• Посилання скопійовано

З 25 квітня діють критерії визначення ІТ-компаній важливими для бронювання працівників

Мінцифри затвердило Критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації. Наказ №30 почав діяти з 25 квітня

З 25 квітня діють критерії визначення ІТ-компаній важливими для бронювання працівників

Мінцифри наказом від 23.03.2023 р. №30 (зареєстрований у Мін'юсті 13.04.2023 р. за №612/39668) затвердило Критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації.

За ними визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації, здійснюватимуть за такими критеріями:

1) забезпечують функціонування та розвиток інфраструктури широкосмугового доступу до мережі Інтернет та електронних комунікацій - підприємство:

- є уповноваженим представником іноземного постачальника радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій та/або програмних продуктів, необхідних для планування, підтримки, обслуговування, налаштування, будівництва мереж, що постачається для потреб постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або операторів електронних комунікацій, що підтверджується:

 • інформацією щодо чинного договору постачання зазначеної продукції (програмних продуктів) або про надання відповідних послуг, укладеного з постачальником електронних комунікаційних послуг та/або мереж та/або оператором електронних комунікацій;
 • інформацією щодо партнерського договору, договору про співробітництво, дистриб'юторського листа, сертифіката чи аналогічного правочину, довіреності від/з постачальника(ом);

- здійснює технічне обслуговування, ремонт, будівництво електронних комунікаційних мереж, що забезпечують надання електронних комунікаційних послуг у двох чи більше областях, що підтверджується: інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг (виконання робіт), укладеного з оператором електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях; довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;

 • забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком для потреб оператора електронних комунікацій, який здійснює експлуатацію та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;
 • інформацією щодо чинного договору про надання відповідних послуг, укладеного з оператором;
 • довідкою (у довільній формі) оператора електронних комунікацій про підтвердження здійснення експлуатації та управління електронними комунікаційними мережами та/або пов'язаними засобами у двох чи більше областях;

- є виробником радіообладнання та/або технічних засобів електронних комунікацій, основним видом діяльності якого згідно з кодами КВЕД НДК 009:2010 є один з таких КВЕД:

 • 26.11 Виробництво електронних компонентів;
 • 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
 • 27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів;
 • 27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів,

що підтверджується інформацією щодо чинного договору купівлі-продажу або постачання, зазначеної продукції, укладеного з оператором електронних комунікацій та/або підприємством, що здійснює технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж та/або забезпечує функціонування центру обробки даних та/або інфраструктури обміну трафіком або укладеного не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства таким, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, видаткової накладної щодо відпуску вказаного товару для зазначених покупців, оформленої не пізніше 3-х місяців до дати подання звернення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію, у разі відповідності одному або більше критеріям; 

2) забезпечують надання електронних довірчих послуг - підприємство є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, та яким сформовано кваліфіковані сертифікати електронних підписів у кількості, що становить не менше ніж 1 тисяча за попередній звітний рік, що підтверджується звітністю, поданою Міністерству цифрової трансформації України в установленому законодавством порядку, або відповідною довідкою (у довільній формі), наданою підприємством; 

3) провадять діяльність у сфері ІТ-індустрії - підприємство здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою статті 5 Закону  "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", в тому числі види діяльності, визначені КМУ відповідно до зазначеної статті, а також має:

 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством;
 • середньооблікову кількість застрахованих осіб - працівників на підприємстві за останній календарний квартал не менше дев'яти осіб, що підтверджується довідкою (у довільній формі), наданою підприємством; 

4) забезпечує функціонування публічних електронних реєстрів та/або баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами - підприємство надає:

 • хмарні послуги та/або послуги зі зберігання та обробки даних засобами центру обробки даних для держателів, адміністраторів, технічних адміністраторів публічних електронних реєстрів та/або власників, адміністраторів, технічних адміністраторів баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг;
 • послуги (здійснює заходи) із розроблення, створення (побудови), модернізації, розвитку, впровадження та супроводження, адміністрування (технічного адміністрування) публічних електронних реєстрів, баз даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційно-комунікаційних систем, ведення (функціонування) яких запроваджено нормативно-правовими актами, що підтверджується інформацією щодо чинного договору про надання зазначених послуг або документа, яким відповідне підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором), крім випадку, коли підприємство визначено адміністратором (технічним адміністратором) нормативно-правовим актом.

Підприємство визначається таким, що відповідає зазначеному критерію у разі відповідності одному або обом критеріям; 

5) забезпечують розвиток ІТ-індустрії - підприємство надає безповоротну фінансову допомогу суб'єктам господарювання приватного сектору економіки які провадять інноваційну діяльність, реалізують інноваційні проекти, здійснюють діяльність із створення технологій, діяльність, яка належить до креативних індустрій, наукову діяльність, науково-технічну діяльність - якщо розмір наданої фінансової допомоги становить не менше 30 млн гривень за попередній календарний рік та/або в поточному році, що підтверджується інформацією щодо договорів про надання фінансової підтримки; 

6) забезпечують інформаційну протидію агресору засобами інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, а також в мережі Інтернет - підприємство, основним видом діяльності якого станом на 01 січня 2022 року згідно з КВЕД-2010 є один із таких КВЕД:

 • 62.01 Комп'ютерне програмування;
 • 62.02 Консультування з питань інформатизації;
 • 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
 • 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
 • 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, та забезпечує виконання заходів щодо інформаційної протидії, що підтверджується інформацією підприємства про здійснення відповідних заходів.

Для підтвердження відповідності критерію підприємство надає відповідну інформацію (довідки) за підписом керівника підприємства, який забезпечує достовірність наданих відомостей.

Підприємство визначається таким, що має важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації, у разі відповідності одному або більше критеріям.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. 25 квітня його було опубліковано в "Офіційному віснику". Відповідно критеріями можна користатися з цієї дати.

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»

 • Неповний робочий день для осіб з інвалідністю: розʼяснення від Держпраці
  Якщо у рекомендаціях МСЕК зазначено, що особа з інвалідністю може працювати за своєю посадою на умовах скороченого робочого дня, роботодавець на прохання працівника зобов’язаний встановити йому неповний робочий час
  30.11.2023178
 • Як працюватимемо та відпочиватимемо у грудні?
  З 2023 року Різдво Христове в Україні офіційно (згідно зі змінами до КЗпП) святкуємо лише 25 грудня. Проте за правилами воєнного часу офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець
  30.11.20235 6912
 • Продовження бронювання: як подати список знову?
  Підприємство є критично важливим і має список заброньованих працівників. Чи потрібно і в які терміни подавати документи на продовження такого бронювання? Чи треба при цьому підтверджувати статус критично важливого підприємства?
  29.11.2023269
 • Чи встановлюється випробувальний термін за строковим трудовим договором?
  У період дії воєнного стану можна встановлювати випробувальний термін для всіх працівників, зокрема тих, кого це раніше не стосувалося. Тож для строкового договору можна встановлювати випробувальний термін
  29.11.20231 314
 • Мінфін планує оновити форму штатного розпису
  Зміни вносяться у зв'язку зі запровадженням з 1 січня 2024 року нової моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби. Форму штатного розпису доповнять новою графою 3 «Класифікаційний код посади»
  27.11.2023539