• Посилання скопійовано

Роздача повісток за місцем роботи: як це робиться на підприємстві?

З 18.05.2024 набрали чинності зміни щодо мобілізації громадян (Закон № 3633), а з 19.05.2024 – вже й нові розміри адмінштрафів для громадян та юросіб (Закон № 3696). Як змінився порядок дій керівників юросіб та яка відповідальність їх очікує?

Роздача повісток за місцем роботи: як це робиться на підприємстві?

Відповідно до абз. сьомого ч. 1 ст. 21 Закону № 3543 підприємства, установи і організації зобов’язані з 18.05.2024 забезпечувати своєчасне оповіщення і прибуття працівників, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою – п’ятою статті 22 цього Закону, на збірні пункти шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційно-технічних заходів із подальшою компенсацією витрат за здійснення такого процесу з Державного бюджету України, яка здійснюється не пізніше ніж через місяць після подання відповідного звернення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Під терміном «оповіщення» новий Закон про мобілізацію розуміє як доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і вручення (надсилання) повісток громадянам.

Проте чи мають керівники підприємств обов’язок вручати повістки?

 

Порядок дії керівників юросіб

Ми маємо чинний Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 №1487. До нього внесли зміни Постановою КМУ № 563, які набрали чинності з 18 травня. Про це ми писали тут

Так, згідно з оновленим п. 47 Порядку № 1487 у разі отримання розпоряджень районних (міських) ТЦК та СП (дод. 13, для призовників – дод. 17 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою КМУ від 21.03.2002 № 352) щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій зобов’язані:

 • видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис у частині, що стосується їх прибуття до відповідного районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки у визначені ним строки, та надіслати копію наказу (розпорядження) у триденний строк до відповідного районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
 • вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявністю);
 • письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним районним (міським) ТЦК та СП, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;
 • забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

З 18 травня також набрав чинності Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений Постановою КМУ № 560 (далі – Порядок № 560). 

Так, відповідно до п. 13 Порядку № 560 передбачається, що керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) ТЦК та СП про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування мають вчинити такі дії:

1. видати наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних; 

Увага! У змісті наказу слід вказати: підставу та мету видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дату, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК та СП, який надіслав розпорядження, відповідальних осіб за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання.

2. організувати через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

3. здійснити на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації; 

4. повідомити письмово у триденний строк районний (міський) ТЦК та СП про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

Важливо! Судова практика, про яку ми писали тут, вказує на те, що раніше керівники мали поінформувати ТЦК та СП про результати виконання розпорядження – копію наказу (зміст наказу у п. 1 – див. вище) та списків оповіщених працівників з їх підписами, поясненнями працівників у разі їх відмови, неявки без поважних причин. У разі якщо, наприклад, особи, які мають бути оповіщені, перебувають на маршрутах з перевезення пасажирів, потрібно було додати, зокрема, копії підтвердних дорожніх листів. 

Нині ситуація кардинально не змінилася, за одним винятком, – якщо керівнику потрібно організувати оповіщення працівників шляхом вручення повісток, то, на нашу думку, крім наказу, всі інші документи може складати та оформляти й інша відповідальна особа. Звісно, це має бути особа, яку уповноважив на це такий керівник. 

За наявності заброньованих працівників потрібно подавати повідомлення про оповіщення як незаброньованих, так і заброньованих працівників. Адже повідомляти треба всіх, а подання ТЦК листа про те, що частину працівників заброньовано, на думку судів, не є виконанням отриманого розпорядження про оповіщення та є підставою для застосування адмінштрафу. 

 • забезпечити прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) ТЦК та СП або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та СП, та, за потреби, – часу на зворотній шлях; 

Важливо! Попередньо судова практика відмовляла у застосуванні адмінвідповідальності до керівників підприємств, оскільки роботодавець не зобов’язаний фізично забезпечити прибуття працівників до ТЦК. До цього жодним нормативно-правовим актом з питань мобілізації та мобілізаційної підготовки не було врегульовано механізм та спосіб забезпечення керівниками своєчасного прибуття працівників до ТЦК. Порядок № 560 цього вимагає, але не каже, як саме це має бути зроблено. До того ж залишає для роботодавців вибір – або доставити, або надати працівнику час на те, щоб він дістався до місця виклику самостійно. 

 • невідкладно поінформувати відповідний районний (міський) ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Важливо! У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення (п. 47 Порядку № 560). Водночас правила цього пункту не поширюються на керівників підприємств, установ та організацій. Отже, керівники підприємства, установи та організації мають лише поінформувати про працівників, які відмовились від отримання повістки. А складати акт відмови чи ні, кожен роботодавець вирішує самостійно. 

 

Хто має право вручати повістки на підприємстві?

За приписами п. 31 Порядку № 560 повістки мають право вручати представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків).  

Призначення таких представників здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Водночас посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки (п. 31 Порядку № 560), видається головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Проте наразі Порядком № 560 не врегульовано порядок взаємодії керівників підприємств та голів військових адміністрацій щодо видачі відповідних посвідчень представникам, які мають право видавати повістки на території підприємств, установ та організацій.

Представники підприємств, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян шляхом вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним за адресою задекларованого/зареєстрованого місця роботи.

За загальним правилом (п. 37 Порядку № 560) за місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені: 

 • представниками підприємства (установи, організації), на (у) якому (якій) він працює; 
 • представниками закладу освіти, у якому він навчається; 
 • представниками ТЦК та СП; 
 • групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

 

Відповідальність за невиконання розпоряджень ТЦК та СП

Відповідно до ст. 210-1 КУпАП посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань несуть адміністративну відповідальність за

 1. порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – штраф від 17 тис. грн до 25, 5 тис. грн; 
 2. повторне протягом року вчинення вказаного вище порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – штраф від 25, 5 тис. грн до 34 тис. грн; 
 3. вчинення дій щодо порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в особливий період – штраф від 34 тис. грн до 59, 5 тис. грн.

При цьому потрібно нагадати порядок розгляду справ за ст. 210-1 КУпАП:

 1. справи про такі адміністративні правопорушення, як порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, розглядають ТЦК та СП;
 2. від імені ТЦК та СП розглядати справи про такі адмінправопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК та СП (ст. 235 КУпАП);
 3. протокол про адмінправопорушення складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адмінвідповідальності;
 4. адмінсправи розглядаються у п’ятнадцятиденний строк з дня одержання керівником ТЦК та СП матеріалів справи (інформації про належне повідомлення та підтвердних документів про отримання особою виклику); 
 5. осіб, які беруть участь у розгляді справи, має бути повідомлено про час і місце її розгляду, що є однією з умов підготовки справи до розгляду (ст. 277, 277-2 КУпАП);
 6. строк для притягнення до адмінвідповідальності – три місяці з дня вчинення. Причому, на нашу думку, день вчинення – це наступний день після закінчення триденного строку для оповіщення працівників роботодавця про отримане розпорядження ТЦК та СП;
 7. прийнята за результатами розгляду адмінсправи постанова може бути оскаржена в суді.

Автор: Канарьова Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Право і відповідальність/Відповідальність, санкції і штрафи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Відповідальність, санкції і штрафи»