доходу для ФОПів – платників ЄП третьої групи для подальшого перебування на ЄП після скасування воєнного стану?

Платники третьої групи, що сплачували єдиний податок до 31.03.2022 за ставкою 5% та які перейшли на сплату єдиного податку з 01 квітня 2022 року на ставку 2 відс., з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану повертаються на сплату єдиного податку за ставкою 5% із дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року, що повинен не перевищувати 1167 розмірів МЗП, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (не більше 7 818 900 грн).

Але дохід, отриманий у період застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не впливає на застосування спрощеної системи оподаткування надалі з урахуванням усіх обмежень, встановлених для фізосіб-«єдинників» ІІІ групи.

Тож у разі перебування на спецгрупі ЄП з 1 січня 2023 року та переходу на звичайну ІІІ групу після скасування цієї групи з 1 липня потрібно дотримуватися загальних вимог щодо перебування на ній та отримання за період переходу на неї доходу у розмірі 1 167 МЗП.

 

Чи має право протягом поточного року фізособа-«єдинник» після самостійного повернення на групу платника ЄП (ставку ЄП), на якій вона перебувала до спецгрупи, знову перейти на спецгрупу?

Фізособа-«єдинник» протягом поточного року після самостійного повернення на групу платника єдиного податку (ставку єдиного податку), на якій вона перебувала до обрання ставки 2 відс. доходу, має право знову перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки. Але, звісно, така можливість поки що працює лише до липня, якщо приймуть відповідний закон про її скасування.

 

Чи вважається порушенням умов перебування на другій групі платника ЄП фізособою-підприємцем, яка надала послуги платнику ЄП, що здійснив оплату після переходу на загальну систему оподаткування?

Якщо фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку другої групи здійснюється господарська діяльність з надання послуг платникам єдиного податку, то незалежно від дати надходження коштів за надані послуги порушень умов перебування на другій групі у платника єдиного податку не виникає.З якого періоду ФОП – платник ЄП може перейти до першої або другої групи у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, що передбачає відповідна група?

У разі перевищення платником єдиного податку першої або другої групи обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ПКУ, ФОП повинен здійснити перехід на застосування іншої ставки податку (змінити групу єдиного податку) або відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування.

У подальшому ФОП може повернутись або здійснити перехід на сплату єдиного податку як платник першої або другої групи з початку календарного року, наступного за роком, в якому ним виконано вимоги, визначені п. 291.4 ПКУ щодо обраної групи єдиного податку, у тому числі і щодо обсягу доходу.Як відмовитися від застосування ЄП у разі перевищення суми доходу протягом року?

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи у зв'язку з переходом на загальну систему, з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів (пп. 298.2.2 ПКУ).

Нормами пп. 298.2.3 ПКУ визначено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ПКУ, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Автор: Русанова Ганна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Спрощена система/Фізособи — підприємці на єдиному податку

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Фізособи — підприємці на єдиному податку»