Головна Усі новини Праця та соціальний захист Трудові відносини

Як укладатимуться трудові відносини: аналіз законопроекту «Про працю»

Які будуть види трудових договорів? Чи можна буде їх укладати в електронній формі? Що слід пам’ятати усім роботодавцям при перехідному періоді? Чи треба буде вести на працівників трудові книжки?

Як ми повідомляли раніше, 28 грудня 2019 року Уряд зареєстрував на сайті ВРУ законопроект №2708 «Про працю», який фактично замінить КЗпП.

У цій статті ми проаналізуємо, які види трудових договорів пропонує новий законопроект і як їх треба буде укладати з моменту набрання чинності новим законом.

 

Трудовий договір та трудові відносини

Про трудовий договір йдеться у главі ІІ законопроекту «Про працю».

Так, трудовий договір є підставою для виникнення трудових відносин. Трудові відносини – це відносини між працівником і роботодавцем, що передбачають виконання за дорученням, під керівництвом і контролем роботодавця особисто працівником за винагороду визначеної роботодавцем роботи. 

Зверніть увагу! До відносин, за якими робота виконувалась (послуги надавались) без укладення трудового договору, та які у встановленому порядку визнано трудовими, застосовуються норми трудового законодавства (ч. 6 ст. 12  Закону про працю).

Законопроект пропонує і ознаки трудових відносин (ст. 13 Закону про працю). 

 

Форма трудового договору з працівником та його зміст

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу за цією угодою, своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату і забезпечувати належні умови праці.

Працівник може укладати трудові договори з одним або одночасно з декількома роботодавцям. Тобто, як і раніше, мається на увазі, що працівник може працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Зверніть увагу! Законопроект передбачає, що примірні форми трудового договору затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці (ч. 4 ст. 15). Аналогічно затверджується і примірна форма додаткової угоди про внесення змін та (або) доповнень до трудового договору (ч. 5 ст. 28).

Тобто жорсткої форми трудового договору не буде. І це зрозуміло, адже кожен випадок працевлаштування матиме свої особливості. Але буде запропоновано таку собі «чернетку», яку треба буде використовувати.

Наголосимо ще раз! З моменту набрання чинності новим законом, з кожним новоприйнятим працівником треба буде укладати трудовий договір в письмовому або електронному вигляді. Щодо раніше прийнятих на роботу працівників, які перебуватимуть у трудових відносинах із роботодавцями на дату набрання чинності цим законом, такі трудові договори слід буде укласти (якщо їх досі не було)!

Адже Перехідні положення законопроекту вимагають:

«Сторони трудових відносин, що виникли до дня набрання чинності цим Законом і не оформлені трудовим договором у письмовій формі, зобов’язані оформити їх відповідно до вимог статті 25 цього Закону на умовах, що діють на день такого оформлення, протягом року з дня набрання чинності цим Законом. При цьому у трудовому договорі зазначається, що ним оформлені трудові відносини, що виникли з дати прийняття працівника на роботу цим роботодавцем».

Хоча жорсткої форми трудового договору немає, він повинен містити обов’язкові умови. А ще в ньому можуть бути додаткові (тобто не обов’язкові умови).

УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОДАТКОВІ
 • повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові – для фізичних осіб, адреса місця проживання роботодавця – фізичної особи) сторін;
 • робоче місце, а там, де немає фіксованого робочого місця, – адреса місця розташування особи, від якої працівник отримує роботу;
 • інформація щодо наявності основного місця роботи за трудовим договором (у разі наявності);
 • права та обов’язки сторін трудового договору; 
 • характеристика або опис виконуваної роботи;
 • дата початку виконання роботи за трудовим договором;
 • строк дії трудового договору;
 • інформація щодо ознайомлення з колективним договором (у разі його укладення);
 • тривалість оплачуваної відпустки;
 • відповідальність сторін трудового договору;
 • умови оплати праці (зокрема, структура заробітної плати, розмір її складових, строки та порядок її виплати);
 • тривалість робочого часу і часу відпочинку;
 • строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи роботодавця (в нормах чинного законодавства на сьогодні таких умов при укладенні трудового договору немає)
 • умови щодо випробування;
 • заборона розголошення державної таємниці;
 • комерційна таємниця;
 • інша захищена законом інформація;
 • репатріація;
 • професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників тощо;
 • обов’язки роботодавця щодо поліпшення умов праці;
 • умови виробничого побуту;
 • умови відпочинку;
 • надання працівникові соціально-побутових пільг;
 • здійснення соціально-культурного обслуговування тощо.
(За бажанням працівника, зокрема особи з інвалідністю, учасника бойових дій, ветерана війни та членів його сім’ї, особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів її сім’ї, інших категорій працівників до трудового договору має бути внесено інформацію, яка підтверджує їх правовий статус та дає підстави для реалізації ними права на державні гарантії, передбачені спеціальним законодавством.)

 

Види трудових договорів

З дня набрання чинності Закону про працю будуть такі трудові договори:

 1. безстрокові;
 2. строкові;
 3. короткострокові (новий);
 4. сезонні;
 5. з нефіксованим робочим часом (новий);
 6. учнівський трудовий договір (новий);
 7. трудовий договір з домашнім працівником (новий).

Про особливості кожного з них ми розповімо окремо в наступних статтях.

 

Укладання трудового договору і повідомлення ДПС

Про укладення трудового договору в письмовій формі йдеться у ст. 25 Закону про оплату праці.

Трудовий договір укладається в письмовій формі державною мовою у двох примірниках За згодою сторін кількість примірників трудового договору може бути більшою, а трудовий договір може бути перекладено іншою мовою.

Також трудовий договір може доповнюватися додатками, в яких розтлумачено умови трудового договору.

Можна буде складати трудові договори не лише в паперовій, а й в електронній формі, зі застосуванням електронного підпису.

Норма щодо повідомлення податківців про прийняття працівника на роботу в законопроекті залишається.

 

Які документи має надати працівник при прийнятті на роботу?

У ст. 26 законопроекту зазначається, що для укладення трудового договору фізична особа зобов’язана подати документ, що посвідчує особу, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а у випадках, передбачених законодавством, – також документи про освіту, стан здоров'я та інші документи.

Тобто, як бачимо, не зазначено ні слова про паспорт. Але при цьому не наводиться перелік документів, які посвідчують особу. Якщо його не з’явиться і в остаточній редакції закону, будемо шукати в інших нормативних документах та роз’ясненнях від контролерів.

Також за власною ініціативою фізична особа може подати разом зі заявою про прийняття на роботу характеристики, рекомендації, інші документи, складений нею інформаційний листок (резюме) про здобуття спеціальних знань, досвід роботи тощо.

Зауважимо: ось так до переліку документів, які потенційний працівник має надати, непомітно входить ще один – заява про прийняття на роботу (чого в КЗпП не було, хоча на практиці постійно застосовувалось). Для чого вона потрібна тепер, коли із кожним працівником має бути укладено трудовий договір  (і ми не говоримо про наказ про прийняття на роботу, а саме про документ, який повинен мати назву «трудовий договір») наразі не зрозуміло.

Також роботодавці матимуть право збирати інформацію про попередню роботу особи, з якою передбачається укладення трудового договору, про що слід поінформувати таку особу. Особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.

Тобто те, що стосується приватного життя потенційних працівників, як і раніше, не повинно стосуватися роботодавця і не повинно впливати на трудову діяльність. Дискримінація працівників і кандидатів в працівники, як і раніше, заборонена. Але ось дізнатися, чи насправді відповідає «якість» працівника зазначеному ним у поданих документах, роботодавець матиме право.

 

Щодо «рудименту», тобто трудових книжок

Як передбачає законопроект, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника до дня набрання чинності Закону про працю.

Тобто заводити трудові книжки на новоприйнятих працівників буде не потрібно.

З дня набрання чинності протягом трьох місяців роботодавці мають видати трудові книжки працівникам (тобто раніше заведені на руки). Оскільки з дати набрання чинності Закону про працю для встановлення даних про роботу на підставі трудового договору використовується інформація, наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхуванням. Тобто в тому реєстрі, який веде ПФУ на підставі поданих роботодавцями щомісячних Звітів з ЄСВ.

І лише за згодою сторін, які бажають укласти трудовий договір, для встановлення даних про роботу на підставі трудового договору, укладеного до дня набрання чинності Закону про працю, може використовуватися інформація, наявна в трудовій книжці працівника.

***

Читайте також:

 

Доступ до повного тексту матеріалу можливий лише для зареєстрованих користувачів. Якщо Ви вже зареєстровані на нашому сайті - будь ласка, авторизуйтесь.

Якщо поки що ні - зареєструйтесь прямо зараз: це просто, не вимагає Ваших персональних даних і займе не більше однієї хвилини.

Що ще дає реєстрація?

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Законопроекти , Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції.

Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі: 11

Новини по темі

Консультації по темі