• Посилання скопійовано

Як розблокувати ПН/РК: правила і поради

Враховуючи останні зміни щодо оскарження реєстрації ПН/РК в ЄРПН, варто нагадати про важливі моменти взаємодії з податковими органами та використання механізмів з розблокування, наведених у ПКУ, із зразками документів та порадами

Як розблокувати ПН/РК: правила і поради

Заблокували ПН/РК в ЄРПН – яка послідовність дій?

Спочатку опишемо загальний порядок дій щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН податкових органів та платників податків:

1) після подання ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН платник податків отримує одну квитанцію про приймання документа та другу квитанцію із вказівкою на дату та час, де зазначено: «ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО. РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА». Нижче в тексті цієї квитанції вказуються причини зупинення і пропозиція надати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;

2) далі на виконання абз. 2 п. 6 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12.12.2019 №520, платник податку може скористатися своїм правом подати письмові пояснення та копії документів. Примірний перелік документів наведено у п. 5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Наказом №520. На цьому ж етапі (або до подання ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН) платник може подати і Таблицю даних;

Увага! Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

3) у подальшому податковий орган регіонального рівня розглядає подані документи та надсилає платнику податків рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Якщо документи не прийняті, обов’язково зазначають причину; 

Увага! Якщо поданих документів, на думку податкових органів, недостатньо для прийняття рішення, у такому рішенні вказується одна із таких причин відмови у реєстрації ПН/РК в ЄРПН, як: 

 • або «надання платником податку копій документів, складених з порушенням законодавства»
 • або «ненадання/часткове надання письмових пояснень та копій документів стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК»

4) якщо платник податків отримує рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН, він має право подати скаргу на таке рішення податкового органу регіонального рівня до ДПСУ (комісії з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН). 

Нагадаємо, що все описане вище здійснюється виключно в електронному вигляді через електронний кабінет платника.

Якщо наведені вище дії не привели до реєстрації ПН/РК в ЄРПН – залишається використовувати судовий спосіб відновлення права платника ПДВ на реєстрацію ПН/РК. Але про це – далі.

 

Чи існує ідеальна Таблиця даних?

Отже, у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН платник податків може скористатись пропозицією подати пояснення та копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН протягом 365 днів. 

І платник податків має враховувати, що такі пояснення слід складати з дотриманням декількох простих правил:

 1. надати детальний опис госпдіяльності платника податків із вказанням КВЕД за даними ЄДР; можна додати інші дані про реєстрацію платником ПДВ та за даними ЄДР;
 2. описати свою матеріально-технічну (виробничу) базу, навести відомості про основний вид діяльності. Тобто зазначити види ОЗ, виробничих потужностей, орендованої та/або власної нерухомості, але лише тих, які використовуються у госпоперації, щодо якої складено ПН/РК;
 3. зазначити дані щодо трудових ресурсів; 
 4. вказати інформацію щодо дозвільних документів, ліцензій тощо;
 5. описати відносини з контрагентами, які пов’язані з госпоперацією, щодо якої складено ПН/РК.

Таке пояснення може надаватися, зокрема, й у вигляді Таблиці даних. У ній зазначають не лише разові операції, а й типові. Тобто в ідеалі прийнята податківцями Таблиця даних має захистити платника ПДВ від подальшого блокування ПН/РК за подібними операціями. Саме тому Таблицю даних платник ПДВ може подавати заздалегідь, не чекаючи блокування ПН/РК – не як пояснення до заблокованих документів, а як повідомлення податківців про те, що в нього будуть такі операції і, можливо, неодноразово. 

Своє бачення «ідеальної» Таблиці даних податкові органи описали тут.

Але у будь-якому разі її варто подавати разом із поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку № 1165) Втім, суди вважають, що сама по собі відсутність у поясненнях у Таблиці даних посилання на податкову та іншу звітність не є підставою, визначеною п. 19 Порядку №1165, для прийняття рішення про її неврахування (постанова П’ятого апеляційного адміністративного суду від 04.04.2023 у справі №420/15855/22, ВС відмовила у відкритті провадження за скаргою органу ДПС). 

Ці пояснення розглядає комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів після її отримання.

Важливо! У подальшому ці пояснення буквально лягають в основу документа (скарги або позову – про це далі) для оскарження рішення ДПС про залишення скарги на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

За результатами розгляду поданих документів комісія регіонального рівня приймає рішення про їх врахування або неврахування, яке надсилається платнику податку в електронний кабінет.

Увага! У рішенні про неврахування пояснень платника податку в обов’язковому порядку зазначається причина такого неврахування. Так, у разі прийняття рішення про неврахування Таблиці даних платника у відповідних полях рішення зазначається детальна інформація, що стала підставою для неврахування, а саме: 

 • тип операції (придбання/постачання), 
 • період здійснення господарської операції, 
 • код згідно з УКТЗЕД/ДКПП/умовним кодом товару, 
 • податковий номер платника податку, задіяного в ризиковій операції, дата включення платника податку, задіяного в ризиковій операції, до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Чому так докладно? Тому що судова практика дуже критично ставиться до змісту такого рішення про відмову. І відсутність чітко зазначених причин часто стає підставою для прийняття рішення на користь платника (скасування рішення про неврахування Таблиці даних) та обов’язку податкового органу врахувати (прийняти) її (п. 22 Порядку № 1165).

Наприклад, Сьомий апеляційний адміністративний суд у постанові від 19.09.2023 у справі № 600/7228/21-а, https://reyestr.court.gov.ua/Review/113603924  (ВС відмовив у відкритті провадження за скаргою органу ДПС), наголосив, що рішення про неврахування Таблиці даних не містить будь-яких доводів щодо того, в чому полягає невідповідність визначених платником податку в Таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам. Податковим органом не було наведено жодної обставини невідповідності визначених платником податку в Таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам і не було додано жодного документального доказу на підтвердження виявленої невідповідності. У результаті платник ПДВ виграв справу, і Таблицю даних податківці змушені були врахувати.

Наголосимо, що у разі коли Таблиця подається після зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, то на неї поширюються строки, встановлені у п. 6 Порядку №520, тобто протягом 365 днів, як і для письмових пояснень та копій документів, якщо вона безпосередньо стосується ПН/РК, реєстрацію якої зупинено. Але варто пам’ятати, що письмові пояснення та копії документів щодо зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН подаються в цьому випадку разом із Таблицею даних.

Таким чином, підприємства можуть використовувати адміністративне оскарження рішень про відмову у врахуванні таблиці даних без побоювання загрузнути в судових процесах. Проте якщо вони програють у цьому виді оскарження, у них залишається судове оскарження тобто, другий варіант. Якщо ж одразу подавати до суду, то право на адміністративне оскарження втрачається. 

 

Які рішення та у які строки можна оскаржити зараз?

Нагадаємо, що з 08 липня 2023 року платники ПДВ можуть протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня (п. 3 Порядку розгляду скарг Постанови №1165), оскаржувати: 

 • рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН (J/F1313204 Скарга в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
 • рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиць даних платника ПДВ (J/F1315901 СКАРГА в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • рішення комісії регіонального рівня про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку(J/F1316001 СКАРГА в електронному кабінеті платника); разом зі скаргою можуть бути подані інформацію та копії документів, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Важливо! Нагадаємо, що до суду платник ПДВ може звернутися у будь-який момент, на будь-якому етапі після блокування ПН/РК: одразу після блокування, після отримання рішення про відмову на оскарження від органу ДПС регіонального рівня або ж після отримання рішення про відмову на оскарження, подане до вищого органу – ДПСУ. Але зверніть увагу на строки!

Зокрема, коли йдеться про оскарження наведених вище рішень органу ДПС регіонального рівня, строк для звернення до суду на такі рішення комісії регіонального рівня становить 6 місяців. Але якщо платник подав скаргу на таке рішення до комісії ДПСУ і отримав відмову, то строк для звернення до суду становить лише 3 місяці.

Окремо зупинимось на змісті письмових пояснень – наприклад, за фактом зміст пояснень, які подаються до контролюючого органу на виконання вимог квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН чи до скарги на відмову в реєстрації до комісії ДПСУ, є дуже схожим.

Сама скарга щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН заповнюється в електронному вигляді (додаток 1 до Порядку розгляду скарги №1165) з мінімальною інформацією. Проте у ній є можливість вказати на «Кількість документів, що додаються до скарги, _________».

Зразок 1 дивись тут>>>

 

Чи є діючі способи оскарження?

Відразу зауважимо, що на сьогодні ми би виділили два способи вирішення проблеми з нереєстрацією ПН/РК в ЄРПН:

 1. звернутися до Ради Бізнес-омбудсмена (РБО),
 2. звернутися до суду. 

Звернення до РБО. Рада бізнес-омбудсмена розглядає звернення підприємців щодо порушень законних прав підприємців з боку державних органів. При цьому Рада не розглядає скарги стосовно прав, що перебувають на розгляді в судах, які вже розглянуто судами, а також скарги приватного бізнесу один на одного.

Скаргу може бути подано безпосередньо через вебсайт Ради шляхом заповнення відповідної форми за посиланням.

І на сьогодні вже є багато кейсів, які розглянуті Радою, у т. ч. і щодо Таблиці даних – ми взяли кейси за березень 2024 р.

1. Так, в одній зі справ Одеська компанія, яка виготовляє з поліетилену та поліпропілену різноманітну продукцію, поскаржилася до Ради бізнес-омбудсмена на те, що регіональна податкова не враховувала Таблиці даних платника щоразу з різних причин. Зокрема, у першій відмові враховувати Таблицю даних податківці вказали, що зазначені у Таблиці види діяльності не відповідали наявним основним засобам компанії. Пізніше причиною для неприймання Таблиці даних стала наявність податкової інформації, що свідчить про здійснення компанією ризикових операцій.

Через запроваджену процедуру адміністративного оскарження рішень про неврахування Таблиці даних Рада порекомендувала Одеській компанії скористатися цією можливістю. Водночас попередньо (до подання компанією скарги до Комісії центрального рівня) Рада вирішила обговорити ситуацію на найближчій зустрічі Експертної групи з ДПСУ. 

Зважаючи, що на зустрічі з ДПС остання не мала зауважень до діяльності скаржника, компанія подала до Комісії центрального рівня скарги на рішення про неврахування Таблиць даних. 

Результат зрештою був позитивним – ДПС задовольнила скарги підприємства і прийняла Таблиці даних.

2. В іншій справі одразу з двома скаргами до Ради бізнес-омбудсмена звернулась інша Компанія – одна з них стосувалась проблеми з податковою: Державна податкова служба не виконувала судове рішення щодо реєстрації податкової накладної на суму ПДВ 1,5 млн грн. 

Така ситуація спонукала компанію просити Раду про допомогу, аби розблокувати свою діяльність. Знову ж такі завдяки наполегливій комунікації РБО з державними органами вдалося досягнути позитивних результатів: ДПС виконала судове рішення щодо ПН в ЄРПН. 

Як бачимо, подання скарги до РБО економить як час, так і кошти платників податків, які би вони сплатили у разі звернення до суду у вигляді судового збору.

Судове оскарження. Загалом ВС прямо вказує, що переважна більшість справ у спорах щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН вирішується на користь платників податків.

Від себе наведемо кілька важливих моментів, на що звертають суди під час розгляду таких справ:

 1. платник податку не повинен самостійно та на власний розсуд визначати перелік документів, які необхідні і достатні для реєстрації ПН, реєстрацію якої зупинено контролюючим органом. Натомість такий чіткий перелік має бути визначено контролюючим органом. Тому у разі, якщо контролюючий орган на етапі зупинення реєстрації у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної не вказав чіткого та вичерпного переліку документів, які є необхідними і достатніми для реєстрації податкової накладної, а платник податків самостійно визначив та подав такий пакет документів на власний розсуд, – контролюючий орган не має права відмовляти такому платнику податку у реєстрації податкової накладної, оскільки така підстава для відмови у реєстрації в Порядку №520 відсутня;
 2. письмові пояснення та копії документів мать стосуватись саме тієї операції, щодо якої складено ПН/РК та подано на реєстрацію. Все інше податкові органи мають перевіряти під час документальних перевірок. Тому, приймаючи рішення про реєстрацію ПН, контролюючий орган не повинен здійснювати повний аналіз господарських операцій на предмет їх реальності;
 3. здійснення моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства. Здійснення моніторингу не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій контролюючого органу;
 4. контролюючі органи мають виходити з того, що обсяг документів завжди є унікальним та залежить від організації господарських взаємовідносин між госпсуб’єктами, змісту договірних відносин між такими, а також особливостями законодавчого врегулювання діяльності тієї чи іншої сфери бізнесу; 
 5. суб’єкти владних повноважень, ухвалюючи рішення, якими, зокрема, обмежуються права платника податків, повинні уникати надмірного формалізму. Саме за результатами детального дослідження змісту документів (у т. ч. договорів, первинних та інших документів), наданих на підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній, можливим є формування висновків щодо можливості чи неможливості реєстрації є ЄРПН податкової накладної, реєстрацію якої було зупинено. Зокрема, при вивченні договорів при зупиненні реєстрації ПН/РК в ЄРПН, складеної на авансові платежі, податкові органи не можуть відмовити у реєстрації з посиланням на відсутність первинних документів на виконання операції.  

 

Що важливо прописати у змісті скарги чи позові?

Позов до суду або скарга до РБО загалом складається з таких частин:

 1. відомості про платника податків та його основну діяльність, реєстраційні дані платника податків, – відповідну інформацію наведено у Таблиці даних;
 2. порядок дій платника податків від подання ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН до отримання рішення за результатами розгляду скарги на рішення про відмову у реєстрації, неврахування Таблиці даних, про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості – просто потрібно навести послідовно дії платника та податкового органу;
 3. детальний опис господарських операцій, до якого варто надати договори та первинні документи, які безпосередньо стосуються госпоперації, щодо якої складено ПН, відомості про матеріальну-технічну базу, трудові ресурси та інше – це все також зазначено у поясненні до Таблиці даних та поясненнях, які подаються разом з копіями документів після отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН в ЄРПН до податкового органу регіонального рівня;
 4. зміст порушення прав – тобто фактично причини блокування реєстрації ПН/РК в ЄРПН – відповідну інформацію платник детально наводить у поясненні до скарги на рішення податкового органу регіонального рівня; 
 5. приклади, коли податковий орган або реєстрував без зупинення, або розблоковував реєстрацію ПН після подання письмових пояснень та копій документів до податкового органу регіонального рівня, за аналогічним операціями та/або з тими же контрагентами – це дуже важливо для суду, адже це вказує на безпідставність зупинення реєстрації ПН або на необхідність з’ясувати додаткові причини та витребувати у податкового органу пояснення чи документи, які на цей раз могли бути підставою для зупинення реєстрації ПН за аналогічною операцією та/або з тим самим контрагентом, що може прямо вплинути на прийняття рішення на користь платника;
 6. прохальна частина – що саме ви просите та яке рішення просите прийняти;
 7. перелік всіх копій документів, на які ви посилаєтесь у тексті скарги/позову.

Штрафні санкції. Наостанок нагадаємо, що факт подання Таблиці даних, копій первинних документів та письмових пояснень щодо госпоперацій, реєстрацію ПН/РК за якими зупинено, не позбавляє податківців можливості застосування штрафу за порушення граничних строків реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

ДПСУ наголошує, що штраф застосовується у разі, якщо реєстрація ПН/РК в ЄРПН була зупинена і платником податку протягом 365 календарних днів не вчинені всі необхідні дії для відновлення реєстрації ПН в ЄРПН.

Водночас за приписами абзацу тринадцятого п. 120-1.1 ПКУ у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 цього Кодексу штрафні санкції, передбачені цим пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття рішення щодо відновлення реєстрації таких ПН/РК. Тобто протягом строку, коли ви можете подати пояснення та розблокувати ПН/РК, штрафувати вас за порушення строків реєстрації податківці не можуть. 

Докладніше про це можна почитати тут.

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ПДВ»