• Посилання скопійовано

Цільова поворотна допомога на навчання: які податкові та облікові нюанси?

Працівник звертається до підприємства в особі його керівника з проханням надати поворотну фіндопомогу на навчання. Ми розглядаємо ситуацію, в якій допомога надається без нарахування відсотків чи інших компенсацій. Про особливості обліку й оподаткування – далі

Цільова поворотна допомога на навчання: які податкові та облікові нюанси?

Два базові варіанти надання допомоги

За першим варіантом працівникові надають кошти на руки, якими він самостійно оплачує навчання.

Наприклад, працівник пише заяву на ім’я керівника підприємства з проханням надати кошти допомоги із зобов’язанням повернути в такий-то термін, наприклад один рік. Керівник пише на заяві щось на кшталт: «Видати кошти поворотної фіндопомоги працівникові з каси в сумі 10 000 грн. Головному бухгалтеру проконтролювати повернення фіндопомоги в строк до 05.09.2024. Підпис. Дата».

Завізована керівником заява є формою письмового договору, згідно з нормами ст. 207 ЦКУ. Хоча ми б радили видати на підставі такої заяви наказ про надання поворотної фіндопомоги.

До заяви можуть додаватися підтвердні документи, наприклад договір із навчальним закладом, рахунки на навчання тощо. Хоча це і не є обов’язковим, адже до витрат підприємства ця допомога не потрапить, бо вона – поворотна.

Альтернативним варіантом документального оформлення є укладення з працівником договору грошової безпроцентної позики (згідно зі ст. 1046 – 1053 ЦКУ). У такому договорі зазначають суму позики, термін та умови її повернення. Якщо позика повертатиметься частками, то має бути передбачено графік її повернення. Увага: якщо договором не встановлено строку повернення позики або цей строк визначено моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена працівником-позичальником протягом 30 днів з дня пред’явлення позикодавцем такої вимоги (якщо інше не встановлено договором). Докладно про укладення договору позики з працівником ми розповіли в статті «Позика працівникові» в «ДК» №43/2018.

Отримані таким чином кошти працівник витрачає на власний розсуд, зокрема на оплату навчання. У погоджений строк він має повернути кошти підприємству.

За другим варіантом підприємство оплачує послуги навчання на рахунок навчального закладу. Тут також можуть бути різні варіанти оформлення. Приміром, до заяви (див. перший варіант) працівник додає рахунок на навчання, наданий навчальним закладом, за яким підприємство надає допомогу працівникові, сплачуючи кошти за цим рахунком безпосередньо на банківський рахунок навчального закладу. Тобто оплату підприємство робить за дорученням працівника. А працівник у погоджений термін повертає ці кошти підприємству.

Проте, щоб не виникало спорів щодо зарахування цих коштів у рахунок оплати саме цього працівника, як правило, укладають тристоронній договір: між навчальним закладом, працівником і підприємством. За договором підприємство є платником, а працівник, отримувач послуг навчання, зобов’язується повернути підприємству сплачені кошти протягом установленого терміну.

 

ПДФО, ВЗ

Не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 ПКУ).

Поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платникові податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення (пп. 14.1.257 ПКУ).

Таким чином, зі суми наданої працівникові поворотної фіндопомоги податок на доходи не утримується. А якщо не утримується ПДФО, то не утримується і військовий збір (див. пп. 1.2 п. 16-1 підр. 10 розд. ХХ ПКУ).

У додатку 4ДФ до об’єднаної звітності неоподатковуваний дохід, отриманий працівником у вигляді поворотної фіндопомоги, відображають з ознакою доходу «197». А от повернення працівником цієї фіндопомоги в 4ДФ не відображають.

 

Бухгалтерський облік

Унаслідок надання допомоги на балансі підприємства виникає дебіторська заборгованість працівника перед підприємством.

Заборгованість за допомогою зі строком погашення до одного року показують на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Це короткострокова заборгованість.

Довгострокову заборгованість (допомога, видана строком більше року) фіксують на субрахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість». Причому після того як з дати складання балансу до погашення залишається менше ніж рік, довгострокову заборгованість переводять до складу поточної:

Д-т 377 К-т 183.

 

Зверніть увагу!

Довгострокова заборгованість підлягає дисконтуванню. Ця думка випливає зі змісту п. 12 НП(С)БО 10, де сказано, що довгострокову дебіторську заборгованість відображають у балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

 

Приклад 1 Підприємство 05.09.2023 строком на два роки видало працівникові на руки коштами з каси поворотну фіндопомогу 10 000,00 грн.

Згідно з договором кошти мають бути повернуті не пізніше закінчення другого року починаючи від дня видачі позики, тобто до 04.09.2025 включно.

Кошти працівник повернув до каси підприємства 10.07.2025.

Для дисконтування заборгованості підприємство обрало ставку дисконту в розмірі 24%, яка відповідає ставці за кредитом на 2 роки в обслуговуючому банку підприємства.

Спершу обчислимо теперішню вартість заборгованості за такою формулою:

PV= FV : (1 + r)n,

де:

PV – теперішня вартість заборгованості;

FV – номінал заборгованості (так звана майбутня вартість);

r – ставка дисконту (коефіцієнт, а не відсоток),

n – кількість періодів (років).

За даними прикладу 1:

FV = 10 000,00 грн;

r = 24%, що відповідає коефіцієнту 0,24;

n = 2 роки.

Тепер, підставивши ці значення до формули, обчислимо теперішню вартість заборгованості:

PV = 10 000,00 : (1 + 0,24)2 = 10 000,00 : 1,5424 = 6 481,50 грн.

Сума премії становить 3 518,50 грн (10 000,00 - 6 481,50).

Амортизація премії – 1 759,25 грн за рік (3 518,50 грн : 2 роки).

Бухгалтерський облік показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із наданням поворотної фіндопомоги на строк більше ніж рік


з/п
Дата Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. 05.09.2023 Видано фіндопомогу працівникові 183 301 10 000,00
2. 05.09.2023 Нараховано премію 953 183 3 518,50
3. 05.09.2024 Амортизація премії за перший рік 183 733 1 759,25
4. 31.12.2024 Заборгованість переведено до складу поточної (10 000,00 - 3 518,50 + 1 759,25) 377 183 8 240,75
5. 10.07.2025 Працівник повернув кошти 311 377 10 000,00
6. 10.07.2025 Амортизація премії за другий рік 377 733 1 759,25

 

Приклад 2 Згідно з тристороннім договором між підприємством, навчальним закладом і працівником підприємство, як платник за цим договором, перерахувало навчальному закладу за навчання працівника 10 000,00 грн.

За договором працівник має протягом року повернути підприємству сплачені кошти.

Кошти працівник своєчасно повернув до каси підприємства.

Бухгалтерський облік за умовами прикладу 2 показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із наданням поворотної фіндопомоги на строк до року


з/п
Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Д-т К-т
1. Перераховано кошти навчальному закладу 377 311 10 000,00
2. Повернено фіндопомогу працівником 301 377 10 000,00

 

Оподаткування підприємства

Податок на прибуток

Податкових різниць за описаними операціями немає. Якщо підприємство дисконтує заборгованість, то сума нарахованої премії збільшує витрати та, відповідно, зменшує фінансовий результат до оподаткування, а амортизація премії збільшує доходи та, відповідно, збільшує фінансовий результат до оподаткування, який є основою для обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

 

Єдиний податок групи 3

Витрати, доходи від дисконтування не впливають на об’єкт оподаткування єдиним податком. Тому що такий дохід не є доходом, отриманим протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ (див. визначення оподатковуваного доходу в пп. 2 п. 292.1 ПКУ).

Щодо включення до складу доходу юрособи – платника єдиного податку третьої групи суми наданої поворотної фінансової допомоги ДПС у ЗІР відповідає: сума фінансової допомоги, що була надана юрособою – платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.

 

Консультують податківці

Чи включається до складу доходу ЮО – платника ЄП третьої групи сума наданої/отриманої поворотної фінансової допомоги?

Відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 [ПКУ] поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Доходом юридичної особи платника єдиного податку є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ).

До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання (пп. 3 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).

Отже, сума фінансової допомоги, що була надана юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.

<...>

ЗІР, підкатегорія 108.01.02

 

Податок на додану вартість

На оподаткування цим податком не впливає надання і повернення поворотної фіндопомоги.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Трудові відносини»