Главная Все новости Труд и социальная защита Оплата труда

Оплачиваем труд во время командировки

Во второй статье из цикла о командировках рассмотрим следующие вопросы: нужно ли сравнивать средний заработок с заработком по трудовому договору? Как начислять оплату за дни командировки в случае повышения окладов? Как быть при наличии доплаты до минимальной зарплаты? Что будет за неправильное начисление зарплаты за дни командировки?

Загальні правила

У першій статті циклу в «ДК» №20/2019 ми коротко навели основні гарантії, які надаються працівникам під час їх перебування у відрядженні. Вони встановлені ст. 121 КЗпП. Відповідно до цієї статті працівникам, скерованим у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього заробітку.

I ще пам'ятайте про таке. Якщо працівник скеровується у відрядження одночасно з основного місця роботи й роботи за сумісництвом, то йому здійснюються виплати, передбачені статтею 121 КЗпП, окремо за кожним робочим місцем. У випадку розрахунку середньої заробітної плати за кожним з цих робочих місць застосовується Порядок №100. Такий висновок зробили фахівці Мінсоцполітики у листі від 02.02.2015 р. №120/13/84-15.

Саме на гарантії у вигляді оплати праці ми спинимося далі. Підкреслимо, що за період відрядження працівникові платиться не середній заробіток, а саме зарплата. При цьому у табелі ставиться позначка щодо відрядження «ВД» замість «8».

Але позаяк у ст. 121 КЗпП сказано, що оплата праці за дні відрядження не може бути нижчою за середній заробіток, слід розраховувати середньоденний заробіток та порівнювати його зі щоденною оплатою праці працівника.

 

Як розраховувати оплату праці за дні відрядження за трудовим договором

У ст. 121 КЗпП не уточнено, що саме входить до оплати праці за трудовим договором. Свого часу фахівці Мінсоцполітики у листах від 06.08.2014 р. №1126/13/84-14 та від 06.03.2016 р. №141/18/99-15 надали роз'яснення щодо цього. Зокрема, до розрахунку денного заробітку працівника включаються всі виплати, які працівник отримає у місяці, в якому його скеровують у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії тощо. Жодної аргументації у роз'ясненні не надано. Тому звернімося до Закону про оплату праці.

Відповідно до ст. 1 Закону про оплату праці, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

За ст. 2 Закону про оплату праці до структури заробітної плати входять основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Саме на підставі цих норм зарплата за трудовим договором складається зі суми встановленого окладу, надбавок та доплат, а також поточних премій.

 

Як розрахувати середній заробіток за Порядком №100

Відповідно до п. 2 Порядку №100, середньомісячна заробітна плата для цього випадку обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують відрядженню.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження враховуються: основна заробітна плата; доплати і надбавки; виробничі премії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

У разі коли кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому періоді.

Також не слід забувати, що сума одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Якщо у відрядження скеровуватиметься працівник, який пропрацював на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюватиметься виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

 

Зауважимо!

На практиці трапляються випадки, коли протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, тоді середня заробітна плата за дні відрядження буде обчислюватися виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 Порядку №100. Але фактично ця норма міститься у передостанньому абзаці п. 4 Порядку №100. Позаяк у 2015 році п. 4 Порядку №100 було доповнено останнім абзацом, зміст якого стосується звільнених військовослужбовців, зміни до п. 2 не внесли.

 

Нарахування середньої зарплати за дні відрядження провадиться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на кількість робочих днів/годин.

При цьому середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) (п. 8 Порядку №100).

При підвищенні посадових окладів на підприємстві у розрахунковому періоді заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення (п. 10 Порядку №100). Виходячи з відкоригованої заробітної плати у розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток. При цьому госпрозрахункові підприємства й організації мають право коригувати середній заробіток у межах свої матеріальних можливостей.

Звертаємо увагу, що при обчисленні середньої заробітної плати за дні відрядження не враховуються одноразові премії, виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

 

Щодо врахування доплати до МЗП при розрахунку середнього заробітку

...якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна плата згідно із статтею 121 [КЗпП], то нарахована заробітна плата працівника за місяць не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати. <...>

Доплата до розміру мінімальної заробітної плати є обов'язковою виплатою, яка здійснюється згідно із законодавством і відноситься до додаткової заробітної плати. Зазначена доплата враховується при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з Постановою №100.

Лист Мінсоцполітики від 25.05.2017 р. №1545/0/101-17/28

 

Новоприйнятому працівникові середню зарплату за дні відрядження відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку №100 слід обчислювати виходячи з виплат за фактично відпрацьований час. Особливості розрахунку середньої зарплати для такого працівника було розглянуто у листі Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. №1126/13/84-14.

 

Приклад 1 Нараховуємо середню зарплату за дні відрядження у разі підвищення окладів

Працівника скеровано у відрядження з 25.05.2019 р. до 27.05.2019 р. Його посадовий оклад з 01.01.2019 р. до 31.03.2019 р. становив 8000 грн. З 01.04.2019 р. підвищено оклади за штатним розписом на 15%. Його оклад – 9200 грн.

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження: (9200 грн + 8000 грн х 1,15) : (21 р. д. + 20 р. д.) х 3 р. д. = 1346,34 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 9200 грн : 21 р. д. х 3 р. д. = 1314,28 грн.

Позаяк оплата праці за дні відрядження за трудовим договором є нижчою за розрахований середній заробіток, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано за середнім розрахунком.

 

Приклад 2 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності надбавок

Працівника скеровано у відрядження з 01.06.2019 р. до 03.06.2019 р. Його посадовий оклад становив 8000 грн. Відповідно до штатного розпису цьому працівнику встановлено надбавку за професіоналізм 15% від окладу (всього 9200 грн).

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження згідно з Порядком №100: (9200 + 9200) : (21 р. д. + 21 р. д.) х 3 р. д. = 1314,30 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 9200 : 18 р. д. х 3 р. д. = 1533,33 грн.

Позаяк оплата праці за дні відрядження за трудовим договором працівника є вищою за розрахований середній заробіток, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано саме за ним.

 

Приклад 3 Нараховуємо зарплату за дні відрядження новоприйнятого працівника

Працівника було прийнято на роботу 01.05.2019 р. Його скеровано у відрядження з 06.05.2019 р. до 08.05.2019 р. Посадовий оклад становив 7000 грн.

Розраховуємо середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження за Порядком №100. Згідно з листом Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. №1537/13/84-16 в цьому випадку середньоденна зарплата працівника розраховується виходячи з даних про зарплату, нараховану йому за фактично відпрацьований до відрядження час.

Однак, з урахуванням того, що цей час оплачується виходячи з окладу, то розрахунок середнього заробітку за 3 дні відрядження виглядатиме так:7000 : 21 р. д. х 3 р. д. = 999,99 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого виглядає так само: 7000 : 21 р. д. х 3 р. д. = 999,99 грн.

Оскільки результати розрахунків рівні, то за 3 дні перебування у відрядженні працівникові нарахують 999,99 грн.

 

Приклад 4 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності доплати до мінімальної зарплати

Працівника скеровано у відрядження з 06.05.2019 р. до 08.05.2019 р. Його посадовий оклад становив 3500 грн. Доплата до мінімальної зарплати за березень та квітень 2019 року становить 673 грн.

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження за Порядком №100: (3500 + 3500 + 673 + 673) : (20 р. д. + 21 р. д.) х 3 р. д. = 610,68 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 41731 : 21 р. д. х 3 р. д. = 596,13 грн.

1 За роз'ясненням Мінсоцполітики, якщо працівникові за час службового відрядження виплачується заробітна плата згідно зі статтею 121 КЗпП, то нарахована заробітна плата працівника за місяць не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати.

Позаяк розрахований середній заробіток вищий ніж оплата праці за дні відрядження за трудовим договором, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано на підставі середнього заробітку.

 

Приклад 5 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності відрядження у попередньому місяці

Працівника скеровано у відрядження з 25.06.2019 р. до 27.06.2019 р. Його посадовий оклад становив 9200 грн. Але у травні він був у відрядженні та йому було нараховано саме з середнього заробітку за 3 дні відрядження у розмірі 1346,34 грн, за інші робочі дні йому було нараховано заробітну плату за окладом 7885,80 грн.

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження: (9200 грн + 7885,80) : (21 р. д. + 18 р. д.) х 3 р. д. = 1314,30 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 9200 грн : 18 р. д. х 3 р. д. = 1533,33 грн.

Позаяк оплата праці за дні відрядження за трудовим договором є вищою за розрахований середній заробіток, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано за трудовим договором.

 

Приклад 6 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності відрядження у попередньому місяці

Працівника скеровано у відрядження з 25.06.2019 р. до 27.06.2019 р. Його посадовий оклад становив 9200 грн. Але у травні він був прийнятий на роботу та його було скеровано у відрядження. Йому було нараховано за трудовим договором за 3 дні відрядження у розмірі 1314,20 грн, за інші робочі дні йому було нараховано заробітну плату за окладом 7885,80 грн.

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження: 9200 грн : 21 р. д. х 3 р. д. = 1314,30 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 9200 грн : 18 р. д. х 3 р. д. = 1533,33 грн.

Позаяк оплата праці за дні відрядження за трудовим договором вище за розрахований середній заробіток, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано за трудовим договором.

 

Наслідки неправильного нарахування зарплати за дні відрядження

Непроведення порівняння середнього заробітку та заробітку за трудовим договором може призвести до нарахування зарплати у меншому розмірі, аніж має бути. На думку Держпраці, гарантії в оплаті праці за дні відрядження є мінімальними державними гарантіями. I тоді до підприємства може бути застосовано фінансову відповідальність відповідно до ст. 265 КЗпП за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Штраф за таке порушення становить 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2019 році – 41730 грн).

При цьому сплата штрафу не звільняє роботодавця від виправлення допущеної помилки. Штрафні санкції будуть застосовуватися за результатами проведення перевірок Держпраці.

Також за результатами проведеної перевірки посадових осіб підприємств, а також фізосіб-підприємців, якщо вони є роботодавцями, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі ст. 41 КУпАП. Але адміністративна відповідальність накладається на підставі рішення суду. Підставою для рішення суду є поданий до суду протокол, що його виписує інспектор з органу Держпраці під час перевірки роботодавців.

 

Приклад 7 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності квартальної премії

Працівника скеровано у відрядження з 04.06.2019 р. до 07.06.2019 р. Його посадовий оклад становив 5000 грн. За I квартал 2019 року у квітні 2019 року йому було нараховано квартальну премію у розмірі 10000 грн. При обчисленні середньої заробітної плати у червні буде враховуватися 1/3 суми квартальної премії до заробітної плати кожного з місяців розрахункового періоду – квітня та травня (лист Мінсоцполітики від 21.09.2012 р. №991/13/84-12).

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження за Порядком №100: (5000 + 5000 + 10000 : 3 х 2) : (21 р. д. + 21 р. д.) х 3 р. д. = 1190,49 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 5000 : 18 р. д. х 3 р. д. = 833,33 грн.

Позаяк розрахований середній заробіток вищий ніж оплата праці за дні відрядження за трудовим договором, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано саме за ним.

 

Приклад 8 Нараховуємо зарплату за дні відрядження у разі наявності винагороди за 2018 рік

Працівника скеровано у відрядження з 04.06.2019 р. до 07.06.2019 р. Його посадовий оклад становив 6000 грн. За 2018 рік у січні 2019 року йому було нараховано винагороду за 2018 рік у розмірі 10000 грн. При обчисленні середньої заробітної плати у червні буде враховуватися 1/12 суми винагороди до заробітної плати кожного з місяців розрахункового періоду – квітня та травня.

Середній заробіток відрядженого за 3 дні відрядження за Порядком №100: (6000 + 6000 + 10000 : 12 х 2) : (21 р. д. + 21 р. д.) х 3 р. д. = 976,20 грн.

Оплата праці за 3 дні відрядження за оплатою праці за трудовим договором відрядженого: 6000 : 18 р. д. х 3 р. д. = 999,99 грн.

Позаяк розрахований середній заробіток дорівнює нижче оплати праці за дні відрядження за трудовим договором, то оплату праці за дні відрядження буде нараховано саме за трудовим договором.

Доступ к полному тексту этой новости возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Труд и социальная защита / Оплата труда
Теги:
Командировки , Заработная плата

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 8

Новости по теме

Консультации по теме

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрыть +