• Посилання скопійовано

Призупинення трудового договору держслужбовця: що зі стажем роботи?

Чи включається до стажу служби в органах місцевого самоврядування період призупинення дії трудового договору з посадовою особою місцевого самоврядування?

Призупинення трудового договору держслужбовця: що зі стажем роботи?

Фахівці проєкту «Децентралізація» розповідають, що призупинення дії трудового договору – нове поняття, передбачене ст. 13 Закону №2136, та відповідну процедуру може бути застосовано виключно під час дії ВС.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону №2136 призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї зі сторін на строк, не більший ніж період дії ВС. У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування ВС роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується, зокрема, до ПОМС, які обіймають політичні виборні посади (сільський, селищний, міський голова, його заступники, секретар сільської, селищної, міської ради, керуючий справами виконавчого комітету та староста).

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону №2136 призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається:

  • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією;
  • строк призупинення дії трудового договору;
  • кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
  • умови відновлення дії трудового договору.

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з ПОМС, роботодавець подає для погодження до ВА, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (ВА НП та районні ВА, а за їх відсутності – обласні).

Відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону №2136 у разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу (далі – ЦОВВ), який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з ВА може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами ПОМС, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з ВА.

Припис ЦОВВ може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Закону №2136 відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України.

Інших положень, які б регулювали питання призупинення дії трудового договору, Закон №2136 не містить.

Відповідно до ст. 22 Закону №2493 до стажу служби в ОМС зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

У зв’язку тим, що у разі призупинення дії трудового договору працівник тимчасово не виконує роботу за укладеним трудовим договором, а роботодавець тимчасова не забезпечує працівника роботою, однак трудові відносини фактично тривають, цей період включається до загального стажу роботи працівника та до стажу служби в ОМС.

Слід зауважити, що період призупинення дії трудового договору не включається до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку та право на присвоєння чергового рангу. А також для проведення щорічної оцінки.

Періоди, які зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, визначено у ст. 9 Закону України від 15.11.1996 р. №504/96-ВР «Про відпустки». До нього зараховують:

  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та зарплата повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу);
  • час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування, за винятком частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Джерело: Децентралізація

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»