Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Додаткова соціальна відпустка: чи можна поділити на частини або оплатити після надання?

Мінсоцполітики роз'яснило, що додаткова соцiальна вiдпустка жiнцi, яка працює i має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв, надається на 10 календарних днiв та, на вiдмiну вiд щорiчних вiдпусток, не пiдлягає подiлу на частини

Джерело: http://dominanta.in.ua

Питання: Чи можна провести оплату додаткової соцiальної вiдпустки пiсля її надання i чи пiдлягає така вiдпустка подiлу на частини?

Консультує Мінсоцполітики: Згiдно з § 2 ст. 7 Конвенцiї № 132 «Про оплачуванi вiдпустки (переглянута в 1970 роцi)», ратифiкованої Законом України вiд 29.05.2001 р. № 2481-III, суми, що належать до виплати за час вiдпустки, виплачуються зацiкавленiй особi до вiдпустки, якщо iнше не передбачене угодою, що стосується цiєї особи i роботодавця.

Згiдно зi ст. 21 Закону України «Про вiдпустки» (далi - Закон) заробiтна плата працiвникам за час вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до її початку.

У колективному договорi також установлюються взаємнi зобов'язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин, зокрема режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку (ст. 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди»).

Ураховуючи викладене, оскiльки чинним законодавством детально не регулюється порядок надання додаткової соцiальної вiдпустки, передбаченої ст. 19 Закону, вiн може бути визначений у колективному договорi пiдприємства (установи). При цьому, враховуючи норми ст. 21 Законупрацiвник має завчасно подати заяву на отримання вiдпустки, щоб кадрова служба установи встигла пiдготувати наказ про її надання, а бухгалтерiя - своєчасно провести оплату.

Додаткова соцiальна вiдпустка жiнцi, яка працює i має двох i бiльше дiтей вiком до 15 рокiв (ст. 19 Закону), надається тривалiстю 10 календарних днiв та на вiдмiну вiд щорiчних вiдпусток не пiдлягає подiлу на частини.

Головний спецiалiст,  Олена УСЕНКО

"Праця i зарплата" N 29 (993), 03 серпня 2016 р.

Читайте також: 

Аналітика від Дт-Кт: додаткові відпустки для працівників з дітьми;

Соціальні відпустки матерям: нюанси оплати;

- Нюанси використання відпустки на "дітей": консультує Мінсоцполітики 

Джерело
Dominanta
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відпустки , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 4

Новини по темі

Консультації по темі

Хочете отримувати

найважливіші новини від «Дебету-Кредиту»?