Главная Все новости Труд и социальная защита Трудовые отношения

Типовое положение об обучении и проверках знаний по вопросам охраны труда подкорректируют

Минсоцполитики планирует усовершенствовать и упростить процедуру проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

13 вересня 2019 року Мінсоцполітики повторно оприлюднило проект свого наказу щодо внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Вперше це було зроблено у грудні 2018 року. Тоді пропонувалося поширити норми Типового положення на всіх роботодавців, в т.ч. й на ФОП. А також зобов'язати  суб’єктів господарювання надавати Держпраці відомості про матеріально-технічне, кадрове, програмне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Про це ми писали тут.

Тепер же, у новій версії проекту, цих норм немає.

 

Що ж пропонують тепер змінити?

Як зазначено у пояснювальній записці, зміни до Типового положення вносяться з метою:

 • спрощення процедури проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
 • врегулювання процедури залучення до роботи комісій з перевірки знань з питань охорони праці представників профспілок, Держпраці, Фонду соціального страхування;
 • врегулювання процедури визначення переліку питань (тестів) для перевірки знань з питань охорони праці;
 • надання навчальним центрам та роботодавцям, що проводять навчання з питань охорони праці, можливості визначати форми та методи організації навчання та перевірки знань.

Зокрема, проектом пропонується:

1) слова „учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів” замінити словами „здобувачів освіти”;

2) викласти у новій редакції главу 2 "Вивчення основ охорони праці у закладах освіти";

3) у главі 3 "Організація навчання і перевірки знань з питань охорони праці" уточнити, що:

 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників може проводитись як безпосередньо роботодавцем, так і у навчальних центрах, у тому числі галузевих, відповідно до цього Типового положення. Форми і методи навчання та перевірки знань з питань охорони праці визначаються відповідно роботодавцем, навчальним центром або галузевим навчальним центром, що їх проводить;

 • навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів;

 • перевірка знань працівників з питань охорони праці за результатами навчання у навчальному центрі здійснюється комісією з перевірки (комісія навчального центру), утвореною навчальним центром у кількості не менше 3 (трьох) осіб;

 • перевірка знань працівників з питань охорони праці за результатами навчання безпосередньо у роботодавця здійснюється комісією з перевірки (комісія роботодавця), утвореною роботодавцем у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Головою комісії роботодавця призначається його керівник або заступник керівника, або інша посадова особа, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі утворення комісії в окремому структурному підрозділі – керівник або заступник керівника відповідного структурного підрозділу. До складу комісії роботодавця можуть входити спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представники профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії роботодавця можуть залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду та викладачі охорони праці, які проводили навчання. У разі неможливості створити комісію роботодавцем, що входить в об’єднання підприємств, перевірка знань може здійснюватися комісією іншого роботодавця – учасника об’єднання;

 • перелік питань або тестів для перевірки знань з питань охорони праці розробляється згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці, тематичними планами і програмами навчання з урахуванням специфіки виробництва та функціональних обов’язків працівників та затверджується головою комісії навчального центру або головою комісії роботодавця, які забезпечують оприлюднення переліку питань на офіційних веб-сайтах навчального центру чи роботодавця, або в інший спосіб, доступний для працівників, які проходять перевірку знань з питань охорони праці;

4) У главі 4 "Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці" уточнити, що:

 • спецнавчання може проводитись як безпосередньо роботодавцем, так і у навчальних центрах, у тому числі в галузевих, у порядку, визначеному главою 3 Типового положення. У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної підготовки;

 • спецнавчання проводиться за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця або навчального центру;

 • перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється або комісією роботодавця (якщо навчання проводилось безпосередньо роботодавцем), або комісією навчального центру (якщо навчання проводилось у навчальному центрі) з обов’язковим залученням представника відповідного (за місцем проведення перевірки знань) територіального органу Держпраці (за згодою), представника відповідних профспілок (за згодою), або комісією галузевого навчального центру (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

Очікується, що цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Автор:
Волос Наталия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Труд и социальная защита / Трудовые отношения
Теги:
Охрана труда , Трудовые отношения

Обратите внимание: новостная лента «Дебет-Кредит» содержит не только редакционные материалы, но также статьи сторонних авторов, разъяснения сотрудников фискальной службы и т.п.

Данные материалы, а также комментарии к ним, отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Редакция не идентифицирует лица комментаторов, а не модерирует тексты комментариев и не несет ответственности за их содержание.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме