• Посилання скопійовано

Додаток 6 до декларації з рентної плати: як та коли заповнювати?

У Додатку 6 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюється (у паперовому вигляді) або не заповнюється (в е-формі)

 Додаток 6 до декларації з рентної плати: як та коли заповнювати?
Податківці у підкатегорії 118.05 ЗІР зауважили, що відповідно до пп. 255.11.1 ПКУ водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату, зокрема для потреб водного транспорту – починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами – виходячи з місця-доби та ставки рентної плати (пп. 255.11.6 ПКУ).

Ставки рентної плати для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, встановлюються у розмірах, визначених пп. 255.5.4 ПКУ.

Форму податкової декларації з рентної плати затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2016 № 927)  (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (далі – Розрахунок) здійснюється у Додатку 6 до декларації (далі – Додаток 6).

У Додатку 6 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюється (у разі подання в паперовому вигляді) або не заповнюється (у разі подання засобами електронного зв’язку). Вартісні показники Розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

Відповідно до приміток, зазначених у Додатку 6, зокрема:

 • у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер Декларації, до якої додається цей Розрахунок;
 • у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами порядковий номер Розрахунку починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;
 • у рядку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал – ІІ, ІІІ, ІV та рік;
 • у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал – ІІ, ІІІ, ІV та рік.

При цьому в уточнюючій декларації та Додатку(ах) 6 до неї у рядках 1.1 та 1.2 звітний (податковий) період та звітний (податковий) період, що уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється: квартал – ІІ, ІІІ, ІV та рік;

 • у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;
 • у рядку 3 – код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290, за місцем обліку платника рентної плати (місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається Декларація);
 • у рядку 4 – код водного об’єкта згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного водного об’єкта заповнюється окремий Додаток 6. Коди водних об’єктів для потреб водного транспорту:
  • «8.1.1» – для вантажного самохідного і несамохідного флоту;
  • «8.1.2» – для пасажирського флоту;
  • у рядку 5 – об’єкт оподаткування з початку року (р. 5.1 х р. 5.2);
 • у рядку 5.1 – вантажомісткість транспортних засобів, що експлуатуються:
  • для вантажного самохідного і несамохідного флоту – у тоннах;
  • для пасажирського флоту – кількість місць;
 • у рядку 5.2 – тривалість використання водних об’єктів – кількість діб, під час яких відбувалась експлуатація транспортних засобів.

Для кожного виду транспортних засобів, що експлуатується, складають окремий Розрахунок.

Джерело: Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

Рубрика: Облік та звітність/Первинні документи, типові форми

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «Первинні документи, типові форми»