• Посилання скопійовано

Благодійна допомога громадській організації: облік та оподаткування

Громадська організація (футбольний клуб) отримала безповоротну фінансову допомогу від благодійників на придбання нової форми та м'ячів. Як відображається така допомога в бухобліку та у Звіті неприбуткової організації?

Благодійна допомога громадській організації: облік та оподаткування

Безповоротна фінансова допомога – це визначення ПКУ, під яке потрапляє, зокрема, сума коштів, передана платникові податків за договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів.

У бухобліку сума безповоротної допомоги є доходом платника податків і відображається на рахунку 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів», адже кошти – це оборотні активи. При цьому до таких доходів застосовуються норми пп. 133.4.2 ПКУ, якщо це доходи (прибутки) неприбуткової організації, які використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Сюди ж належать і благодійні кошти. Тому неприбуткова організація може відобразити ці надходження як цільове фінансування на її статутні цілі.

Отже, отримана БФД згідно з п. 19 НП(С)БО 15 визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу на дату їх нарахування і відображається так, як показано в таблиці.

Таблиця

Бухоблік отримання БФД у ГО


з/п
Зміст операції Бухоблік Сума, грн
Д-т К-т
1. Отримано безповоротну фіндопомогу 311 377 10 200
2. Визнано цільове фінансування ГО 377 484 10 200
3. Перераховано кошти постачальникові на придбання форми та м’яча 631 311 10 000
4. Отримано форму та м’яч 22 631 10 000
5. Введено в експлуатацію форму та м’яч, списано їх вартість на статутні цілі ГО 949 22 10 000
6. Списано на адмінвитрати послуги РКО 92 311 175
7. Визнано доходи в сумі понесених витрат та віднесено за рахунок цільового фінансування 484 718 10 175

Оскільки на рах. 311 залишається 25 грн, то такий самий залишок сформовано на рах. 484 – як невикористане цільове фінансування.

У Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації:

  • таке надходження (у сумі понесених витрат) відображають у рядку 1.6 на суму 10 175 грн, у т. ч. у рядку 1.6.1 – 175 грн. Відповідно ця сума буде включена до загального рядка 1 «Доходи неприбуткової організації»;
  • використання коштів відображають у рядку 2.4 на суму 10 000 грн та у рядку 2.6 на суму 175 грн. Відповідно ця сума буде включена до загального рядка 2 «Видатки (витрати) неприбуткової організації».

Таким чином, у фінзвіті мікропідприємства:

1) у ф. №1-мс «Баланс» має бути відображено тільки залишок коштів на рахунку – 25 грн (рядок 1165) та невикористане цільове фінансування у такій самій сумі (рядок 1595). Але через те, що ця сума незначна, а баланс складається у тисячах грн з одним десятковим знаком, через округлення ці рядки балансу будуть нульовими;

2) у ф. №2-мс «Звіт про фінансові результати» у рядках:

  • 2160 – зазначають суму доходу, визнану в сумі фактично понесених витрат (10 175 грн, після округлення – 10,2 тис. грн);
  • 2165 – зазначають суму витрат, аналогічну тій, що зазначена в рядку 2 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (10,2 тис. (10 175 грн)).

Автор: Щербина Світлана

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Облік окремих операцій»