• Посилання скопійовано

2 жовтня – останній день для реєстрації АН та РК за час війни без штрафів

Платники акцизу звільняються від штрафів за несвоєчасні реєстрацію АН та РК до них в ЄРАН за час війни та подання даних про фактичні залишки пального або спирту, але при виконанні цих обовʼязків протягом 30 к. дн. починаючи з 3 вересня

2 жовтня – останній день для реєстрації АН та РК за час війни без штрафів

Державна податкова служба України повідомляє про особливості реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, що виникають у зв’язку з набранням чинності Закону України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон №3219) та Закону України від 09.08.2023 №3303-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробників виноробної продукції» (далі – Закон №3303).

Законом №3219 припинено дію норм щодо зупинення перебігу строків, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які були передбачені п. 102.9 ПКУ та пп. 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Зокрема, до 01 серпня 2023 року для платників податків та контролюючих органів зупинявся перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім зокрема, дотримання строків сплати податків та зборів платниками податків (пп. 69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Одночасно п. 2 розділу І Закону №3303, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (опублікований у газеті «Голос України» 02 вересня 2023 року), внесено зміни до  пп. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, відповідно до яких платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за умови забезпечення ними протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності Законом №3303:

  • реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) акцизних накладних/розрахунків коригування, граничний термін реєстрації / подання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон №3303, або зведених акцизних накладних/розрахунків коригування на загальний обсяг пального або спирту етилового, реалізованих за цей період (за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом і кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та їх розпорядниками);
  • подання оформлених з дотриманням порядку, встановленого статтею 230 Кодексу, електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, або електронного документа за весь період, починаючи з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон №3303, або подання електронних документів із зазначенням фактичних залишків пального станом на перший та останній дні вищенаведеного періоду та обсягу обігу пального та/або спирту етилового за цей період.

Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, за вищенаведений період за умови виконання ними таких обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

Водночас платники податків, у тому числі щодо своєї філії або акцизного складу, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки після припинення або скасування воєнного стану в Україні, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, граничний термін виконання яких припадає на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні, за умови виконання ними таких обов’язків за вищенаведений період протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

При цьому нормами пп. 69.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, передбачено можливість складання та реєстрації платниками податків, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов’язки,  акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН та подання електронних документів, або у порядку, визначеному ст. 231 та 230 ПКУ, або шляхом подання у визначеному вищенаведеним підпунктом порядку зведених акцизних накладних та електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового за відповідний період.

Враховуючи, що абзацом двадцять шостим п. 2 розділу І Закону №3303 встановлено, що норми цього пункту в редакції зазначеного Закону  застосовуються з 1 серпня 2023 року, при дотриманні вищенаведених вимог, незважаючи на відновлення перебігу строків виконання обов’язків, визначених пп. 69.9 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, відповідальність, передбачена за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, не застосовується.

З метою надання платникам податків можливості реалізувати надане Законом №3033 право реєстрації у визначені цим Законом терміни акцизних накладних/розрахунків коригування, граничні терміни реєстрації яких припадають на період з 24 лютого 2022 року до останнього дня місяця, в якому набрав чинності Закон №3303 (до дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки / до останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан – для платників податків, які на дату набрання чинності Законом №3303 не мають можливості їх виконувати) (далі – акцизні накладні/розрахунки коригування відповідно до Закону №3303), платникам податків необхідно дотримуватися вимог щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування, в яких загальний обсяг реалізованого пального або спирту етилового не перевищує обсяг, обчислений відповідно до п. 232.3 ПКУ, а також рекомендовано дотримуватися таких особливостей щодо їх складання та реєстрації:

  • при реєстрації відповідно до Закону №3303 акцизних накладних, у тому числі зведених акцизних накладних/розрахунків коригування, складених на операції, здійснені за період з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цим Законом, дотримуватись хронологічного порядку реєстрації з урахуванням дати їх складання;
  • акцизні накладні, у тому числі зведені акцизні накладні, реєструвати з урахуванням наявних на такому акцизному складі/акцизному складі пересувному обсягів залишків пального або спирту етилового за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, обчислених відповідно до п. 232.3 ПКУ, та синхронізації дій з платниками акцизного податку – контрагентами (щодо постачання та отримання пального або спирту етилового), задля визначення обсягів пального або спирту етилового, на які можуть бути зареєстровані в ЄРАН перші та другі примірники акцизних накладних;
  • зведені акцизні накладні відповідно до Закону №3303 можуть складатися (з урахуванням з п. 232.1 ПКУ) окремо щодо кожного  акцизного складу / акцизного складу пересувного за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та умовним кодом, за вирахуванням обсягів пального, на яке таким платником податків вже були зареєстровані в ЄРАН акцизні накладні;
  • зведені акцизні накладні рекомендовано складати окремо за кожний календарний місяць (за необхідності – за інший період в межах календарного місяця) із зазначенням в них дати складання – останній календарний день відповідного місяця;
  • при складанні платником податків відповідно до Закону №3303 зведених акцизних накладних у верхній лівій частині таких накладних здійснюється відповідна відмітка «Х» у призначеному для цього рядку;  
  • у акцизних накладних, що складаються відповідно до Закону № 3303, на операції з реалізації пального або спирту етилового іншим платникам акцизного податку, зазначається напрям використання пального «3».

Щодо подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, зокрема щодобових довідок про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (далі – Довідка), за період з 24.02.2023 до останнього дня місяця, в якому набирає чинності Закон №3303 (дня відновлення можливості платника податків виконувати свої податкові обов’язки / останнього дня місяця, у якому припинено або скасовано воєнний стан у відповідних випадках), то такі Довідки можуть бути подані у порядку, визначеному ст. 230 ПКУ, або у вигляді електронного документа за відповідний період.

При цьому рекомендовано складати такі Довідки за місяць щодо кожного акцизного складу окремо, за умови, що за такий місяць щодо такого акцизного складу не подавалось жодної Довідки за добу. У такій Довідці в рядку «початок звітної доби» зазначається 1 число місяця, а в рядку «кінець звітної доби» – останнє число місяця.

У разі подання за звітний місяць (період) однієї і більше Довідок за добу розпорядник акцизного складу повинен подати Довідки за кожну добу такого місяця (періоду), коли працював акцизний склад.

Що ж до реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, граничний термін реєстрації / термін подання яких настає з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому набирає чинності Закон №3303, то складання та реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН та подання електронних документів здійснюються у порядку та терміни, визначені ст. 231 та 230 ПКУ.

Отже, для платників акцизного податку відновлюється порядок та терміни щодо реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування та подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та відповідальність за їх несвоєчасну реєстрацію/подання, передбачена ст. 120-2 та 128-1 ПКУ.

До платників акцизного податку, які не мають можливості своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, для підтвердження можливості чи неможливості виконання такого обов'язку застосовуються правила, передбачені Порядком підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у пп. 69.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, затвердженого наказом Мінфіну від 29.07.2022 №225, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.08.2022 за №967/38303. Зокрема, у разі наявності прийнятого контролюючим органом рішення про неможливість своєчасного виконання платником податків податкового обов’язку, визначеного цим Порядком, до такого платника податків не застосовується відповідальність, передбачена ПКУ, або іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, за його невиконання/несвоєчасне виконання.

Джерело: ДПСУ

Рубрика: Оподаткування/Акцизи

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Акцизи»